Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

61 Компании свързани с лицето Филип Йейтс Уелш (виж второ ниво)
Companies connected to Filip Yeyts Uelsh

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121864910АЙ ЕМ АЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
AY EM AY INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130970745ААА ТРЕЙД ЕООД
AAA TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131436308УИНСЛОУ ПРОПЪРТИС ЕАД
UINSLOU PROPARTIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147156154САКСЪН ПРОПЪРТИЙС ЕООД
SAKSAN PROPARTIYS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175043365АУРИГА ЕАД
AURIGA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175106787ТАМАРА ПРОПЪРТИС ЕООД
TAMARA PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175236624СТАМФОРД ЛЕНД ФЪНД ЕАД
STAMFORD LEND FAND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175259772ОКСФОРД ЛЕНД ФЪНД ЕАД
OKSFORD LEND FAND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175457836ЛИМЕКС СОЛЮШЪНС ЕАД
LIMEKS SOLYUSHANS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176806205СДРУЖЕНИЕ БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ ASSOC
SDRUZHENIE BRITANSKO-BALGARSKA BIZNES ASOTSIATSIYA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200392917ХЕКА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
HEKA INVESTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200449698ТРАК МАЙ БИЗНЕС ООД
TRAK MAY BIZNES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200793329АЙ ТИ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
AY TI KONSULTING BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200968885АЕДАС СЕ ЕООД
AEDAS SE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201290665Райджъл Инвестмънтс ЕООД
Raydzhal Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Зубер Кара
  Zuber Kara

  Последен запис/Last Deed:
  2011-06-09 15:55:13 ShareTransfer
  Buy from: “Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 2

  Първи запис/First Deed:
  2011-06-09 15:55:13 ShareTransfer
  Buy from: “Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 2
 • Филип Йейтс Уелш
  Filip Yeyts Uelsh

  Последен запис/Last Deed:
  2010-09-13 09:58:43 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-09-13 09:58:43 Manager
 • ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
  TRINITI SHELF KOMPANIYS

  Последен запис/Last Deed:
  2011-06-09 15:55:13 ShareTransfer
  Sell to: Зубер Кара 2

  Първи запис/First Deed:
  2010-09-13 09:58:43 SoleCapitalOwner
201290697Пропус Инвестмънтс ЕООД
Propus Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201290715Заурак Инвестмънтс ЕООД
Zaurak Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201290733Табит Инвестмънтс ЕООД
Tabit Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201299447Сейф Инвестмънтс ЕООД
Seyf Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555537Аламак Инвестмънтс ЕООД
Alamak Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555590Бетриа Инвестмънтс ЕООД
Betria Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555665Канопус Инвестмънтс ЕООД
Kanopus Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555747Гатриа Инвестмънтс ЕООД
Gatria Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555829Декрукс Инвестмънтс ЕООД
Dekruks Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201694469Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201696349Киталфа Инвестмънтс ЕООД
Kitalfa Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201696413Некар Инвестмънтс ЕООД
Nekar Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201696420Регор Инвестмънтс ЕООД
Regor Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201696438МАРФИК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
MARFIK INVESTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201696452Сегин Инвестмънтс ЕООД
Segin Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Лоизос Лоизу
  Loizos Loizu

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25
 • Панайотис Теофанус
  Panayotis Teofanus

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25
 • Христос Андреа
  Hristos Andrea

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25
 • Васкен Кара Якубиан
  Vasken Kara YAkubian

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД 25
 • Филип Йейтс Уелш
  Filip Yeyts Uelsh

  Последен запис/Last Deed:
  2011-09-01 10:33:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-01 10:33:40 Manager
 • ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
  TRINITI SHELF KOMPANIYS

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-24 12:49:47 ShareTransfer
  Sell to: Панайотис Теофанус 25

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-01 10:33:40 SoleCapitalOwner
201717882Лейкоув България ЕООД
Leykouv Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201768752Бистрица Гардънс А37 ЕООД
Bistritsa Gardans A37 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201901430Корус Поп ЕООД
Korus Pop EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2019380123 Данес ООД
3 Danes OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202106869Кътлър Консултинг ЕООД
Katlar Konsulting EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202256573Юст Ленарт ЕООД
YUst Lenart EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202334125Бекрукс Инвестмънтс АД
Bekruks Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202358140Блу Дивелъпмънт ЕООД
Blu Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202359915Витрасен Консултинг ЕАД
Vitrasen Konsulting EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202402074Акрукс Инвестмънтс АД
Akruks Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202749071Гакрукс Инвестмънтс АД
Gakruks Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202891213Лабиринтиум Инвестмънтс енд Риск Мениджмънт ООД
Labirintium Investmants end Risk Menidzhmant OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202955096Интернешънал Флекс Къмпани ЕООД
Interneshanal Fleks Kampani EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202983843Боноса Холдинг ЕООД
Bonosa Holding EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202985997ВЕЛА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
VELA INVESTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202987998Мирам Инвестмънтс ЕООД
Miram Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202988057Субра Инвестмънтс ЕООД
Subra Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202988308Регулус Инвестмънтс ЕООД
Regulus Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203326003Ара Инвестмънтс ЕООД
Ara Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Ана Белик
  Ana Belik

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-27 10:59:35 ShareTransfer
  Buy from: “ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС” ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-27 10:59:35 ShareTransfer
  Buy from: “ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС” ЕООД 100
 • Филип Йейтс Уелш
  Filip Yeyts Uelsh

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-04 09:52:33 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-04 09:52:33 Manager
 • ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
  TRINITI SHELF KOMPANIYS

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-27 10:59:35 ShareTransfer
  Sell to: Ана Белик 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-04 09:52:33 SoleCapitalOwner
203326156Поларис Инвестмънтс ЕООД
Polaris Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 335 268,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.17)
203326213Ери Инвестмънтс ЕООД
Eri Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203326583Майа Инвестмънтс ЕООД
Maya Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203447282МидГард ЕООД
MidGard EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203620492КАРРЕ ДЬО ФИНАНС ЮРЪП ООД
KARRE DYO FINANS YURAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203736760Елнат Инвестмънтс ЕООД
Elnat Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203738366Алия Инвестмънтс ЕООД
Aliya Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203738487Шедар Инвестмънтс ЕООД
SHedar Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203738697Сирма Инвестмънтс ЕООД
Sirma Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203738722Алкор Инвестмънтс ЕООД
Alkor Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203743751БУШИДО КЪНСАЛТИНГ ООД
BUSHIDO KANSALTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204145803Трейд Чартърс ЕООД
Treyd CHartars EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate