Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Атанас Карагеоргиев намери 1 резултата / The search Атанас Карагеоргиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Пламен" Атанас Янков Карагеоргиев

Дата на раждане: 15.03.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Атанас Янков Карагеоргиев Дата на раждане 15.03.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител майор Христо Ботев Даскалов на 13.04.1982 г., регистриран на 16.04.1982 г. Ръководил го служител майор Христо Ботев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-211 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 488/ 24.04.1990 г. за унищожаване личното (налично) и работното дело на "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 05.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More