Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за Маркони намери 2323 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
277395 МАРКОНИ ГРОП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 148145309
CA-345-е Руен
ДГС Айтос
Землище:
Добра поляна
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
10.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
277409 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-705-е Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Кандилка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение: 1.85
277412 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-636-б Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Сърнак
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 305.0
Надвишение: 56.16
277419 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-637-в Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Кандилка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 509.0
Надвишение:
277424 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-637-б Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Сърнак
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение: 4.10
277435 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-638-м Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Сърнак
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 213.0
Надвишение:
277457 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-638-и Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Сърнак
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение:
277467 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-638-н Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Сърнак
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение:
277478 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-638-з1 Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Кандилка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.0
Надвишение:
277484 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-638-ж1 Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Кандилка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 100.0
Надвишение:
277631 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД У-Е№6492/10.12.14Г.
ЕИК: 148145309
MB-2080-в Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Христо Даново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 428.1
Надвишение:
278018 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД У-Е№6492/10.12.14Г.
ЕИК: 148145309
MB-2080-а Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Христо Даново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 36.6
Надвишение:
278026 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД У-Е№6492/10.12.14Г.
ЕИК: 147219475
MB-2080-б Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Христо Даново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 276.5
Надвишение:
278347 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CF-235-д Сунгурларе
ДГС Карнобат
Землище:
Прилеп (Бс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 58.0
Надвишение:
278349 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CF-235-у Сунгурларе
ДГС Карнобат
Землище:
Прилеп (Бс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 179.0
Надвишение: 3542.37
278351 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CF-235-и Сунгурларе
ДГС Карнобат
Землище:
Прилеп (Бс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 439.0
Надвишение: 9220.56
279409 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-594-г Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
279435 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-593-ж Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
279451 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-594-д Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 123.0
Надвишение:
279488 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-592-а Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
279507 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-595-ж Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 141.0
Надвишение:
279532 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
CN-593-б Средец
ДГС Средец
Землище:
Кубадин
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 239.0
Надвишение:
279657 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-479-а Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Лъвово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 258.0
Надвишение:
279658 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-480-б Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Лъвово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 139.0
Надвишение:
279659 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-480-в Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Лъвово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 775.0
Надвишение:
279948 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-683-а Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
15.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 84.0
Надвишение:
279969 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-663-а Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
15.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 305.0
Надвишение:
280315 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-474-б Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Вишеград
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
280376 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-474-в Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Вишеград
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 140.0
Надвишение:
280611 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-130-р Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Лозен (Сз)
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 175.0
Надвишение: 143.30
280935 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9033-с Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 95.0
Надвишение:
280936 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9033-т Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
280937 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9033-к Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 90.0
Надвишение:
282168 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-266-м Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 368.0
Надвишение: 43.33
282174 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-265-х Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение:
282182 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-266-к Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 317.0
Надвишение: 75.64
282187 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-266-л Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
282193 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-265-ш Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение: 48.50
282195 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ML-266-ж Хисаря
ДГС Хисар
Землище:
Хисаря
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 226.0
Надвишение: 7.38
282418 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9042-м Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 69.0
Надвишение:
282419 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9041-б Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
282475 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-151-а Стралджа
ДГС Тунджа
Землище:
Иречеково
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 420.0
Надвишение:
282483 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-152-в Стралджа
ДГС Тунджа
Землище:
Иречеково
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 55.0
Надвишение:
282492 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-152-г Стралджа
ДГС Тунджа
Землище:
Иречеково
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 340.0
Надвишение:
282538 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-82-в Тунджа
ДГС Тунджа
Землище:
Тенево
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 81.0
Надвишение:
283467 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-55-ж Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.0
Надвишение: 3.60
283495 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-55-и Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение: 19.00
283605 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ
ЕИК:
ME-581-и Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 655.0
Надвишение:
283732 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-55-л Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.0
Надвишение: 12.00
283758 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-61-б Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
283973 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-66-е Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
284034 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-68-н Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Стара Загора
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
284067 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-107-ж Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Сулица
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение: 22.00
284106 МАРКОНИ ГРУУП - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 147219475
ME-737-щ Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 254.0
Надвишение:
284112 МАРКОНИ ГРУП- ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
SF-126-т1 Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Сладък кладенец
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение: 19.60
284262 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-520-л Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Аврен (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 138.0
Надвишение:
284296 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-524-щ Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Аврен (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 97.0
Надвишение:
284298 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-524-у Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Аврен (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.0
Надвишение:
284300 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-520-н Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Аврен (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
284712 “МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД,
ЕИК:
MK-205-л Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Розовец
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 48.0
Надвишение:
284713 “МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД,
ЕИК:
MK-204-в Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Розовец
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 179.0
Надвишение:
284757 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД, У-Е № 6492/10.12.1014 Г.
ЕИК:
MF-541-н Куклен
ДГС Пловдив
Землище:
Добралък
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 248.0
Надвишение:
284768 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД, У-Е № 6492/10.12.1014 Г.
ЕИК:
MF-541-с Куклен
ДГС Пловдив
Землище:
Добралък
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 295.0
Надвишение:
284775 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД, У-Е № 6492/10.12.1014 Г.
ЕИК:
MF-541-б1 Куклен
ДГС Пловдив
Землище:
Добралък
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
284778 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД, У-Е № 6492/10.12.1014 Г.
ЕИК:
MF-541-в1 Куклен
ДГС Пловдив
Землище:
Добралък
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 497.0
Надвишение:
284982 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-232-а Стралджа
ДГС Тунджа
Землище:
Каменец (Яб)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1100.0
Надвишение:
285867 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9034-б1 Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 465.0
Надвишение: 80.23
285963 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9022-б Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 479.0
Надвишение: 64.62
286093 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VF-253-ж Стралджа
ДГС Тунджа
Землище:
Александрово (Яб)
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 29.0
Надвишение:
286235 МАРКОНИ ГРУП-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9020-л Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1706.0
Надвишение:
286253 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-290-п1 Черноочене
ДЛС Женда
Землище:
Бели вир
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.0
Надвишение:
286256 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-295-г Черноочене
ДЛС Женда
Землище:
Свободиново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
286257 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-295-у Черноочене
ДЛС Женда
Землище:
Свободиново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 136.0
Надвишение:
286261 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GB-295-ч Черноочене
ДЛС Женда
Землище:
Свободиново
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
286601 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9025-щ Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 218.0
Надвишение: 164.12
286629 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9025-ж1 Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 1.00
286650 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9034-щ Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 420.0
Надвишение:
286673 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9034-ш Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 269.0
Надвишение: 74.82
286705 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9034-ч Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 225.0
Надвишение:
286720 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9034-к1 Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение:
286891 МАРКОНИ ГРУП - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ME-737-ч Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 139.0
Надвишение:
286900 МАРКОНИ ГРУП - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
ME-737-а1 Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
286929 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9023-р Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 452.0
Надвишение: 334.00
286940 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-683-б Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
20.07.2016
Извоз до:
19.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 126.0
Надвишение:
286945 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9023-и Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 131.0
Надвишение:
286954 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-663-з Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
20.07.2016
Извоз до:
19.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 307.0
Надвишение: 4.18
287004 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
RM-9023-з Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 80.0
Надвишение: 7.19
287047 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-663-б Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
20.07.2016
Извоз до:
19.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 928.0
Надвишение:
287053 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-663-в Пирдоп
Община Пирдоп
Землище:
Пирдоп
Сеч до:
20.07.2016
Извоз до:
19.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 141.0
Надвишение:
287317 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-475-б Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Черничево (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 479.0
Надвишение: 231.09
287318 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-462-г Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Черничево (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 59.0
Надвишение: 28.42
287319 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-462-к Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Черничево (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 505.0
Надвишение: 83.64
287321 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-463-д Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Черничево (Кж)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 271.0
Надвишение:
287468 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-219-я Брезово
Община Брезово
Землище:
Чоба
Сеч до:
15.04.2016
Извоз до:
15.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 89.0
Надвишение:
287480 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
-213-н2 Брезово
Община Брезово
Землище:
Отец Кирилово
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 340.0
Надвишение:
287602 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VE-163-в Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Хлябово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 230.0
Надвишение:
287618 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VE-163-з Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Хлябово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 146.0
Надвишение:
287648 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
VE-163-к Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Хлябово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 85.0
Надвишение:
287752 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-617-ж Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Храстово
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 320.0
Надвишение:
287754 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД
ЕИК: 203110960
GE-616-и Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Ручей
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 559.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 14 292,70 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020