4 Компании свързани с лицето АНТОНИЯ ДИМОВА БАРБУКОВА-КУЗМАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ANTONIYA DIMOVA BARBUKOVA-KUZMANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103577190СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-2000-ВАРНА ООД
SPETSIALIZIRANA OCHNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE-2000-VARNA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124680506Медицински център МИБЕСТ ООД
Meditsinski tsentar MIBEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200620619МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛМО-ОКУЛУС ООД
MEDITSINSKI TSENTAR PULMO-OKULUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204600592АБ Оптикс ЕООД
AB Optiks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНТОНИЯ ДИМОВА БАРБУКОВА-КУЗМАНОВА
Check other registries about the person ANTONIYA DIMOVA BARBUKOVA-KUZMANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More