Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за 555 намери 1881 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
489576 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CL-346-б Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 406.0
Надвишение:
489577 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CL-343-е Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 766.0
Надвишение:
489578 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CL-343-ж Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 461.0
Надвишение:
489581 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CL-343-д Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 277.0
Надвишение:
489582 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CL-343-г Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 316.0
Надвишение:
277502 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-д Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 218.0
Надвишение: 32.36
277525 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.0
Надвишение: 8.15
277538 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-268-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 190.0
Надвишение: 29.76
277543 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-33-а Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 305.0
Надвишение:
277544 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-42-ж Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 542.0
Надвишение: 8332.70
277545 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-33-е Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 319.0
Надвишение:
277549 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-33-г Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 561.0
Надвишение:
277591 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-441-к Царево
ДГС Царево
Землище:
Варвара (Бс)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 262.0
Надвишение: 15.06
277608 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-ж Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 40.0
Надвишение: 6.17
277622 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-е Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение: 1.56
277688 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 92.0
Надвишение: 13.90
277906 АЙДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-219-г Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Кондолово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 227.0
Надвишение:
277962 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-187-л Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 55.0
Надвишение:
277964 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-187-м Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 215.0
Надвишение:
277965 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-187-н Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 63.0
Надвишение:
277966 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-188-в Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение: 1.20
277967 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-189-ж Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 83.0
Надвишение: 49.16
277968 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CC-189-е Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 365.0
Надвишение: 63.40
277979 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-219-б Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Кондолово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 347.0
Надвишение:
278005 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-243-в Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Кондолово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1106.0
Надвишение:
278121 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-312-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 430.0
Надвишение:
278123 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-311-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 185.0
Надвишение:
278167 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-259-а Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 602.0
Надвишение:
278203 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-407-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 353.0
Надвишение:
278223 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-266-ф Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 359.0
Надвишение:
278225 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-407-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 261.0
Надвишение:
278306 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-407-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 445.0
Надвишение:
278346 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-407-д Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение:
278370 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-407-е Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение:
278373 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-261-а Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 520.0
Надвишение:
278852 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-408-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 227.0
Надвишение: 7.84
278933 АИДИ 555 ООД
ЕИК:
CP-408-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 604.0
Надвишение: 34.91
280382 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-311-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1445.0
Надвишение:
280388 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-311-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 580.0
Надвишение:
280475 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-124-д Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 4.56
280592 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-124-н Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 130.0
Надвишение:
280642 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CG-40-а Царево
ДГС Кости
Землище:
Кости
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 210.0
Надвишение:
281596 АЙДИ 555 ОООД
ЕИК:
CM-350-б Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Веселие
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 315.0
Надвишение:
281616 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CM-350-г Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Веселие
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 77.0
Надвишение:
281642 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CM-350-е Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Веселие
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 400.0
Надвишение:
282083 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CM-295-а Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Равна гора (Бс)
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 276.0
Надвишение: 122.70
282084 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CM-292-а Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Веселие
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 792.0
Надвишение: 203.85
282091 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CM-186-а Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Зидарово
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение: 11.95
282197 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-120-а Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 98.0
Надвишение: 1.38
282262 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-11-к Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 147.0
Надвишение:
282314 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-120-в Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 88.0
Надвишение: 24.37
283000 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-120-о Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение:
283141 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-120-п Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 1.00
283215 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-123-к Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 330.0
Надвишение:
283263 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-124-а Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.72
283299 АЙ ДИ 555
ЕИК: 200357965
CC-124-б Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Граматиково
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 50.0
Надвишение: 0.75
283945 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-3-г Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 371.0
Надвишение:
283951 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-3-д Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 81.0
Надвишение: 0.30
283959 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-4-д Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 186.0
Надвишение:
283970 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-4-е Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 29.0
Надвишение: 1.60
283976 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CG-4-ж Царево
ДГС Кости
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 239.0
Надвишение: 4.85
285373 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CG-40-б Царево
ДГС Кости
Землище:
Кости
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 1.05
286410 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CG-36-г Царево
ДГС Кости
Землище:
Кости
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 169.0
Надвишение: 0.95
286666 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CG-36-о Царево
ДГС Кости
Землище:
Кости
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 173.0
Надвишение: 9.00
286723 ЛЕФТА 555 ЕООД
ЕИК: 203674668
CG-41-л Царево
ДГС Кости
Землище:
Кости
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 120.0
Надвишение:
289922 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-180-г Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
289923 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-181-а Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 271.0
Надвишение:
289924 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-181-б Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 548.0
Надвишение:
289925 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-181-е Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 408.0
Надвишение:
289926 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-181-л Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 130.0
Надвишение:
289927 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-181-н Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 108.0
Надвишение:
289928 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-182-б Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 101.0
Надвишение: 67.65
289929 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-182-г Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 355.0
Надвишение: 13.25
289954 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-260-а Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 310.0
Надвишение:
289955 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-261-б Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Българи (Бс)
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 833.0
Надвишение:
289971 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-184-а Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 446.0
Надвишение: 90.79
289972 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-184-з Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 34.0
Надвишение:
289973 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-184-к Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 188.0
Надвишение: 1.19
290212 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-185-а Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 148.0
Надвишение:
290213 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-185-б Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 285.0
Надвишение: 72.35
290214 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-185-в Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 218.0
Надвишение: 1.05
290215 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-185-е Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 100.0
Надвишение:
290216 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-185-ж Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 128.0
Надвишение:
290217 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-186-и Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 206.0
Надвишение: 5.01
290218 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-186-з Малко Търново
ДЛС Граматиково
Землище:
Визица
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 38.0
Надвишение:
290219 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CC-206-в Царево
ДЛС Граматиково
Землище:
Кондолово
Сеч до:
10.12.2016
Извоз до:
10.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 310.0
Надвишение: 34.55
290469 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-264-е Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 412.0
Надвишение: 23.93
290470 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-264-д Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 235.0
Надвишение:
290471 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-б Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 520.0
Надвишение:
290472 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-265-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 605.0
Надвишение:
290473 АЙДИ 555
ЕИК: 200357965
CP-266-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 330.0
Надвишение: 35.80
290474 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-266-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 422.0
Надвишение: 35.53
290475 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-266-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 521.0
Надвишение: 32.60
290476 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-267-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 620.0
Надвишение:
290477 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-267-б Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 570.0
Надвишение: 138.83
290494 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-29-а Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 631.0
Надвишение: 163.30
290495 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-30-а Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 225.0
Надвишение: 132.40
290496 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-30-е Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 603.0
Надвишение: 39.60
290497 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-30-ж Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 256.0
Надвишение: 27.25
290501 АЙДИ 555 ООД
ЕИК: 200357965
CP-31-е Приморско
ДГС Царево
Землище:
Писменово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 311.0
Надвишение: 26.40

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 9 926,68 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!