2 Компании свързани с лицето Кирил Троцкиев Кирилов (виж второ ниво)
Companies connected to Kiril Trotskiev Kirilov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131297223МС КОНСУЛТ 2004 ООД
MS KONSULT 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200024918СОФИЯ ЦЕНТРАЛ-В ООД
SOFIYA TSENTRAL-V OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Кирил Троцкиев Кирилов
Check other registries about the person Kiril Trotskiev Kirilov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More