Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за Златоград намери 5 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
416 Йосиф Кехайов
Josif Kehajov
ЕИК 120559973
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 398619
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
382 661 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка Европейски проектен център ООД
108682689

Проект: "Златоградска къща за настаняване"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 577 362 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Веселинка-К ЕИК: 112615511 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане на бистро и винарна към къща за настаняване на гости 1 47000.00 31842.58
ЕТ Електра - Асен Сидеров ЕИК: 120005842 ЕИК: 0 СМР - Изграждане на "Златоградска къща за настаняване" в УПИ I -124, 125, 1341, кв. 25 1 448710.00 304001.74
ЕТ Веселинка-К ЕИК: 112615511 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане на къща за гости 1 35378.00 23968.65
Н Инженеринг ЕООД. ЕИК: 203898869 ЕИК: 0 Общи разходи 1 19720.00 70 13360.33
ЕИК: 0 108682689
">Европейски проектен център ООД
108682689
ЕИК: 108682689
Разходи за консултации и изготвяне на бизнес план. 1 26554.00 17990.38

Имоти (само за оторизирани потребители).

867 Виктория Чомезова
Viktoriq Chomezova
ЕИК 202555611
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606425
Договориране
Плащане
Населено място: Аламовци
Община: Златоград
Област: Смолян
342 156 лв. 10/14/2019 пълна
100%
342,155.66 лв.
Няма данни за преписка Сдружение Център за развитие и подкрепа на бизнеса

Проект: Изграждане на къща за гости в с. Аламовци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 489 149 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 342 405 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 489 149 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 342 405 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Част "Конструкция" 1 65012.61 70 54610.59
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Част "Архитектура" 1 190281.89 70 159836.79
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Част "ВиК" 1 21529.79 70 18085.02
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Част "Електро" 1 14741.82 70 12383.13
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Обзавеждане за нуждите на къщата за гости 1 52323.00 70 43951.32
Еврогеймс ООД ЕИК: 103851092 ЕИК: 0 Оборудване, включващо техника и домакински електроуреди за нуждите на къщата за гости 1 24015.19 70 20172.76
Ларго Сити ООД ЕИК: 148117345 ЕИК: 0 Изработка на рекламни брошури, табели и интернет страница на обект къща за гости 1 4170.00 70 2919.00
ЕИК: 0 Сдружение Център за развитие и подкрепа на бизнеса
ЕИК: 0
Разработване на маркетингови стратегии и маршрути, включителни разходи за Бизнес план 1 23094.26 70 16165.98
Тонико - 10 ЕООД ЕИК: 201377718 Сдружение Център за развитие и подкрепа на бизнеса
ЕИК: 0
МПС тип "АТВ" 3 6800.00 70 14280.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

286 СЕРГЕЙ СТАНЧЕВ 89
SERGEJ STANChEV 89
ЕИК 202487434
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603582
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
229 482 лв. 10/06/2019 Частична
15%
34,422.31 лв.
Няма данни за преписка ГудУил Консултинг ЕООД
201346683

Проект: РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ОТ ET “СЕРГЕЙ СТАНЧЕВ 89”, гр. ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 333 086 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 233 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 333 086 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 233 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 СМР, реконструкция, пристройка на къща за гости с магазин - 1 етап 1 139854.54 70 97898.17
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 СМР, реконструкция, пристройка на къща за гости с магазин -2 етап 1 80605.80 70 56424.06
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 СМР - Вертикална планировка - 1 етап 1 7677.12 70 5373.98
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 СМР - Вертикална планировка - 2 етап 1 12461.88 70 8723.32
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 Обзавеждане на къща за гости 1 36400.00 70 25480.00
Елтурстрой ООД ЕИК: 200827540 ЕИК: 0 Оборудване магазин 1 40225.00 70 28157.50
ЕИК: 0 201346683
">ГудУил Консултинг ЕООД
201346683
ЕИК: 201346683
Разходи за консултации 1 15861.22 70 11102.85

Имоти (само за оторизирани потребители).

556 ТОПАЛОВИ - 2008
TOPALOVI - 2008
ЕИК 200442198
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510556
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
157 529 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка Сдружение Интернешънъл солушънс

На първи братовчед на съпругата на областния управител на Смолян и бивш депутат Недялко Славов от ГЕРБ. Разкритие на Биволъ

Проект: Обособяване на къща за гости в родопски стил и развитие на селски туризъм в Златоград.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 172 857 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 172 857 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Архитектура и строителство 1 115652.00 70 80956.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Електроинсталация 1 20356.00 70 14249.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 ВиК 1 10966.00 70 7676.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Постоянна ограда. 1 13142.00 70 9199.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Озеленяване 1 8048.00 70 5633.60
Юнивърс 1 ООД ЕИК: 130926745 ЕИК: 0 Мебели, постелъчен инвентар и прибори за нуждите на къща за гости 1 27136.00 70 18995.20
Декомерс ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Техника, домакински електроуреди и пособия за нуждите на къща за гости 1 23862.00 70 16703.40
ЕТ Стефи - Стефанка Гергова ЕИК: 040384270 ЕИК: 0 МПС тип "АТВ" 2 3200.00 70 4480.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи /хонорари на архитекти, инженери, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/ 1 10098.00 70 7068.60
Сдружение Интернешънъл солушънс ЕИК: 0 Сдружение Интернешънъл солушънс
ЕИК: 0
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 1 11278.00 70 7894.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

369 ЕТ ТОНИ - ФИЛЧО ДЖАНДЕВ
ET TONI - FILChO DZhANDEV
ЕИК 120039218
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 396736
Договориране
Плащане
Населено място: Старцево
Община: Златоград
Област: Смолян
0 лв. 10/08/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В С. СТАРЦЕВО"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 312 748 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 218 924 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020