2 Компании свързани с лицето СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SNEZHANKA GEORGIEVA TODOROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118551033РЕЛАКСА - ТУР ООД
RELAKSA - TUR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118561060СТРОЙКОРЕКТ ООД
STROYKOREKT OOD

Публични фондове Public money
  • 429 690,87 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
Check other registries about the person SNEZHANKA GEORGIEVA TODOROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More