7 Компании свързани с лицето АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДАРАКЧИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS ZHELYAZKOV DARAKCHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112561533ХАРПЕЛ ООД
HARPEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112607219БУЛГАРШАМПИФРОСТ ЕООД
BULGARSHAMPIFROST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 462 303,53 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
115839190МЕГА - СПРЕД ООД
MEGA - SPRED OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 80 233,25 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.15)
121909191ЕКОГАРАНТ - ЕИ ЕООД
EKOGARANT - EI EOOD

Публични фондове Public money
  • 7 849 683,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160027049ТАМАТИЯ ЕООД
TAMATIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200815957ЛАЗОВ ГРУП ЕООД
LAZOV GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201027988НИГМА СТРОЙ ЕООД
NIGMA STROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 158 160,26 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДАРАКЧИЕВ
Check other registries about the person ATANAS ZHELYAZKOV DARAKCHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More