Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Начало First Статистика Stats Помощ Help

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив -> Елта 90М ООД - София (64704.00 BGN)

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

ID 644531
Дата на публикуване 2015-01-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317269
Поръчител Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив 115576405
Описание „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници "Диагностик Имиджинг" ООД ЕИК: 130099103, "Миомед" ООД ЕИК:115875553, "Елта 90М" ООД ЕИК:130469816, "Медимаг МС" ООД ЕИК:130871925, "Интер Бизнес 91" ЕООД ЕИК:010652246, "Ридаком" ЕООД ЕИК:175040885, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД ЕИК: 831641528, „Марвена Диагностика“ ООД ЕИК:200600292, „Антисел България“ ООД ЕИК:121152973, „Булмар МЛ“ ООД ЕИК: 131148628
Дата на договора ОП-06-15 от 2015-01-19
Изпълнител Елта 90М ООД - София 130469816
Собственици на изпълнител Елта 90М ООД - София 130469816 Елта 90М ООД - София Елта 90М ООД - София 130469816 ID: 116
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 64 704,00 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More