3 Компании свързани с лицето Антонио Паучуло (виж второ ниво)
Companies connected to Antonio Pauchulo

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200196679АЛИАС ПРОДЖЕКТ ООД
ALIAS PRODZHEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Галина Гой
  Galina Goy

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Buy from: Никола Барезе 5000

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Buy from: Никола Барезе 5000
 • Никола Барезе
  Nikola Bareze

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-07 17:39:42 ShareTransfer
  Sell to: Галина Гой 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-04-16 10:11:02 ShareTransfer
  Buy from: Антонио Паучуло 5000
 • Антонио Паучуло
  Antonio Pauchulo

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-16 10:11:02 ShareTransfer
  Sell to: Никола Барезе 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 2500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 2500

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-21 21:23:43 ShareTransfer
  Buy from: СТЕФАНО РОВРЕНА 2500
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:31:27 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 2500

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-07 15:41:50 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 2500
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-16 15:32:11 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-16 15:32:11 Manager
 • СТЕФАНО РОВРЕНА
  STEFANO ROVRENA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-21 21:23:43 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-16 15:32:11 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ 2500
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-05-15 15:38:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-15 15:38:15 Manager
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:41:50 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-15 15:38:15 SoleCapitalOwner
201512201ГАММАД АД
GAMMAD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201992164БИЛДЪП ООД
BILDAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Филипо Арена
  Filipo Arena

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15
 • Антонио Паучуло
  Antonio Pauchulo

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 1485
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 15

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner

Проверки в други регистри за лицето Антонио Паучуло
Check other registries about the person Antonio Pauchulo

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Антонио @SecondName Паучуло @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Антонио @SecondName Паучуло @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More