2 Компании свързани с лицето РУМЯНА ДЕЧКОВА КЕСИМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to RUMYANA DECHKOVA KESIMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117508285РУМЯНА КЕСИМОВА ЕТ
RUMYANA KESIMOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200563545МИЛЕНИУМ 50 ЕООД
MILENIUM 50 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РУМЯНА ДЕЧКОВА КЕСИМОВА
Check other registries about the person RUMYANA DECHKOVA KESIMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More