Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за 104600641 намери 26 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Извършване на специализиран превоз на деца и ученици
245708 #937439 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-01 221 130,00BGN
Договор: Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Стражица през учебната 2018/2019 г.
222515 #882942 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-03 58 879,33BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени и улици в град Павликени за сезони 2018-2019 г. и 2019-2020 г. ”, по обособени позиции
220782 #879411 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-13 83 333,33BGN
Договор: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Стражица през учебната 2017/2018 г.“
200186 #816884 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-20 74 757,83BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции
174629 #760157 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-07 6 600,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции
174630 #760157 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-07 15 900,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени и улици в град Павликени” за сезони 2016-2017 г. и 2017 г.-2018 г.” по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени”; 2.Обособена позиция № 2 “Снегопочистване на улици в град Павликени”
177154 #754917 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-18 120 000,00BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” по обособени позиции.
67392 #645221 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 1 749,00BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” по обособени позиции.
67393 #645221 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 863,00BGN
Договор:
53566 #647066 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 5 850,00BGN
Договор:
53567 #647066 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 5 400,00BGN
Договор:
53568 #647066 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 6 250,00BGN
Договор:
53569 #647066 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 6 010,00BGN
Договор:
53571 #647066 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 5 985,00BGN
Договор: “Снегопочистване на улици в град Павликени за зимни сезони 2014/2015 и 2015/2016 г.”.
63440 #646800 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-07 110 000,00BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на община Павликени” по три обособени позиции.
63437 #642315 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 125 000,00BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на община Павликени” по три обособени позиции.
63438 #642315 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 125 000,00BGN
Договор: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на община Павликени” по три обособени позиции.
63439 #642315 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 125 000,00BGN
Договор: "Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново: превоз за ученици до 16-годишна възраст и деца до училище и детска градина в съответствие с чл.36 от Закон за народната просвета”
53624 #624394 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-12 24 000,00BGN
Договор: "Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на община Стражица през учебната 2013 - 2014 година"
69010 #559898 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 71 024,00BGN
Договор: Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отелението по хемодиализа към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново и обратно за срок от 36 месеца.
45502 #497929 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново
Mnogoprofilna oblastna bolnica za aktivno lechenie /MOBAL/ "D-r Stefan Cherkezov" AD - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 104510514
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-31 0,00BGN
Договор: Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през учебната 2010 - 2011 г.
145748 #410557 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-14 60 775,00BGN
Договор: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по обособени позиции”
110242 #401289 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/
Dyrzhavna agenciq "Dyrzhaven rezerv i voennovremenni zapasi" /DA "DR i VVZ"/
ЕИК: 831913661
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-02 0,00BGN
Договор: Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през учебната 2009 - 2010 г.
145746 #381239 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-01 43 972,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст 2008/2009 г."
142941 #177009 Община Полски Тръмбеш
Obshtina Polski Trymbesh
ЕИК: 000133933
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-30 46 862,00BGN
Договор: “Извършване на транспортни услуги за нуждите на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” по обособени позиции”
110198 #143010 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/
Dyrzhavna agenciq "Dyrzhaven rezerv i voennovremenni zapasi" /DA "DR i VVZ"/
ЕИК: 831913661
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс О''К ЕООД - Велико Търново
Aleks O''K EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104600641
Инфо в ТР/Info Registry: 104600641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-15 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 344 340,49 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021