12 Компании свързани с лицето СТОЯН СТОИМЕНОВ СТОЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STOYAN STOIMENOV STOYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175102899М Р ЛОДЖИСТИКС ООД
M R LODZHISTIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200333722ДЕНИЗ ДИЗАЙН ЕООД
DENIZ DIZAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200357431СЕЛИН ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД
SELIN INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 254 039,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.17)
200443282ТИ ДЖИ СКАЙ ЕООД
TI DZHI SKAY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200611883МАГИСТИКА ЕООД
MAGISTIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201122831СТ 666 ЕООД
ST 666 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201122938СТ РЕКЛАМА ЕООД
ST REKLAMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201248933ДЕКОР АРТИП ЕООД
DEKOR ARTIP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201248940ДИЗАЙН АРТ СТУДИО ЕООД
DIZAYN ART STUDIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201983000МАРКАП ЕООД
MARKAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 083 808,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.16)
202062305ЕМ БИ ЕМ 84 ЕООД
EM BI EM 84 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 548 625,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.16)
204030587ДИЗАЙН КЛУБ ЕООД
DIZAYN KLUB EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 655 148,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.17)

Проверки в други регистри за лицето СТОЯН СТОИМЕНОВ СТОЯНОВ
Check other registries about the person STOYAN STOIMENOV STOYANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More