Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за Пазарджик намери 56 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
77 Кали - Калина Божкова
Kali - Kalina Bozhkova
ЕИК 202280453
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 605347
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
391 160 лв. 10/06/2019 пълна
100%
391,160.00 лв.
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на ваканционен комплекс в УПИ ІІ-176, кв.915- индивидуално и комплексно вилно застрояване в местност "Топавиците" в гр.Батак"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 559 890 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

355 МОНТЕ
MONTE
ЕИК 112614950
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 420738
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
391 160 лв. 09/27/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ - ГР.СЪРНИЦА

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 637 666 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 637 482 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ФУНДАМЕНТ ООД ЕИК: 175144738 ЕИК: 0 СМР хотел - етап I 1 259842.45 70 159439.84
ЕИК: 0 131080209
">Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209
ЕИК: 131080209
бизнес план 1 24000.00 14726.45
ФУНДАМЕНТ ООД ЕИК: 175144738 131080209
">Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209
ЕИК: 0
СМР Хотел - етап II 1 353639.20 70 216993.71

Имоти (само за оторизирани потребители).

175 Датеко 1978
Dateko 1978
ЕИК 201321153
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 547360
Договориране
Плащане
Населено място: Карабунар
Община: Септември
Област: Пазарджик
391 160 лв. 05/29/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Финсис ООД
131509605

Проект: Изграждане на семеен хотел с гостилница за интегриран селски туризъм в село Карабунар, община Септември

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 623 414 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 623 414 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Симей ООД ЕИК: 200826525 ЕИК: 0 Оборудване 1 46910.00 50 23455.00
Левски спорт инженеринг ЕООД ЕИК: 831007431 ЕИК: 0 Строително монтажни работи за изграждане на винарна 1 1130174.00 50 565087.00
ЕТТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ -Йорданка Мачева ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част ОВК винарна 1 112272.00 50 56136.00
Томика-метал АД ЕИК: 104087740 ЕИК: 0 Основно оборудване 1 165400.00 50 82700.00
Руми минд ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Оборудване бурета 1 44676.00 50 22338.00
Боро трейд ООД ЕИК: 175266795 ЕИК: 0 Оборудване 1 9380.00 50 4690.00
Енкопластик ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Оборудване 1 4500.00 50 2250.00
Мева България ЕООД ЕИК: 130186654 ЕИК: 0 Оборудване 1 4292.00 50 2146.00
Дионис- Елена ООД ЕИК: 104641271 ЕИК: 0 Лабораторно оборудване 1 15288.00 50 7644.00
Идеа нова ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 13960.00 50 6980.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Закупуване на земя 1 14938.00 50 7469.00
БУРОВ АРХИТЕКТИ ООД ЕИК: 112626657 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект 1 18350.00 50 9175.00
ЕИК: 0 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 131509605
Разходи за изготвяне на бизнес план и изготвяне на заявление 1 19800.00 50 9900.00
ЕИК: 0 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Закупуване на съществуваща сграда 1 0.00 0 0.00
ЕТВЕКТОР - инж.Петко Сечков ЕИК: 0 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 3500.00 50 1750.00
Финсис ООД ЕИК: 131509605 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Изготвяне на заявление 1 200.00 50 100.00
Водно стопанство ООД ЕИК: 112067171 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
СМР етап 1 1 233544.00 70 146536.77
Водно стопанство ООД ЕИК: 112067171 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
СМР етап 2 1 351240.00 70 220384.91
Чар ЕООД ЕИК: 812156303 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Текстил 1 15170.00 70 9518.39
Инт Импекс ООД ЕИК: 831237293 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Професионално кухненско оборудване 1 19308.00 70 12114.77
ЕТ Мира-Н-Надка Василева ЕИК: 817082369 131509605
">Финсис ООД
131509605
ЕИК: 0
Посуда 1 4152.00 70 2605.16

Имоти (само за оторизирани потребители).

718 Надежда Божилова
Nadezhda Bozhilova
ЕИК 201749663
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550325
Договориране
Плащане
Населено място: Равногор
Община: Брацигово
Област: Пазарджик
391 160 лв. 07/06/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Създаване и развитие на комплекс за планински интегриран туризъм в с. Равногор

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 781 352 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 781 126 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Янев - 55 ЕООД ЕИК: 112659746 ЕИК: 0 Строителни и монтажни работи на къща за гости и приемна сграда 1 644620.00 70 322802.67
ТЕМЕНА ООД ЕИК: 115040514 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на СПА оборудване, машини и съоръжения 1 46476.00 70 23273.52
ОРФЕЙ СТИЛ ЕООД ЕИК: 112662436 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане 1 33116.00 70 16583.31
Янев - 55 ЕООД ЕИК: 112659746 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 56914.00 70 28500.50

Имоти (само за оторизирани потребители).

245 ФИНГАРОВИ
FINGAROVI
ЕИК 200401536
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604838
Договориране
Плащане
Населено място: Стрелча
Община: Стрелча
Област: Пазарджик
391 160 лв. 11/05/2019 Частична
5%
19,558.00 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: КЪЩА ЗА ГОСТИ И КАФЕ АПЕРИТИВ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 560 715 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

453 ДИКАВЕДИ - ДИАНА ЗАШКЕВА
DIKAVEDI - DIANA ZAShKEVA
ЕИК 202118426
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602807
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
389 982 лв. 10/14/2019 В процес
%
Отказ да се образува ДП ЕВРОУСПЕХ КОНСУЛТ ЕООД
201883224

На името на съпругата на хотелиера Димитър Катранджиев, близък приятел на Костадин Коев, кмета на Велинград от ГЕРБ. Разкритие на Биволъ. Виж още...

Проект: КЪЩА ЗА ГОСТИ В ИМОТ НОМЕР 151050, МЕСТНОСТ "САНАТОРИУМА", ГР. ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 557 117 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 982 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 557 117 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 389 982 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СЪНГРАУНД ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 СМР за обект "Къща за гости" 1 432691.52 70 302884.06
СЪНГРАУНД ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 71148.00 70 49803.60
СЪНГРАУНД ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 31850.00 70 22295.00
ЕИК: 0 201883224
">ЕВРОУСПЕХ КОНСУЛТ ЕООД
201883224
ЕИК: 201883224
Разходи за консултации 1 21427.58 70 14999.31

Имоти (само за оторизирани потребители).

811 МИХАЕЛА - ЛЮБКА ТАНЕВА
MIHAELA - LYuBKA TANEVA
ЕИК 202583863
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606578
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
388 830 лв. 10/03/2019 пълна
100%
388,829.88 лв.
Отказ да се образува ДП Мея ЕООД
121452974

Проект: "Изграждане на вилни сгради за настаняване, находящи се в УПИ ІІІ - 101, местност "Дъното - Компанията", гр. Батак, община Батак, област Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 556 338 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 437 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 556 297 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 389 408 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Заводски строежи - ПС - Пазарджик АД ЕИК: 822114822 ЕИК: 0 Изграждане на вилни сгради за настаняване, находящи се в УПИ III - 101 местност "Дъното-компанията", гр. Батак- част Конструкции 1 193884.95 70 135719.47
Заводски строежи - ПС - Пазарджик АД ЕИК: 822114822 ЕИК: 0 Изграждане на вилни сгради за настаняване, находящи се в УПИ III - 101 местност "Дъното-компанията", гр. Батак- част Архитектура, Ел. Инсталации, ВиК, Вертикална планировка 1 335922.02 70 235145.42
ЕИК: 0 121452974
">Мея ЕООД
121452974
ЕИК: 121452974
Разходи за консултации 1 26490.35 70 18543.24

Имоти (само за оторизирани потребители).

425 С-САЛИХ ФЕЙЗИЧАУШ-67 ЕКО ТУР АЙНУР АДИЛ
S-SALIH FEJZIChAUSh-67 EKO TUR AJNUR ADIL
ЕИК 203092504
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 631942
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
387 218 лв. 10/03/2019 Частична
10%
38,721.84 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на вили за настаняване на туристи в гр. Сърница, общ. Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 553 169 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 387 219 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

641 Таня Райкова-2011
Tanq Rajkova-2011
ЕИК 201805282
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550882
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
381 987 лв. 06/11/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Проект за две къщи за гости в землището на гр. Батак, обл. Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 554 264 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 387 985 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 560 090 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Балис Д ЕООД ЕИК: 123756374 ЕИК: 0 Строителство 1 361784.00 70 252665.52
Балис Д ЕООД ЕИК: 123756374 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 117788.00 70 82261.70
ЕТ Стелла-97- Стела Василева ЕИК: 112069603 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 22390.00 70 15636.90
ИТ Експерт ЕООД ЕИК: 200097268 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 31458.00 70 21969.88
Леон комерс 2010 ЕООД ЕИК: 201360035 ЕИК: 0 Общи разходи 1 26670.00 70 18626.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

785 Вълчановата къща - Снежана Благоева
Vylchanovata kyshta - Snezhana Blagoeva
ЕИК 201791683
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550570
Договориране
Плащане
Населено място: Фотиново
Община: Батак
Област: Пазарджик
376 840 лв. 05/21/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877

Проект: Промяна на предназначението на съществуваща сграда, в къща за гости в с. Фотиново,община Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 639 244 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 639 234 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи /преустройство на съществуваща сграда/ 1 67278.00 41168.75
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. инсталации /ново строителство/ 1 11104.00 6794.76
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи /ново строителство/ 1 55232.00 33797.56
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 ВиК /ново строителство/ 1 4036.00 2469.71
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. Инсталации /преустройство на съществуваща сграда/ 1 8184.00 5007.95
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 ВиК /преустройство на съществуваща сграда/ 1 5958.00 3645.82
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 Демонтажни работи /преустройство на съществуваща сграда/ 1 12820.00 70 7844.81
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи /преустройство на съществуваща сграда/ 1 58766.00 35960.08
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 ВиК /преустройство на съществуваща сграда/ 1 15428.00 9440.70
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 ОВК /преустройство на съществуваща сграда/ 1 56024.00 70 34282.20
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване /преустройство на съществуваща сграда/ 1 69980.00 70 42822.15
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Обзавеждане /ново строителство/ 1 39840.00 70 24378.89
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи /ново строителство/ 1 120402.00 73676.38
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 ВиК /ново строителство/ 1 9452.00 5783.87
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 ЕИК: 0 Ел. Инсталации /преустройство на съществуваща сграда/ 1 15606.00 9549.62
Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 ОВК /ново строителство/ 1 55510.00 70 33967.68
ЕИК: 0 131115877
">ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Бизнес план 1 19872.00 70 12160.07
АРТ ЕНД БИЛД ООД ЕИК: 200031695 131115877
">ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
Ел. инсталации /ново строителство/ 1 13742.00 70 8409.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

563 ХРИМИ ЯК
HRIMI QK
ЕИК 200112229
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445254
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
371 521 лв. 01/28/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща със самостоятелни стаи за гости -"АСТИ"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 574 310 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 572 100 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 166 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройпроект - Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи за къща със самостоятелни стаи за гости "Асти" 1 544858.00 372539.17
Фара консулт ООД ЕИК: 200102270 ЕИК: 0 Изготвяне на бизнес план 1 27242.00 18626.34

Имоти (само за оторизирани потребители).

893 ГАЛАТИ 1
GALATI 1
ЕИК 202243424
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606627
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
350 055 лв. 10/08/2019 пълна
100%
350,055.05 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Къщи за гости, находящи се в УПИ II-301-къщи за гости, местност "Еньов камък", в землището на град Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 501 099 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 350 769 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 500 079 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 350 055 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ОБЩО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ СГРАДА 1,2,3,4- Арх., Ел., ОВК, Вик 1 305361.25 70 213752.88
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 СМР КОНСТРУКЦИИ КЪЩА 1,2,3,4 1 83188.80 70 58232.16
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 СМР ограда и вертикална планировка 1 111528.59 70 78070.01

Имоти (само за оторизирани потребители).

909 КАМЕЛИЯ - БАТАК
KAMELIQ - BATAK
ЕИК 202374995
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606357
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
349 133 лв. 10/30/2019 пълна
100%
349,132.79 лв.
Няма данни за преписка Вивиен - Консулт ЕООД
202275673

Проект: СЕМЕЕН ХОТЕЛ В УПИ ІІІ - 301 - семеен хотел, местност "Еньов камък" в землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 524 241 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 366 969 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 524 241 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 366 969 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА-сграда 1 193599.16 70 135519.41
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ 1 101955.55 70 71368.89
РЕАЛ-М' ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 1 13848.89 70 9694.22
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ЧАСТ ЕЛЕКТРО 1 36639.16 70 25647.41
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ЧАСТ ОВ 1 52796.75 70 36957.72
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 ЕИК: 0 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 1 27978.39 70 19584.87
ЕИК: 0 202275673
">Вивиен - Консулт ЕООД
202275673
ЕИК: 202275673
РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ 1 24963.86 70 17474.70
РЕАЛ–М ЕООД ЕИК: 202464179 202275673
">Вивиен - Консулт ЕООД
202275673
ЕИК: 0
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 1 24859.32 70 17401.53
РЕАЛ-М ЕООД ЕИК: 202464179 202275673
">Вивиен - Консулт ЕООД
202275673
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване 1 47600.00 70 33320.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

905 ВикторИ-Даниела Петрова-Пилафова
ViktorI-Daniela Petrova-Pilafova
ЕИК 202537467
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602368
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
321 185 лв. 10/22/2019 пълна
100%
321,185.20 лв.
Отказ да се образува ДП Завър ЕООД
103851797

Проект: "Изграждане и обзавеждане на къща за гости в УПИ III-139,кв.82,обл.Пазарджик,гр.Батак,м.Беглика"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 474 313 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 332 019 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 489 448 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 342 613 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
BГ Строй ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости 1 164529.29 70 115170.50
BГ Строй ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане и обурудване на къща за гости 1 30755.34 70 21528.74
BГ Строй ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Сауна 1 7580.00 70 5306.00
BГ Строй ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Джакузи 1 12000.00 70 8400.00
ЕИК: 0 103851797
">Завър ЕООД
103851797
ЕИК: 103851797
Разходи за консултации 1 22116.55 70 15481.58
Джото дизайн ЕООД ЕИК: 175046112 103851797
">Завър ЕООД
103851797
ЕИК: 0
Изготвяне на архитектурен проект 1 25000.00 70 17500.00
Бг Строй ЕООД ЕИК: 108514008 103851797
">Завър ЕООД
103851797
ЕИК: 0
СМР - Къща за гости 1 227466.39 70 159226.48

Имоти (само за оторизирани потребители).

442 ГИА ХОЛИДЕЙЗ
GIA HOLIDEJZ
ЕИК 200497732
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393816
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
309 334 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Фара Консулт ООД
200102270

На сина на общинския съветник от ЗНС Александър Даскалов. Виж още...

Проект: "Преустройство, реконструкция и модернизация насграда в семеен хотел и обзавеждане"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 469 052 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 328 336 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 469 046 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 328 332 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Конструкции 1 27460.00 70 19222.00
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 ВиК включително хидромасажна вана NIagara 1 36930.00 70 25851.00
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Архитектурностроителни 1 228228.00 70 159759.60
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Електроинсталационни 1 34912.00 70 24438.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Пожароизвестяване 1 12522.00 70 8765.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 5236.00 70 3665.20
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Отопление 1 56794.00 70 39755.80
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Вентилация 1 10282.00 70 7197.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване по опис без хидромасажна вана Niagara 1 35444.00 70 24810.80
ЕИК: 0 200102270
">Фара Консулт ООД
200102270
ЕИК: 200102270
Разработване на бизнес план. 1 21238.00 70 14866.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

65 Дикси-64
Diksi-64
ЕИК 112582463
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 181379
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
304 122 лв. 06/21/2017 няма
%
Няма данни за преписка МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
Омега груп консултинг ЕООД
200355010

Фирма на хотелиера Димитър Катранджиев, близък приятел на Костадин Коев, кмета на Велинград от ГЕРБ. Разкритие на Биволъ.

Проект: Преустройство на съществуващи жилищни сгради за къщи за настаняване и монтаж на беседка с барбекю и градинско джакузи в УПИ ІV -75 и УПИ V- 77, кв.322, гр. Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 434 460 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 304 122 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 434 460 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 304 122 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СЖС България ЕООД ЕИК: 000653802 ЕИК: 0 Сертификационен процес и контрол на система за биологично производство на зеленчуци 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 200177230
Бизнес план 1 58670.00 50 29335.00
МАЯМИ- АБВ ЕООД ЕИК: 200177230 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Консултанска помощ при управление на проект 1 19600.00 50 9800.00
ТОБО-КММ ООД ЕИК: 201157437 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Част Електро 1 51314.00 50 25657.00
ТОБО-ПРОЕКТ ООД ЕИК: 130272683 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Проектиране 1 36000.00 50 18000.00
Напоителни системи ЕАД - клон Пазарджик ЕИК: 0 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Разходи по фактури 1 0.00 0 0.00
ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ЕООД ЕИК: 831570508 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Напоителна система за оранжерия 1 83480.00 50 41740.00
ТОБО-КММ ООД ЕИК: 201157437 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Част Конструктивна 1 182340.00 50 91170.00
Н и Г КОНСУЛТ ООД ЕИК: 131297320 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Оранжерийна конструкция 1 857544.00 50 428772.00
ТОБО-КММ ООД ЕИК: 201157437 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Част В и К 1 10874.00 50 5437.00
ТОБО-КММ ООД ЕИК: 201157437 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Част Архитектура и монтаж 1 313998.00 50 156999.00
ЕНЗА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК: 115599165 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Органични семена, табли за разсад и торфено -перелитна смеска 1 0.00 0 0.00
ПРОТОН ЕООД ЕИК: 120549573 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Оценка на съответствие и строителен надзор 1 29000.00 50 14500.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
СМР за група 1 и 2 и беседка с барбекю 1 233006.00 70 163104.20
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Благоустройство и озеленяване група 1 и 2 1 20414.00 70 14289.80
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Технологично оборудване и обзавеждане на стаи и общи помещения - група 1 и 2 1 102000.00 70 71400.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 200177230
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Технологично оборудване и обзавеждане-фитнес и помещение за релакс за група 1 и 2 1 51340.00 70 35938.00
ЕИК: 0 200177230
Омега груп консултинг ЕООД
200355010
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
Омега груп консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
Бизнес план 1 15000.00 70 10500.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 200177230
Омега груп консултинг ЕООД
200355010
">МАЯМИ- АБВ ЕООД
200177230
Омега груп консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 0
Доставка и монтаж на градинско джакузи 2350/2000 мм. - 20 кв.м. 1 12700.00 70 8890.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

169 АСИ ТУР
ASI TUR
ЕИК 200214853
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401734
Договориране
Плащане
Населено място: Пещера
Община: Пещера
Област: Пазарджик
295 322 лв. 10/08/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Дженерис АД
200084573

На майката на Динко Кушев, сериен печеливш на проекти по ПРСР чрез роднини. Музей на соц. ретро автомобилите Пещера

Проект: Преустройство на съществуващи помещения в зона за отдих и заведение за бързо хранене в съществуващ хотел УПИ І ,кв. 114- гр. Пещеера

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 440 634 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 308 444 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 438 238 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 306 767 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи в зонта за отдих 1 73500.00 70 51450.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. инсталация в зоната за отдих 1 10270.00 70 7189.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Водопровод и канализация за Зоната за отдих 1 8260.00 70 5782.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 О и В в зоната за отдих 1 8534.00 70 5973.80
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Оборудване в зоната за отдих 1 71106.00 70 49774.20
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи в заведението за бързо хранене 1 71210.00 70 49847.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Водопровод и канализация в заведението за бързо хранене 1 5958.00 70 4170.60
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. инсталация в заведението за бързо хранене 1 18620.00 70 13034.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 О и В в заведението за бързо хранене 1 33712.00 70 23598.40
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Оборудване в заведението за бързо хранене 1 116200.00 70 81340.00
Дженерис АД ЕИК: 200084573 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Разходи за консултации/ бизнес план, включително предпроектни изследвания,разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документии консултански услуги, свърьани с изпълнението и отчитане на дейноститепо проекта доизплащане на помоща/ 1 20868.00 70 14607.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

566 РУМИНИКА
RUMINIKA
ЕИК 201049746
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 507222
Договориране
Плащане
Населено място: Дорково
Община: Ракитово
Област: Пазарджик
294 122 лв. 11/14/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Играждане на вилно селище в местността "Гудьовица", село Дорково, община Ракитово, област Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 737 776 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 Благоустрояване 1 70116.00 37174.66
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 Архитектурна 1 359042.00 190359.77
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 Електро 1 24446.00 12960.98
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 Мебелировка 1 0.00 0.00
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 Конструкции 1 195688.00 103751.43
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 В и К 1 22374.00 11862.43
МЕТАЛИКА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200125671 ЕИК: 0 ОВ 1 66110.00 35050.73

Имоти (само за оторизирани потребители).

938 Нина Видева 75
Nina Videva 75
ЕИК 201705951
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550740
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
292 275 лв. 07/06/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Рок сие ООД
112595651

Проект: Изграждане на вилно селище на Нина Видева 75 ЕООД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 449 778 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 314 845 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 420 667 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 294 467 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Изграждане на вилна сграда II етап 5 38801.20 70 135804.20
БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Изграждане на вилна сграда I етап 5 32724.80 70 114536.80
ЕИК: 0 112595651
">Рок сие ООД
112595651
ЕИК: 112595651
Разходи за консултации 1 19936.50 70 13955.55
Вадиг ЕООД ЕИК: 822103110 112595651
">Рок сие ООД
112595651
ЕИК: 0
Разходи за проектантски услуги 1 2000.00 70 1400.00
БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ ООД ЕИК: 112069083 112595651
">Рок сие ООД
112595651
ЕИК: 0
Изграждане на вертикална планировка 1 41100.00 70 28770.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

650 Митьова къща
Mitxova kyshta
ЕИК 200869517
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510301
Договориране
Плащане
Населено място: Стрелча
Община: Стрелча
Област: Пазарджик
287 686 лв. 10/26/2016 пълна
100%
46,102.88 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: Извършване на довършителни дейности по АС, изграждане и довършителни работи на пристройка (трапезария), изграждане на инсталации-част Ел., част ОВ и част ВиК, водопровод минерална вода, басейн, изграждане на вертикална планировка и обзавеждане на обект "Изграждане на надстройка и пристройка към съществува жилищна сграда в къща за гости гр.Стрелча УПИ ХІІІ-887, кв.61 в гр.СТрелча, община Стрелча

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 416 666 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 291 666 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 416 300 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 291 410 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Довършителна работа, част АС 1 66212.00 70 46348.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Водпровод-детайли по трасето 1 1454.00 70 1017.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка-огради към съседи 1 23310.00 70 16317.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка - огради към улица 1 5012.00 70 3508.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка - навес 1 24798.00 70 17358.60
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Изграждане на трапезария 1 47244.00 70 33070.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Довършителни работи - част ЕЛ 1 9776.00 70 6843.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Инсталации ВиК 1 9872.00 70 6910.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Водопровод за минерална вода 1 15736.00 70 11015.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертиклана планировка-плочници двор 1 10890.00 70 7623.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка-подпорни стени 1 5260.00 70 3682.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Изграждане на басейн 1 19916.00 70 13941.20
ЕТ Бункер-Георги Мухов ЕИК: 030121755 ЕИК: 0 Изграждане на инсталация - част ОВ 1 25464.00 70 17824.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Обзавеждане (кухн.мивки комплект) 3 1060.00 70 742.00
СДАВИС-Савчеви и сие ЕИК: 0 ЕИК: 0 мебелно обзавеждане 1 29096.00 70 20367.20
БОТЕК ЕООД ЕИК: 115847671 ЕИК: 0 оборудване канална станция 1 5320.00 70 3724.00
Сталими ООД ЕИК: 112648867 ЕИК: 0 Направа на дървени парапети, сепарета, стълбища, рецепция, портални врати 1 20552.00 70 14386.40
КМК-05 ООД ЕИК: 115865502 ЕИК: 0 Текстилно обзавеждане 1 28518.00 70 19962.60
Търг.верига ЗОРА ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане бяла и черна техника 1 24436.00 70 17105.20
ЕТ Таня-Христо Стоев ЕИК: 115850589 ЕИК: 0 Шезлонги 1 3110.00 70 2177.00
Темена ООД ЕИК: 115040514 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на финландска сауна 1 6394.00 70 4475.80
Темена ООД ЕИК: 115040514 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на филтрираща система, оборудване басейн 1 22756.00 70 15929.20
Мултимакс ООД ЕИК: 115801097 ЕИК: 0 Матраци, възглавници и подматрачни решетки 1 10114.00 70 7079.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

593 ТАРА 2008
TARA 2008
ЕИК 200221029
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 405036
Договориране
Плащане
Населено място: Юндола
Община: Велинград
Област: Пазарджик
281 749 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел

На съпругата на кмета на Юндола Мехмед Мустафа Местан от ДПС. Зам.-шефката на ДФЗ Иванка Багдатова-Мизова подаде оставка след разкритието, че телефонът ѝ е посочен за контакт в сайта на къщата. Разкритие на ДФЗ. Виж още...

Проект: Къща за настаняване на гости, с.Юндола, общ.Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 404 760 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 283 332 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КМ Инженеринг ООД ЕИК: 831588285 204184375
">Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на проектна документация по част конструктивна вкл. Ограда; електро; ВиК; Топлотехнически изчисления; Количествени сметки 1 2200.00 70 1540.00
Боил Консулт ООД ЕИК: 112606195 204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Строителен надзор 1 2500.00 70 1750.00
Боил Консулт ООД ЕИК: 112606195 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
изготвяне на ОСИП 1 1000.00 70 700.00
ЕТ Бучков-91 ЕИК: 822026265 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на проектна документация част геодезически заснемане, ВП и трасировъчен план, ПРЗ, протокол за строителна линия 1 1950.00 70 1365.00
ГИГАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 175096421 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Вертикална планировка /площадкови ВиК, Изгребна яма/ и ограда 1 87920.00 70 61544.00
ГИГАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 175096421 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
СМР 1 267194.00 70 187035.80
Аши Стил ЕООД ЕИК: 175198173 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Обзавеждане 1 19734.00 70 13813.80
Технополис България ЕАД ЕИК: 130858590 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Оборудване 1 2262.00 70 1583.40
ЕИК: 0 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на бизнес план 1 15000.00 70 10500.00
Цветанка Петкова Андрейчин ЕИК: 0 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне технически проект - част Архитектура 1 5000.00 70 3500.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

299 ДИАР 08
DIAR 08
ЕИК 200353828
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413338
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
274 357 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ВИЛНО СЕЛИЩЕ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 808 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Си -Ди ЕООД ЕИК: 131448981 ЕИК: 0 СМР за вилни сгради 1,2,3,4,5,6, и 7 /рецепция във вилно селище/ 1 558808.00 70 391165.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

307 Блатница суит хаус
Blatnica suit haus
ЕИК 201801476
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602584
Договориране
Плащане
Населено място: Кръстава
Община: Велинград
Област: Пазарджик
250 297 лв. 11/19/2019 пълна
100%
250,296.96 лв.
Отказ да се образува ДП Травия Консулт ЕООД
202326566

Проект: "Къща за гости" с местоположение ПИ 201003 ВЗ Черновръх, по плана на с.Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 360 049 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 252 034 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 357 567 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 250 297 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Типс ООД ЕИК: 112600096 ЕИК: 0 СМР – Реконструкция, преустройство и основен ремонт на съществуваща триетажна сграда в жилищна сграда за отдих – къща за гости 1 187704.15 70 131392.91
Типс ООД ЕИК: 112600096 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 28560.80 70 19992.56
Типс ООД ЕИК: 112600096 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 56293.67 70 39405.57
Типс ООД ЕИК: 112600096 ЕИК: 0 Ел.уреди 1 11893.15 70 8325.20
ЕТ Михал Холянов ЕИК: 020369485 ЕИК: 0 Текстил 1 13413.18 70 9389.23
Аква Дар 11 ООД ЕИК: 131404337 ЕИК: 0 Кану и оборудване 3 1000.00 70 2100.00
ЕИК: 0 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 202326566
Бизнес план 1 16224.62 70 11357.24
Елит Консулт 67 ЕООД ЕИК: 112659073 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 0
Оценка за съответствие 1 650.00 70 455.00
Ика Инженеринг ЕООД ЕИК: 200922507 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 0
Проектиране 1 13700.00 70 9590.00
Елит Консулт 67 ЕООД ЕИК: 112659073 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 2500.00 70 1750.00
Аква Дар 11 ООД ЕИК: 131404337 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 0
Моторна лодка 1 12500.00 70 8750.00
Булмер ООД ЕИК: 040457505 202326566
">Травия Консулт ЕООД
202326566
ЕИК: 0
Извън бордов двигател за лодка 1 11127.50 70 7789.25

Имоти (само за оторизирани потребители).

573 ЕМИЛИ 2009
EMILI 2009
ЕИК 200785624
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 447035
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
239 391 лв. 06/20/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Едноетажна пристройка за СПА- център и туристическа кухня- механа към съществуващ семеен хотел "Емили" гр. Сърница, общ. Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 390 272 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 273 190 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 390 272 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 273 190 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 СМР - Част АС 1 112918.00 70 79042.60
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 СМР - Част ВиК 1 27636.00 70 19345.20
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 Обзавеждане - тур.кухня СПА център 1 10370.00 70 7259.00
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 СМР - Част ЕЛ 1 9716.00 70 6801.20
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 СМР - част Конструкции 1 143100.00 70 100170.00
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 СМР - част ОИВ 1 26598.00 70 18618.60
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 Биологична пречиствателна станция 1 22344.00 70 15640.80
Стройкар КМ ООД ЕИК: 160054053 ЕИК: 0 Басейн, сауна, джакузи 1 37590.00 70 26313.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

686 ПРИМАВЕРА - МАРГАРИТА ГАРОВА
PRIMAVERA - MARGARITA GAROVA
ЕИК 200935173
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 507101
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
235 956 лв. 09/30/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В СЕМЕЕН ХОТЕЛ В УПИ VIII – 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430 В КВ. 9, ГР. ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 343 556 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 240 489 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 339 112 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 237 378 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ИКОС-ММ ЕООД ЕИК: 831279506 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 12842.00 70 8989.40
ИКОС-ММ ЕООД ЕИК: 831279506 ЕИК: 0 Част ВиК 1 6778.00 70 4744.60
ПРОТЕР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 112582933 ЕИК: 0 Част "Архитектурна" 1 117638.00 70 82346.60
ПРОТЕР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 112582933 ЕИК: 0 Част "В и К" 1 18660.00 70 13062.00
ХОУМГАЗ ЕООД ЕИК: 112626340 ЕИК: 0 Част "Отопление и вентилация" 1 71300.00 70 49910.00
ЕЛЕКТРОШОШЕВ ЕООД ЕИК: 112606373 ЕИК: 0 Част "Електрическа" 1 29270.00 70 20489.00
ЕТ ЙОРДАН РАЙЧЕВ ЕИК: 124055262 ЕИК: 0 Матраци 38 104.63 70 2783.20
ПАМИ 2 ООД ЕИК: 104667845 ЕИК: 0 Обзавеждане - Мека мебел 1 4316.00 70 3021.20
ЕТ ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ЕИК: 113063585 ЕИК: 0 Обзавеждане от Бук 1 4890.00 70 3423.00
ЕТМАХАИЛ ХОЛЯНОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Пердета 1 5798.00 70 4058.60
ЕТ НАКО-ЛИ-БОТЬО НАКОВ ЕИК: 121632342 ЕИК: 0 Обзавеждане от ЛПДЧ 1 13780.00 70 9646.00
ОМЕГА ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД ЕИК: 200355010 ЕИК: 0 Изработване на бизнес план 1 16148.00 70 11303.60
ЕТ ЙОРДАН РЪЖАКОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Врати - интериорни 59 200.00 70 8260.00
СТЕЙШЪН ПЛАСТ ЕООД ЕИК: 102817710 ЕИК: 0 PVC Дограма 1 21916.00 70 15341.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

584 ФЕМИЛИ ТУР СТЕЛИЯ
FEMILI TUR STELIQ
ЕИК 200348230
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 399615
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
234 464 лв. 10/25/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП ФИНСИС ООД
131509605

На сина на бившия шеф на агенцията по горите Стефан Юруков .

Проект: ПРИСТРОЯВАНЕ, НАСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 336 038 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 235 227 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 336 038 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 235 227 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Ремонт строй ГУСВ - 2000 - Тома Попов ЕИК: 112507185 ЕИК: 0 СМР l етап 1 151992.00 70 106394.40
ЕТ Ремонт строй ГУСВ - 2000 - Тома Попов ЕИК: 112507185 ЕИК: 0 СМР II етап 1 121004.00 70 84702.80
Денси-М ЕООД ЕИК: 104672822 ЕИК: 0 Оборудване 1 1076.00 70 753.20
ФИНСИС ООД ЕИК: 131509605 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 131509605
Разходи за консултации 1 15696.00 70 10987.20
ЕТ Нако-ли Батьо Наков ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Оборудване 1 2920.00 70 2044.00
ЕТ Михаил Холянов ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 12974.00 70 9081.80
ЕТ Васита - Васил Наков ЕИК: 112067004 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Оборудване 1 732.00 70 512.40
ЕТ Нако-ли Батьо Наков ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 11940.00 70 8358.00
ЕТ Васита - Васил Наков ЕИК: 112067004 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 186.00 70 130.20
МИГ ООД ЕИК: 121098109 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 5712.00 70 3998.40
Био Галант ЕООД ЕИК: 200460659 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 1420.00 70 994.00
Панда-ВИП ООД ЕИК: 107585850 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 10386.00 70 7270.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

936 Мария Радиловска-2012
Mariq Radilovska-2012
ЕИК 202301506
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602558
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
233 337 лв. 10/23/2019 Частична
5%
11,666.87 лв.
Отказ да се образува ДП Алфа Солюшънс 7 ЕООД
201882243

На близки на Йорданка Димитрова Мадина, старши експерт в ДФЗ. Разкритие на Биволъ. Виж още...

Проект: "Преустройство на вилна сграда в хотел"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 364 785 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 255 350 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 364 547 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 255 183 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Фейзал ЕООД ЕИК: 112590346 ЕИК: 0 СМР 1 240754.91 70 168528.43
Еспас Ауто ООД ЕИК: 112639195 ЕИК: 0 Доставка на автомобил 1 27480.00 70 19236.00
ЕИК: 0 201882243
">Алфа Солюшънс 7 ЕООД
201882243
ЕИК: 201882243
Разходи за консултации 1 17311.75 70 12118.22
ЕТ Скуба - Янчо Василев ЕИК: 202541490 201882243
">Алфа Солюшънс 7 ЕООД
201882243
ЕИК: 0
Направа на интернет уебсайт 1 1000.00 70 700.00
Фейзал ЕООД ЕИК: 112590346 201882243
">Алфа Солюшънс 7 ЕООД
201882243
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване 1 78000.00 70 54600.00
Техно - консулт 2000 ЕООД ЕИК: 202907272 201882243
">Алфа Солюшънс 7 ЕООД
201882243
ЕИК: 0
Проектиране 1 0.00 70 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

943 Александрина Евгениева - ГР.БАТАК
Aleksandrina Evgenieva - GR.BATAK
ЕИК 202504015
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602554
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
232 447 лв. 10/06/2019 пълна
100%
232,446.96 лв.
Няма данни за преписка АЛФА ИК ЕООД
202428189

Проект: РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ОТ ЕТ "АЛЕКСАНДРИНА ЕВГЕНИЕВА - ГР. БАТАК", гр. Батак, община Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 332 076 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 232 453 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 332 067 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 232 447 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Автохит 2000 ООД ЕИК: 123689598 ЕИК: 0 Мултиван VW Caddy Trendiline 4 Motion 7 места 1 37500.00 70 26250.00
ДД Комерс ООД ЕИК: 200742982 ЕИК: 0 СМР Вертикална планировка и ограда 1 39246.30 70 27472.41
ОДЕОН ЛИМИТИД ЕООД ЕИК: 201828007 ЕИК: 0 Доставка на ажурна пана за ограда и входни врати 1 15713.67 70 10999.57
АРС ТРЕЙДАД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Мебели и оборудване 1 17923.18 70 12546.22
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Моторна лодка за развлечение и разходка 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 202428189
">АЛФА ИК ЕООД
202428189
ЕИК: 202428189
Разходи за консултации 1 15812.72 70 11068.90
ДД Комерс ООД ЕИК: 200742982 202428189
">АЛФА ИК ЕООД
202428189
ЕИК: 0
СМР - вилна сграда 1 205871.22 70 144109.86

Имоти (само за оторизирани потребители).

478 РОЗЕТЛИВ - 92
ROZETLIV - 92
ЕИК 200246491
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 446914
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
181 751 лв. 06/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД

На родителите на футболиста от Левски Иван Горанов. Виж още...

Проект: РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОТДИХ В ГР. ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 260 398 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 182 279 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 260 398 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 182 279 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Строителни работи 1 101482.00 70 71037.40
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 29952.00 70 20966.40
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 ВиК мрежи 1 5674.00 70 3971.80
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Инсталации ОВиК 1 26716.00 70 18701.20
Братя Влахови ООД ЕИК: 101148490 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Санитарни помещения 1 16606.00 70 11624.20
Стожи трейдинг ООД ЕИК: 201457801 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Оборудване 1 16070.00 70 11249.00
ДИМЕЛА ДИЗАЙН ООД ЕИК: 175278203 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 19928.00 70 13949.60
АКВА ВИЖЪН 01 ООД ЕИК: 200399537 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Сауна 1 3870.00 70 2709.00
АКВА ВИЖЪН 01 ООД ЕИК: 200399537 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Хидромасажна вана за външен монтаж с покрив 1 21480.00 70 15036.00
Портфолио проджект мениджмънд ООД ЕИК: 0 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
бизнес план 1 12088.00 70 8461.60
БОИЛ КОНСУЛТ ООД ЕИК: 112606195 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
строителен надзор 1 1600.00 70 1120.00
ДАКОР ЕООД ЕИК: 120605986 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
проектиране 1 4932.00 70 3452.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

431 ВАИ ГРУП
VAI GRUP
ЕИК 200170830
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393554
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
164 606 лв. 06/01/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Якови-Елегант ООД
101646808

Проект: Изграждане на три еднофамилни ваканционни къщи в местността Орлино, землището на гр. Сърница

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 304 924 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 213 447 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 300 834 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 210 584 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 ЕИК: 0 архитектурно-строителна част 1 145986.00 70 102190.20
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 ЕИК: 0 ВиК 1 26548.00 70 18583.60
ЕИК: 0 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 101646808
бизнес план 1 8560.00 70 5992.00
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
конструктивна част 1 69206.00 70 48444.20
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
електрическа инсталация 1 11910.00 70 8337.00
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
вертикална планировка 1 14624.00 70 10236.80
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
обзавеждане 1 24000.00 70 16800.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

599 Василевс - Братя Василеви
Vasilevs - Bratq Vasilevi
ЕИК 200213776
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448134
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
162 746 лв. 05/02/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане и оборудване на четири къщи за гости в община Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 234 190 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 163 933 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 233 458 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 163 421 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройпроект -Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР-2 бр. нови къщи/Конструктивна част 1 37012.00 70 25908.40
Стройпроект -Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР-2 бр. нови къщи / ВиК - вътрешно 1 6922.00 70 4845.40
Стройпроект -Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР-2 бр. нови къщи / Част електро 1 8852.00 70 6196.40
Стройпроект-Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР- 2 бр. нови къщи / Архитектурна част 1 107828.00 70 75479.60
Стройпроект-Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 Довършителни работи - две съществуващи къщи 1 3868.00 70 2707.60
Пътища и площадки ЕИК: 200308690 ЕИК: 0 СМР - Пътища и площадки 1 0.00 0 0.00
Стройпроект-Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР - Подпорна стена 1 13054.00 70 9137.80
Стройпроект-Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР - Ограда 1 17468.00 70 12227.60
Стройпроект-Узунов ООД ЕИК: 112652673 ЕИК: 0 СМР/Външни ВиК връзки 1 7192.00 70 5034.40
Димат Омега Мебел ЕООД ЕИК: 121232095 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 4 5036.50 70 14102.20
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи 0.00 0 0.00
Евро програми ЕООД ЕИК: 200072927 ЕИК: 0 Изготвяне на бизнес план 1 11116.00 70 7781.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

994 Тандов
Tandov
ЕИК 201056363
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 608324
Договориране
Плащане
Населено място: Габровица
Община: Белово
Област: Пазарджик
105 000 лв. 02/27/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости - Тандов"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 150 000 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 105 000 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 150 000 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 105 000 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

1007 ТРИУМФ - 91
TRIUMF - 91
ЕИК 201683661
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549480
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
98 364 лв. 04/08/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна сграда за отдих - 4 броя в ПИ - 000947 за почивен дом землище гр. Сърница с инвеститор "ТРИУМФ - 91" ЕООД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 149 480 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 104 636 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 149 327 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 104 529 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

971 АТАНАС И НОНА
ATANAS I NONA
ЕИК 202338814
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 608322
Договориране
Плащане
Населено място: Горно вършило
Община: Септември
Област: Пазарджик
95 134 лв. 04/24/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Има данни за свързаност с Гинка Бошева жена на бившия кмет на Град Септември Бошев

Проект: "Oсновен ремонт и модернизация на съществуваща жилищна сграда и нова пристройка за санитарен възел към нея за оформянаето и за "Къща за гости" в УПИ 1-189, кв. 2 по плана за регулация и застрояване на с. Горно Въуршило, община Септември"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 147 439 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 103 207 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

7 ЕТСПАРК-ТУР-САИТ БОЗОВ
ETSPARK-TUR-SAIT BOZOV
ЕИК 822098916
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 608363
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
92 278 лв. 05/28/2019 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Инвестиции за създаване на къща за гости в УПИ 1-1000, кв. 42, по план на гр. Сърница, общ Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 135 070 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 94 549 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

983 РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80
REDZhEP FEJZIChAUSh-80
ЕИК 202600946
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 607061
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
85 520 лв. 02/09/2020 Без санкция
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на вила за настаняване на туристи в гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 122 171 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 85 520 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

975 Аликанте-Мустафа Аликанов-Атидже Аликанова
Alikante-Mustafa Alikanov-Atidzhe Alikanova
ЕИК 201779624
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550621
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
82 271 лв. 09/03/2018 няма
%
Няма данни за преписка

На лидера на Герб в с. Сърница Мустафа Аликанов. Виж още...

Проект: "Преустройство на къща за гости в УПИ ХІІ - 402 по плана на гр. Сърница

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 149 987 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 104 991 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

1005 КИШ
KISh
ЕИК 112614466
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 591722
Договориране
Плащане
Населено място: Юндола
Община: Велинград
Област: Пазарджик
65 634 лв. 09/04/2018 няма
%
Отказ да се образува ДП

На бившия съветник от БСП и син на бившия първи секретар на БКП Костадин Шулев Виж още...

Проект: Реконструкция, преустройство и основен ремонт на съществуваща вилна сграда във вилна сграда за отдих и едноетажен навес - пристройка към сграда за отдих.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 100 143 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 70 100 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

513 НАТУРА 2000
NATURA 2000
ЕИК 200151883
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510514
Договориране
Плащане
Населено място: Ракитово
Община: Ракитово
Област: Пазарджик
56 016 лв. 11/15/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на ваканционна вила "Боровинка" в местността Тупавиците, край гр. Ракотово, община Ракитово.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 96 726 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 67 710 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

1002 Неделина - 2011
Nedelina - 2011
ЕИК 201729952
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 582341
Договориране
Плащане
Населено място: Панагюрище
Община: Панагюрище
Област: Пазарджик
54 891 лв. 07/17/2018 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "Бобековата къща"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 79 231 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 55 462 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

987 РАДАНИ-88
RADANI-88
ЕИК 201223928
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549382
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
54 820 лв. 10/21/2019 пълна
100%
54,819.69 лв.
Няма данни за преписка

Проект: "РАДАНИ-88" ЕООД - Преустройство на две съществуващи вилни сгради / вилно селище в м. Орлино, имот 172045, гр. Сърница, общ. Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 78 314 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 54 820 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

974 Митьова къща
Mitxova kyshta
ЕИК 200869517
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510301
Договориране
Плащане
Населено място: Стрелча
Община: Стрелча
Област: Пазарджик
46 103 лв. 10/26/2016 пълна
100%
46,102.88 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: Съоръжение, транспортно средство и оборудване за туристически пакет към къща за гости "Митьова къща" - гр.Стрелча

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 66 140 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 46 298 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 65 861 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 46 103 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Довършителна работа, част АС 1 66212.00 70 46348.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Водпровод-детайли по трасето 1 1454.00 70 1017.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка-огради към съседи 1 23310.00 70 16317.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка - огради към улица 1 5012.00 70 3508.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка - навес 1 24798.00 70 17358.60
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Изграждане на трапезария 1 47244.00 70 33070.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Довършителни работи - част ЕЛ 1 9776.00 70 6843.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Инсталации ВиК 1 9872.00 70 6910.40
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Водопровод за минерална вода 1 15736.00 70 11015.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертиклана планировка-плочници двор 1 10890.00 70 7623.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Вертикална планировка-подпорни стени 1 5260.00 70 3682.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Изграждане на басейн 1 19916.00 70 13941.20
ЕТ Бункер-Георги Мухов ЕИК: 030121755 ЕИК: 0 Изграждане на инсталация - част ОВ 1 25464.00 70 17824.80
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Обзавеждане (кухн.мивки комплект) 3 1060.00 70 742.00
СДАВИС-Савчеви и сие ЕИК: 0 ЕИК: 0 мебелно обзавеждане 1 29096.00 70 20367.20
БОТЕК ЕООД ЕИК: 115847671 ЕИК: 0 оборудване канална станция 1 5320.00 70 3724.00
Сталими ООД ЕИК: 112648867 ЕИК: 0 Направа на дървени парапети, сепарета, стълбища, рецепция, портални врати 1 20552.00 70 14386.40
КМК-05 ООД ЕИК: 115865502 ЕИК: 0 Текстилно обзавеждане 1 28518.00 70 19962.60
Търг.верига ЗОРА ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане бяла и черна техника 1 24436.00 70 17105.20
ЕТ Таня-Христо Стоев ЕИК: 115850589 ЕИК: 0 Шезлонги 1 3110.00 70 2177.00
Темена ООД ЕИК: 115040514 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на финландска сауна 1 6394.00 70 4475.80
Темена ООД ЕИК: 115040514 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на филтрираща система, оборудване басейн 1 22756.00 70 15929.20
Мултимакс ООД ЕИК: 115801097 ЕИК: 0 Матраци, възглавници и подматрачни решетки 1 10114.00 70 7079.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

1028 Ваня-Иван Тодоров
Vanq-Ivan Todorov
ЕИК 203177723
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 632827
Договориране
Плащане
Населено място: Юндола
Община: Велинград
Област: Пазарджик
44 479 лв. 03/05/2020 Частична
10%
4,447.88 лв.
Няма данни за преписка

Проект: "Вилна сграда за гости в УПИ III-ИВС. кв. 7 по плана на с. Юндола, общ. Велинград"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 63 952 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 44 766 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

782 Грейт Глен Пропъртис
Grejt Glen Propyrtis
ЕИК 200881932
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510303
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 10/12/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости в ПИ 008090,кв. 8 по КВС на зем. гр. Батак, община Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 255 538 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 178 876 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

1047 ПЕТ-ОСМИ
PET-OSMI
ЕИК 200767665
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 550877
Договориране
Плащане
Населено място: Карабунар
Община: Септември
Област: Пазарджик
0 лв. 07/18/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на жилищна сграда в УПИ VІІІ-774, с.Карабунар, общ.Септември

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 360 516 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 252 361 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

553 Адамс Драмънд Груп
Adams Dramynd Grup
ЕИК 103902213
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510270
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 10/12/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости пи 086058, кв. 86 по КВС на зем. гр. Батак, община Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 302 636 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 211 846 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

575 Тракиец 08
Trakiec 08
ЕИК 200358106
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 445436
Договориране
Плащане
Населено място: Септември
Община: Септември
Област: Пазарджик
0 лв. 04/19/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Пристройка,надстройка и оборудване на ресторант и стай за гости" в гр.Септември

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 491 868 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 344 308 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 491 868 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 344 308 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Артстрой инвест ЕООД ЕИК: 112605887 ЕИК: 0 Част "Архитектурно - строителни работи" 1 254254.00 70 177977.80
Артстрой инвест ЕООД ЕИК: 112605887 ЕИК: 0 Част "Конструктивни работи" 1 96904.00 70 67832.80
Артстрой инвест ЕООД ЕИК: 112605887 ЕИК: 0 Част "ВиК" 1 32078.00 70 22454.60
Артстрой инвест ЕООД ЕИК: 112605887 ЕИК: 0 Част "Електроинсталации" 1 33286.00 70 23300.20
Артстрой инвест ЕООД ЕИК: 112605887 ЕИК: 0 Част "ОВ" 1 35364.00 70 24754.80
Мебелна къща ЯВОР ЕИК: 112670283 ЕИК: 0 Вътрешно обзавеждане 1 26056.00 70 18239.20
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 1 200.00 70 140.00
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 10 132.40 70 926.80
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 2 316.00 70 442.40
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 2 958.00 70 1341.20
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 1 106.00 70 74.20
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 10 566.60 70 3966.20
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 1 532.00 70 372.40
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 12 225.00 70 1890.00
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 1 550.00 70 385.00
ЕВРОКЛИМА ЕООД ЕИК: 123663048 ЕИК: 0 Оборудване с ел.техника 1 300.00 70 210.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

73 АТМ България
ATM Bylgariq
ЕИК 108567150
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 550859
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
0 лв. 06/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ''Изграждане на две къщи за отдих с басейн за развитие на интегриран селски туризъм в гр. Велинград''

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 576 170 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

127 ЕКСО - Александър Любомиров
EKSO - Aleksandyr Lyubomirov
ЕИК 175276266
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 606842
Договориране
Плащане
Населено място: Жребичко
Община: Брацигово
Област: Пазарджик
0 лв. 10/03/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости - основен ремонт, преустройство, пристройка и надстройка в УПИ II -398 по план на с. Жребичко, общ. Брацигово.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 189 366 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 132 556 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

149 АГРОИН ГРУП
AGROIN GRUP
ЕИК 131426216
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 550522
Договориране
Плащане
Населено място: Кръстава
Община: Велинград
Област: Пазарджик
0 лв. 07/30/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на хотел за интегриран селски туризъм в местността Черновръх, землище на с.Кръстава, община Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 694 306 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 ВиК 1 44838.00 70 25260.96
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи 1 201826.00 70 113705.28
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 Конструктивни работи 1 304578.00 70 171593.98
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 Електро 1 41778.00 70 23537.00
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 ОВК 1 101286.00 70 57062.78
Миг инженеринг ЕООД ЕИК: 115109387 ЕИК: 0 Геодезия 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

167 ДК ТРАВЕЛ
DK TRAVEL
ЕИК 200290160
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 403781
Договориране
Плащане
Населено място: Пещера
Община: Пещера
Област: Пазарджик
0 лв. 07/16/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в УПИ VIII - 1968, кв. 126, гр.Пещера

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 584 472 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

684 Бокремо Инн
Bokremo Inn
ЕИК 200349420
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510001
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 12/12/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Вилна сграда за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 477 710 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 334 397 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 477 710 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 334 397 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

460 МИГ- ТУР
MIG- TUR
ЕИК 112670486
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 396855
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къщи за отдаване под наем

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 434 106 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 303 874 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

479 КДК-1
KDK-1
ЕИК 200152647
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 446274
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
0 лв. 07/15/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Семеен хотел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 556 842 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 789 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

755 ''ВАТАК''
''VATAK''
ЕИК 200673618
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510396
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 02/20/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Център за интегриран селски туризъм в гр. Батак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 131 274 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 91 892 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 124 970 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 87 479 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

502 ТУР-ТРАНС-ТОНЕВ
TUR-TRANS-TONEV
ЕИК 112617334
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510200
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 10/03/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Реконструкция и обзавеждане на „Хотел-ресторант” в УПИ XXII-1090, кв.18 в к.к. „Язовир Батак”

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 325 166 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 227 616 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020