Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (BIRD) е независим проект за използване на журналистика на данните с цел разкриване на конфликти на интереси, корупция и злоупотреба с власт.

БРРД публикува периодично разследвания и поддържа публични търсачки с данни за политически лица, компании, обществени поръчки, европейски фондове, както и друга публична информация.

Сайтът се стопанисва от неправителствената организация DRJI – Data for Reporters, Journalists and Investigations, регистрирана във Франция.

БРРД се финансира от дарения на читатели и спомоществователи и от проекти. Финансирането е максимално прозрачно, публично и отчетно.

Сайтът не съдържа и не обработва лични данни по смисъла на GDPR, извън тези налични в официалните публични регистри.

Атанас Чобанов – разследващ журналист

Димитър Стоянов – разследващ репортер

Красимир Гаджоков – информационни технологии

Николай Кубарелов – разработчик и анализатор на данни

This post is also available in: English (Английски)