1 Компании свързани с лицето ИВАН СИМЕОНОВ ЛИНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN SIMEONOV LINKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131456152Г ЕНД М ЕООД
G END M EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 20 603,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.13)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More