Събития с лица свързани с компанията ТРАНССТРОЙ-БУРГАС (ЕИК: 102003626)
Events with persons connected to the company TRANSSTROY-BURGAS (ID: 102003626)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102003626)
Към 2020-05-28 19:51:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:51:05 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 17 обществени поръчки за 62 263 869,05 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-21 12:51:35АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА
ANTOANETA BELCHEVA STOYKOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-04-11 15:47:42Гергана Господинова Николова
Gergana Gospodinova Nikolova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-12-13 12:15:06НИНА ДОБРЕВА МИГАРОВА
NINA DOBREVA MIGAROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-09-04 11:56:28НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ
NIKOLAY MILEV MILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-04 11:56:28НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ
NIKOLAY MILEV MILEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-05 19:53:06Владимир Василев Навчев
Vladimir Vasilev Navchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-05 19:53:06Владимир Василев Навчев
Vladimir Vasilev Navchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-05 19:53:06Анелия Василева Тотева
Aneliya Vasileva Toteva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-11 11:03:43Едуард Ованес Мътърян
Eduard Ovanes Mataryan
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-08-17 13:40:43НИНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
NINA ATANASOVA BOGDANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-17 13:40:43ВАЛЕНТИН СТОЙНЕВ БОРИСОВ
VALENTIN STOYNEV BORISOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-03 13:00:37НИНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
NINA ATANASOVA BOGDANOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-03-25 14:36:38ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЛАПОВ
PETKO GEORGIEV LAPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-01-28 12:02:05ТОДОР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
TODOR STOYANOV KRASTEV
BoardManager2
2008-01-28 12:02:05ЕЛЕНА ДИМОВА КАПИТАНОВА
ELENA DIMOVA KAPITANOVA
BoardManager2
2008-01-28 12:02:05ПЕТЪР ЕФТИМОВ САЧАРОВ
PETAR EFTIMOV SACHAROV
BoardManager2
2008-01-28 11:36:15ТРАНССТРОЙ-БУРГАС
TRANSSTROY-BURGAS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-28 11:36:15ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
TRANSSTROY-BURGAS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. УСПЕНСКА 8
2008-01-28 11:36:15ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
TRANSSTROY-BURGAS AD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛCTBO, PEKOHCTPУKЦИЯ, MOДEPHИЗAЦИЯ, OCHOBEH И TEKУЩ PEMOHT HA ЖEЛEЗOПЪTHИ ЛИHИИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA KOHTAKTHИ MPEЖИ B ЖEЛEЗOПЪTHИЯ И ГPAДCKИЯ TPAHCПOPT; ИЗГPAЖДAHE HA BCИЧKИ BИДOBE CTPOИTEЛHИ OБEKTИ HA БEЗOПACHOCTTA HA ДBИЖEHИETO И EKOЛOГИЯTA; ИЗГPAЖДAHE HA KOMУHИKAЦИOHHИ OБEKTИ, PAДИOPEЛEЙHИ, TEЛEBИЗИOHHИ И ДPУГИ CTAHЦИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA ABTOMOБИЛИ ПЪTИЩA И TEXHИTE ИHЖEHEPHИ CЪOPЪЖEHИЯ; ИЗГPAЖДAHE И MOДEPHИЗAЦИЯ HA ЛETИЩA, ПPИCTAHИЩA, XИДPOTEXHИЧECKИ И ДPУГИ CПEЦИAЛИЗИPAHИ ИHФPACTPУKTУPHИ OБEKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ЖИЛИЩHO CTPOИTEЛCTBO; ЛAБOPATOPHИ ИЗПИTAHИЯ HA MATEPИAЛИ И ИHЖEHEPHИ CЬOPЪЖEHИЯ B TPAHCПOPTA; ИHЖEHEPИHГ; XOTEЛИEPCTBO И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; TЪPГOBИЯ, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-01-28 11:36:15ПЕТЪР ЕФТИМОВ САЧАРОВ
PETAR EFTIMOV SACHAROV
Representative
2008-01-28 11:36:15ВАСИЛ РУСЕВ ИЛИЕВ
VASIL RUSEV ILIEV
Representative
2008-01-28 11:36:15ПЕТЪР ЕФТИМОВ САЧАРОВ
PETAR EFTIMOV SACHAROV
BoardManager2
2008-01-28 11:36:15ВАСИЛ РУСЕВ ИЛИЕВ
VASIL RUSEV ILIEV
BoardManager2
2008-01-28 11:36:15ДЕЛЧО ЙОТЕВ ДОНЕВ
DELCHO YOTEV DONEV
BoardManager2
2008-01-28 11:36:15АЛИНА ВИКТОРОВА ДИЕВА
ALINA VIKTOROVA DIEVA
Supervisor
2008-01-28 11:36:15Винфрид Роден
Vinfrid Roden
Supervisor
2008-01-28 11:36:15МИЛЧО СТОЙКОВ КИРЯКОВ
MILCHO STOYKOV KIRYAKOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ТРАНССТРОЙ-БУРГАС TRANSSTROY-BURGAS (ЕИК: 102003626)
Check other registries about the company ТРАНССТРОЙ-БУРГАС TRANSSTROY-BURGAS (ID: 102003626)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More