10 Компании свързани с лицето Джонатан Ман (виж второ ниво)
Companies connected to Dzhonatan Man

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175421822ЮНИВЪРСЪЛ ЛАГЕРА ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
YUNIVARSAL LAGERA DIVELAPMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200251321ХАЙ КЛАС КЪНСТРАКШЪН ЕООД
HAY KLAS KANSTRAKSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200268235В.ПАУЪР ООД
V.PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200628815ЮНИВЪРСЪЛ ДРУЖБА ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
YUNIVARSAL DRUZHBA DIVELAPMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200796767Юник София Дивелъпмънт ЕООД
YUnik Sofiya Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200800058В.Пауър-II ООД
V.Pauar-II OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201205063В.Пауър-3 ООД
V.Pauar-3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201615112М.В. Уинд Пауър ЕООД
M.V. Uind Pauar EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201756426В.Пауър-4 ООД
V.Pauar-4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202341194О и М Ринюабълс ЕООД
O i M Rinyuabals EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Джонатан Ман
Check other registries about the person Dzhonatan Man

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Джонатан @SecondName Ман @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Джонатан @SecondName Ман @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More