Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  7 Компании свързани с лицето Иван Атанасов Иванов (виж второ ниво)
  Companies connected to Ivan Atanasov Ivanov

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  200904719АЙ ВИ ПИ ООД
  AY VI PI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201139236ЕКОПРОЕКТ ГРУП ООД
  EKOPROEKT GRUP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201676987УНИТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ООД
  UNITREYD ENERDZHI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201856693ЕКОПРОЕКТ ЕНЕРДЖИ ЕООД
  EKOPROEKT ENERDZHI EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202267819ЕКО ПАУЪР 2012 ООД
  EKO PAUAR 2012 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203734318Агро-Карбон ООД
  Agro-Karbon OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204882519Инвестпроект-89 ООД
  Investproekt-89 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Иван Атанасов Иванов
  Check other registries about the person Ivan Atanasov Ivanov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More