Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  2 Компании свързани с лицето ДРАГОМИР КОЛЕВ КУНЕВ-ДИРЕКТОР НА КЛОН (виж второ ниво)
  Companies connected to DRAGOMIR KOLEV KUNEV-DIREKTOR NA KLON

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  000694329ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
  INTERNESHANAL ASET BANK AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831663282ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
  TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD

  Публични фондове Public money
  • 17 559 295,53 лв. от 21 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ДРАГОМИР КОЛЕВ КУНЕВ-ДИРЕКТОР НА КЛОН
  Check other registries about the person DRAGOMIR KOLEV KUNEV-DIREKTOR NA KLON

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More