6 Компании свързани с лицето СПАС СТОЯНОВ ГЕЛЕМЕРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SPAS STOYANOV GELEMEROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101559424АГРОГИД ЕООД
AGROGID EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101571729НИКОТАБ АД
NIKOTAB AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118511455АГРОКОМ-2000 АД
AGROKOM-2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121651929НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ АД
NIKOTIANA - BT HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
129008163МЕХАНИКА АД
MEHANIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131009774АКВАЕКО ООД
AKVAEKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СПАС СТОЯНОВ ГЕЛЕМЕРОВ
Check other registries about the person SPAS STOYANOV GELEMEROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More