1 Компании свързани с лицето ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ГУТЕВА-ГЮРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ELENA NIKOLAEVA GUTEVA-GYUROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101663842КРУП БГ ООД
KRUP BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ГУТЕВА-ГЮРОВА
Check other registries about the person ELENA NIKOLAEVA GUTEVA-GYUROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More