Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за Враца намери 16 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
137 Петранка Ангелова 2012
Petranka Angelova 2012
ЕИК 202136773
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603158
Договориране
Плащане
Населено място: Краводер
Община: Криводол
Област: Враца
391 160 лв. 11/06/2019 В процес
%
Отказ да се образува ДП АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЕООД
200305580

Проект: "Надстройка и промяна на преднаназначението на жилищна сграда в сграда за гости в УПИ III, кв. 936 по плана на село Краводер, общ. Криводол"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 580 950 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 578 768 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СД РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР къща за гости сграда съгласно договор със СД "РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА" от 19.01.2015г., анекс №1 от 14.05.2015г. и анекс №3 от 08.08.2015г. към него 1 384331.71 70 259750.27
СД РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване съгласно договор със СД "РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА" от 19.01.2015г., анекс №1 от 14.05.2015г. и анекс №3 от 08.08.2015г. към него 1 33734.00 70 22799.10
СД РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА ЕИК: 0 ЕИК: 0 Изграждане на басейн, вертикална планировка и др. съгласно договор със СД "РЕГИАНА - СИМЕНОНОВ, СИМЕОНОВА" от 19.01.2015г., анекс №1 от 14.05.2015г. и анекс №3 от 08.08.2015г. към него 1 138702.48 70 93741.95
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЕООД ЕИК: 200305580 200305580
">АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЕООД
200305580
ЕИК: 200305580
Проектиране 1 22000.00 70 14868.68

Имоти (само за оторизирани потребители).

208 ВПС - ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ
VPS - LILIQ SIE ONcOVI
ЕИК 106019282
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 184911
Договориране
Плащане
Населено място: Софрониево
Община: Мизия
Област: Враца
377 244 лв. 05/19/2016 няма
%
Прехвърлена преписка Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
Арх-форум ЕООД
200455701
Вока Консулт ООД
131115877

На бившата одиторка на еврофондовете Райка Онцова. Разкритие на Биволъ и Зов Нюз.

Проект: Изграждане на къща за гости в село Софрониево, обина Мизия

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 228 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 760 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 555 409 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 388 786 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Комос ООД ЕИК: 121034658 ЕИК: 0 СМР, доставка и монтаж на силози и силозно оборудване - "Силозно складово стопанство за съхранение на зърно", с. Софрониево, ПИ 000226, общ. Мизия, обл. Враца 1 2119938.66 40 847975.46
ЕИК: 0 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план 1 42398.77 40 16959.51
Златекс ООД ЕИК: 123112828 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Сеялка 1 172113.04 40 68845.22
Златекс ООД ЕИК: 123112828 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Торачка 1 20536.22 40 8214.49
Златекс ООД ЕИК: 123112828 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Дискова брана 1 72857.52 40 29143.01
Златекс ООД ЕИК: 123112828 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Трактор 1 362415.30 40 144966.12
Златекс ООД ЕИК: 123112828 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Дискова брана 1 91728.43 40 36691.37
ЕИК: 0 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 200522783
Бизнес план 1 7196.51 40 2878.60
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Водопровод и канализация 1 16835.90 70 11785.13
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Архитектурно строителна част 1 163031.09 70 114121.76
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Конструктивни работи 1 155195.13 70 108636.59
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Електро инсталация- част Електро 1 21489.88 70 15042.92
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 50944.00 70 35660.80
Иванов-53 ЕООД ЕИК: 106574736 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
ЕИК: 0
Монолитна ограда 1 122199.00 70 85539.30
Арх-форум ЕООД ЕИК: 200455701 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
Арх форум ЕООД
200455701
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
Арх-форум ЕООД
200455701
ЕИК: 200455701
Разходи за проектантски услуги 1 10416.00 70 7291.20
Вока Консулт ООД ЕИК: 131115877 131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
Арх форум ЕООД
200455701
Вока Консулт ООД
131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
Волюшън Технолоджи ЕООД
200522783
Арх-форум ЕООД
200455701
Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Разходи за консултации 1 15298.00 70 10708.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

218 Здравко Аспарухов Цветков
Zdravko Asparuhov cvetkov
ЕИК 201942085
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 597176
Договориране
Плащане
Населено място: Сираково
Община: Борован
Област: Враца
364 783 лв. 10/06/2019 пълна
100%
364,783.05 лв.
Отказ да се образува ДП ЙОТОВ КОНСУЛТ ЕООД
202300272

Проект: Пристройка,надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в къщи за гости,в УПИ ІІ89,кв.34,по плана на с.Сираково,община Борован

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 521 253 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 364 877 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 521 253 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 364 877 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в сграда за гости 1 273178.72 70 191225.11
ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Барбекю 1 13952.32 70 9766.62
ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Работилница и стопанска сграда 1 118044.82 70 82631.37
ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Огради 1 18629.57 70 13040.70
ИНЕРТСТРОЙ – КАЛЕТО АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 22485.47 70 15739.83
ДАНА ООД ЕИК: 131183725 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 28712.00 70 20098.40
ЕИК: 0 202300272
">ЙОТОВ КОНСУЛТ ЕООД
202300272
ЕИК: 202300272
Разходи за консултации 1 23750.15 70 16625.10
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАРИНОВИ ЕООД ЕИК: 106617504 202300272
">ЙОТОВ КОНСУЛТ ЕООД
202300272
ЕИК: 0
Проектиране 1 22000.00 70 15400.00
ИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ ЕООД ЕИК: 131366885 202300272
">ЙОТОВ КОНСУЛТ ЕООД
202300272
ЕИК: 0
Комплексен доклад 1 500.00 70 350.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

505 МИМОСКА
MIMOSKA
ЕИК 200510860
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 421917
Договориране
Плащане
Населено място: Руска Бела
Община: Мездра
Област: Враца
361 667 лв. 08/10/2016 няма
%
Образувано НП

Проект: Изграждане на Къща за настаняване

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 521 236 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 364 865 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 521 236 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 364 862 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕМ-М ЕООД ЕИК: 201043565 ЕИК: 0 Общи разходи 1 5500.00 70 3850.00
Община МЕЗДРА ЕИК: 816051641 ЕИК: 0 Общи разходи 1 542.00 70 379.40
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Груб строеж"-по опис 1 134820.00 70 94371.20
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "В и К"-по опис 1 14912.00 70 10438.40
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Доставка и монтаж на дограма"-по опис 1 22232.00 70 15562.40
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Електрозахранване"-по опис 1 17856.00 70 12499.20
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Разваляне на съществуващи сгради"-по опис 1 11818.00 70 8272.60
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Довършителни работи"-по опис 1 150906.00 70 105634.20
Климсист ЕООД-гр.Плевен ЕИК: 114542097 ЕИК: 0 СМР-част "Отопление и вентилация"-по опис 1 90114.00 70 63079.80
Иванов 53 ЕООД гр.Враца ЕИК: 106574736 ЕИК: 0 СМР-част "Вертикална планировка"-по опис 1 8882.00 70 6217.40
БГ Хандел ЕООД-гр.Велико Търново ЕИК: 104699253 ЕИК: 0 СМР-част "Басейн"-по опис 1 19400.00 70 13580.00
Геонел ЕООД-гр.София ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване-по опис 1 23830.00 70 16681.00
ГЕОНЕЛ ООД -град София ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване-по опис 1 8164.00 70 5714.80
EТ Пино 55 ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи 1 6000.00 70 4200.00
ЕЛМИРПРОЕКТ ЕООД ЕИК: 106625579 ЕИК: 0 Общи разходи 1 910.00 70 637.00
Маргарита Савчева Буковска ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи 1 1550.00 70 1085.00
КЛИМАДИЗАЙН ЕООД ЕИК: 106621627 ЕИК: 0 Общи разходи 1 3800.00 70 2660.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

517 ИВА ВУТОВА-71
IVA VUTOVA-71
ЕИК 200552823
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 444036
Договориране
Плащане
Населено място: Мездра
Община: Мездра
Област: Враца
354 861 лв. 05/10/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП ЕТ ЙОТОВ КОНСУЛТ - ТЕМЕНУЖКА КИНОВА
106620856

Проект: Изграждане и обурудване на къща за настаняване и ресторант в град Мездра с цел създаване на нови работни места и повишаване качеството на живот

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 520 618 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 364 433 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 520 616 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 364 431 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ ПЕТЪР ЦАЛОВСКИ ЕИК: 106057144 ЕИК: 0 надстройка на търговски комплекс на два етажа за къща за настаняване 1 96248.00 70 67373.60
Булсън ситемс ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 соларна инсталация и фотоволтаини панели по договор" Булсън ситемс" ЕООД ot 18.07.2012 1 62614.00 70 43829.80
ЕТ ЙОТОВ КОНСУЛТ - ТЕМЕНУЖКА КИНОВА ЕИК: 106620856 106620856
">ЕТ ЙОТОВ КОНСУЛТ - ТЕМЕНУЖКА КИНОВА
106620856
ЕИК: 106620856
разходи за консултацци 1 24790.00 70 17353.00
Инекс Трейд ЕООД ЕИК: 106610986 106620856
">ЕТ ЙОТОВ КОНСУЛТ - ТЕМЕНУЖКА КИНОВА
106620856
ЕИК: 0
строително - монтажни дейности 1 336964.00 70 235874.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

949 Елица Петрова
Elica Petrova
ЕИК 202557797
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604826
Договориране
Плащане
Населено място: Оряхово
Община: Оряхово
Област: Враца
336 798 лв. 10/07/2019 Частична
%
50,519.64 лв.
Отказ да се образува ДП Омега груп консултинг ЕООД
200355010

Проект: "Преустройство на съществуваща сграда за пансион две звезди и кафе аператив, имот 684, кв.17, гр.Оряхово, обл.Враца"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 494 412 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 346 088 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 494 412 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 346 088 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Шерита - М ООД ЕИК: 121440897 ЕИК: 0 СМР-преустрйство 1 365950.59 70 256165.41
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 Туристическо оборудване 1 80481.67 70 56337.17
Принцепс Адвъртайзинг ООД ЕИК: 103072931 ЕИК: 0 Разходи за реклама 1 20709.53 70 14496.67
Норкимо ООД ЕИК: 121071642 ЕИК: 0 Разходи за строителен надзор, комплекесен доклад 1 4948.37 70 3463.86
Омега груп консултинг ЕООД ЕИК: 200355010 200355010
">Омега груп консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
Разходи за консултации 1 22321.61 70 15625.13

Имоти (само за оторизирани потребители).

83 Дубъл Ве
Dubyl Ve
ЕИК 106596914
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 184919
Договориране
Плащане
Населено място: Хайредин
Община: Хайредин
Област: Враца
312 954 лв. 05/21/2017 няма
%
Няма данни за преписка Вока Консулт ООД
131115877
ВОКА Консулт   ООД
131115877

Проект: Преустройство на Семеен хотел за селски туризъм в ПИ II 1283, 120, с. Хайредин

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 452 106 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 316 474 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 447 758 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 313 431 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Трактор 2 90547.20 40 72437.76
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Култиватор 1 69564.96 40 27825.98
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Плуг 2 21018.31 40 16814.65
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Трактор 1 260234.64 40 104093.86
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Ремарке 1 44984.09 40 17993.64
Агротрон 2007 ЕООД ЕИК: 125575433 ЕИК: 0 Прикачна пръскачка 1 59848.56 40 23939.42
ЕИК: 0 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план 1 6577.63 40 2631.05
Булинвест ООД ЕИК: 106560688 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част СК и АС 1 224208.00 70 156945.60
Булинвест ООД ЕИК: 106560688 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част Електро 1 25058.00 70 17540.60
Булинвест ООД ЕИК: 106560688 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част ВиК 1 25512.00 70 17858.40
Булинвест ООД ЕИК: 106560688 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част ОиВ 1 51732.00 70 36212.40
Булинвест ООД ЕИК: 106560688 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част ВП 1 110328.00 70 77229.60
ЕИК: 0 131115877
ВОКА Консулт   ООД
131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ВОКА Консулт   ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план 1 10920.25 70 7644.18

Имоти (само за оторизирани потребители).

1040 Димитринка Таскова
Dimitrinka Taskova
ЕИК 202554993
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604790
Договориране
Плащане
Населено място: Оряхово
Община: Оряхово
Област: Враца
310 947 лв. 10/07/2019 Частична
15%
46,642.01 лв.
Отказ да се образува ДП НОРКИМО ООД
121071642
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД
200355010

Проект: Ремонт и реконструкция на масивна сграда магазин в УПИ 31,кв 34, гр. Оряхово в ресторант, бърза закуска и стаи за почивка.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 457 275 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 320 092 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 457 275 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 320 092 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ШЕРИТА М ООД ЕИК: 121440897 ЕИК: 0 СМР-Преустройство 1 408280.86 70 285796.60
ЕИК: 0 121071642
">НОРКИМО ООД
121071642
ЕИК: 121071642
Общи разходи за строителен надзор 1 5541.62 70 3879.13
ЕИК: 0 121071642
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД
200355010
">НОРКИМО ООД
121071642
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
Общи разходи за изготвяне на бизнес план 1 20259.42 70 14181.59
ПРИНЦЕПС АДВЪРТАЙЗИНГ ООД ЕИК: 103072931 121071642
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД
200355010
">НОРКИМО ООД
121071642
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД
200355010
ЕИК: 0
Разходи за реклама 1 23192.67 70 16234.87

Имоти (само за оторизирани потребители).

33 Агромет 2003
Agromet 2003
ЕИК 106579053
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 183079
Договориране
Плащане
Населено място: Лесковец
Община: Оряхово
Област: Враца
231 271 лв. 08/11/2016 няма
%
Прехвърлена преписка Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ВОКА Консулт ООД
131115877

Проект: "Изграждане къща за гости и гараж"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 422 482 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 295 737 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 415 052 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 290 536 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Римекс агрохолдинг АД ЕИК: 130947515 ЕИК: 0 Реверсивен плуг 1 117612.00 50 58806.00
Римекс агрохолдинг АД ЕИК: 130947515 ЕИК: 0 Пневматична сеялка за слети култури 1 173286.00 50 86643.00
Римекс агрохолдинг АД ЕИК: 130947515 ЕИК: 0 Трактор 1 300122.00 50 150061.00
Вока консулт ООД ЕИК: 131115877 131115877
">Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план 1 5910.00 50 2955.00
Вока консулт ООД ЕИК: 131115877 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Цялостно управление на проекта 1 0.00 0 0.00
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Архитектурно - строителна част. 1 299904.00 70 209932.80
Стефан Вълчев -2005 ООД ЕИК: 107577361 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудвяне 1 29770.00 70 20839.00
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Площадков водопровод и канал 1 16000.00 70 11200.00
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Водоплътна изгребна яма 1 7702.00 70 5391.40
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Сградна водопроводна и канализационна инсталация. 1 11236.00 70 7865.20
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Част "Електро" 1 16584.00 70 11608.80
Инекс трейд ЕООД ЕИК: 106610986 131115877
Вока консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
ОВК 1 20706.00 70 14494.20
ЕИК: 0 131115877
Вока консулт ООД
131115877
ВОКА Консулт ООД
131115877
">Вока консулт ООД
131115877
Вока консулт ООД
131115877
ВОКА Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план. 1 13150.00 70 9205.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

296 ЕТ Лили Михайлова
ET Lili Mihajlova
ЕИК 106625942
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 417986
Договориране
Плащане
Населено място: Моравица
Община: Мездра
Област: Враца
10 990 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка Абионс Агенция ЕООД
106625497

Проект: Селска къща за гости "Лили" - нов шанс за живот

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 183 904 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 128 733 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 153 248 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 107 274 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МВ Строй 08 ЕООД ЕИК: 200318574 ЕИК: 0 Вътрешни ремонтни дейности 1 13508.00 70 9455.60
МВ Строй 08 ЕООД ЕИК: 200318574 ЕИК: 0 Външни ремонтни дейности (с изключение на дейности по оформяне на двор) 1 68644.00 70 48050.80
Инертстрой - Калето АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Изграждане на изгребна бетонова яма 1 10486.00 70 7340.20
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане (с изключение на маса за антрето на 2 етаж и комплект ратан) 1 9964.00 70 6974.80
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане - комплект ратан 2 865.00 70 1211.00
Инертстрой - Калето АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Външни ремонтни дейности - дейности по оформяне на двор 1 44312.00 70 31018.40
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане - маса за антрето на 2 етаж 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 106625497
Изготвяне на бизнес план 1 582.00 70 407.40
ЕТ Севал - Севдалина Александрова ЕИК: 816031382 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Изготвяне на технически проект 1 0.00 0 0.00
Цептер - България ЕООД ЕИК: 040525852 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Система за почистване 1 2168.00 70 1517.60
К Енд К Електроникс ЕАД ЕИК: 130661001 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Климатик 3 618.00 70 1297.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

784 Алеков - 2011
Alekov - 2011
ЕИК 201748080
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 550745
Договориране
Плащане
Населено място: Оряхово
Община: Оряхово
Област: Враца
0 лв. 08/10/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: " Къща за гости в град Оряхово "

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 177 090 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 123 963 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 168 884 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 118 219 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

796 ЕТ Петя Алексиева-ПАП
ET Petq Aleksieva-PAP
ЕИК 106034658
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 550431
Договориране
Плащане
Населено място: Роман
Община: Роман
Област: Враца
0 лв. 05/28/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости в Роман-алтернативен туризъм в Северозападна България

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 460 790 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 322 553 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

541 ЕКО-ТУР
EKO-TUR
ЕИК 106588593
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 445236
Договориране
Плащане
Населено място: Оряхово
Община: Оряхово
Област: Враца
0 лв. 03/22/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: База за алтернативен туризъм на "ЕКО-ТУР" ООД гр. Оряхово

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 599 402 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 161 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 СМР Част Конструктивна 1 155606.00 70 101546.09
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 СМР Част Архитектурна 1 226826.00 70 148023.17
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 Част В и К 1 96322.00 70 62858.26
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 Част електро 1 47878.00 70 31244.45
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 Ограда и вертикална планировка 1 55992.00 70 36539.52
ЕТ Х и Т - Тодор Тодоров ЕИК: 126047809 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 16778.00 70 10949.07

Имоти (само за оторизирани потребители).

311 С.Т.Слънчев рай
S.T.Slynchev raj
ЕИК 200254196
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 414447
Договориране
Плащане
Населено място: Мездра
Община: Мездра
Област: Враца
0 лв. 01/25/2018 няма
%
Няма данни за преписка Национална оценителска компания ЕООД
121169983

Проект: Реконструкция и доизграждане на съществуващ хотел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 570 156 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 461 386 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 322 970 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройпроектконсулт ООД ЕИК: 106569319 ЕИК: 0 Преустройство на съществуващ сутерен на хотел "Долче Вита" за нуждите на спортно възстановителен център 1 157226.28 70 110058.40
Стройпроектконсулт ООД ЕИК: 106569319 ЕИК: 0 Надстройка на втори етаж на мотел ресторант "Долче Вита" 1 282188.74 70 197532.12
ЕИК: 0 121169983
">Национална оценителска компания ЕООД
121169983
ЕИК: 121169983
Разходи за консултации 1 21970.75 70 15379.53

Имоти (само за оторизирани потребители).

581 ЕТТеодора Лозанова-Сървисис
ETTeodora Lozanova-Syrvisis
ЕИК 201051850
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 509721
Договориране
Плащане
Населено място: Главаци
Община: Криводол
Област: Враца
0 лв. 12/12/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Комплекс за отдих и туризъм" с.Главаци,общ.Криводол

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 374 430 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 262 101 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

880 ЕТКаНор-Камелия Лъчезарова
ETKaNor-Kameliq Lychezarova
ЕИК 201935240
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 604270
Договориране
Плащане
Населено място: Козлодуй
Община: Козлодуй
Област: Враца
0 лв. 10/09/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости в град Козлодуй"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 226 384 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 158 469 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021