Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СЕЛИМ КО (ЕИК: 121589866)
Events with persons connected to the company SELIM KO (ID: 121589866)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121589866)
Към 2019-12-15 21:22:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 21:22:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-28 14:16:25НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya
Distraint
2018-05-28 14:16:25СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ООД
SOFIYA UEST EARPORT OOD
Distraints
2018-05-28 14:16:25ЩРАБАГ
SHTRABAG
Distraint
2018-05-28 14:16:25ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Description406
2015-08-19 12:31:30Васил Владимиров Ненчев
Vasil Vladimirov Nenchev
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-18 14:07:43СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ
SVOBODNA ZONA-RUSE
Distraints
2014-08-12 13:17:12ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Description406
2013-09-23 12:08:13СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ООД
SOFIYA UEST EARPORT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София . А. РАЗЦВЕТНИКОВ 8
2013-09-05 10:58:02СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ООД
SOFIYA UEST EARPORT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кондофрей 2422
2013-01-10 16:30:34СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ООД
SOFIYA UEST EARPORT OOD
SubjectOfActivity
летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, охранителна дейност, ръководство на въздушно и наземно движение, митническо агентиране и складиране, рент-а-кар, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска дейност и обмяна на валута, производство на, и търговия с , електрическа енергия (след получаване на съответната лицензия, доколкото се изисква от закона) както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2013-01-03 13:18:38СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ
SOFIYA UEST EARPORT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-01-03 13:18:38СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ООД
SOFIYA UEST EARPORT OOD
SubjectOfActivity
разработването на проект за проектирането, инженеринга, придобиването, финансирането, строителството, довършителните дейности, провеждането на изпитанията за, пускането в експлоатация, застраховката, експлоатацията и поддръжката на частно притежавано и управлявано международно летище с местоположение в близост до София, България. След единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, Дружеството може да осъществява други търговски дейности, разрешени от българските закони.
2013-01-03 13:18:38ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-03 13:18:38ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯPartner
2013-01-03 13:18:38ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-01-03 13:18:38ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500000 Sell to: ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
2013-01-03 13:18:38ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А.
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A.
НИДЕРЛАНДИЯShareTransfer
500000 Buy from: ВИПИ КАПИТАЛ
2013-01-03 10:13:04ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
Pledgors
2013-01-03 10:13:04ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
SecuredClaimDebtors
2012-12-21 14:25:26ВИПИ КАПИТАЛ
VIPI KAPITAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-18 16:39:18Конър Хауърд Доусън
Konar Hauard Dousan
ЮЖНА АФРИКАManager
2012-12-18 10:57:11ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
Pledgors
2012-12-18 10:57:11ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
SecuredClaimDebtors
2012-12-18 10:57:11ОРИОЛ ИНВЕСТМЪНТС КООПЕРАТИ У.А. рег. №24444218
ORIOL INVESTMANTS KOOPERATI U.A. reg. №24444218
PledgeCreditors
2012-10-10 15:14:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-10 15:14:23Владимир Петров Ненчев
Vladimir Petrov Nenchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000000 Sell to: ПЕТРОМАКС АД
2012-10-10 15:14:23ПЕТРОМАКС АД
PETROMAKS AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000000 Buy from: Владимир Петров Ненчев
2012-04-05 09:29:58СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ ЕООД
SOFIYA UEST EARPORT EOOD
SubjectOfActivity
ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ, НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ, ОБРАБОТКА НА БАГАЖИ, ТОВАРИ И ПОЩА, ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ, ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОЩИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНО И НАЗЕМНО ДВИЖЕНИЕ, МИТНИЧЕСКО АГЕНТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ, РЕНТ-А-КАР, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ПРОИЗВОДСТВО НА, И ТЪРГОВИЯ С, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ЛИЦЕНЗИЯ, ДОКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНА), КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-10-11 11:08:33СОФИЯ УЕСТ АЕРОПОРТ ЕООД
SOFIYA UEST AEROPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ 8 - -
2011-10-06 10:41:45ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗАПАД ЕООД
LETISHTE SOFIYA ZAPAD EOOD
SubjectOfActivity
Летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовки и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, охранителна дейност, ръководство на въздушно и наземно движение, митническо агентиране и складиране, рент-а-кар, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска дейност и обмяна на валута, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2011-06-10 14:04:47СЕЛИМ КО
SELIM KO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-06-10 14:04:47СЕЛИМ КО ЕООД
SELIM KO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ 8
2011-06-10 14:04:47ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-10 14:04:47САЛАР ИСКАНДАР ФРАНСИС
SALAR ISKANDAR FRANSIS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Sell to: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
2011-06-10 14:04:47ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Buy from: САЛАР ИСКАНДАР ФРАНСИС
2011-05-11 16:53:01ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-11 16:53:01САЛАР ИСКАНДАР ФРАНСИС
SALAR ISKANDAR FRANSIS
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-11 16:53:01ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-03 16:31:41АРОМА
AROMA
Distraints
2011-04-28 14:50:54СЕЛИМ КО
SELIM KO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-04-28 14:50:54СЕЛИМ КО ООД
SELIM KO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София . ул. 431-ВА 8
2011-04-28 14:50:54СЕЛИМ КО ООД
SELIM KO OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София . А. РАЗЦВЕТНИКОВ 8
2011-04-28 14:50:54СЕЛИМ КО ООД
SELIM KO OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/, ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОМПЛЕКСНОТО БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е НОРМАТИВНО ЗАБРАНЕНА.
2011-04-28 14:50:54САЛАР ИСКАНДАР ФРАНСИС
SALAR ISKANDAR FRANSIS
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-28 14:50:54ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-28 14:50:54САЛАР ИСКАНДАР ФРАНСИС
SALAR ISKANDAR FRANSIS
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-28 14:50:54ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
VLADIMIR PETROV NENCHEV
БЪЛГАРИЯDescription406

Проверки в други регистри за фирмата СЕЛИМ КО SELIM KO (ЕИК: 121589866)
Check other registries about the company СЕЛИМ КО SELIM KO (ID: 121589866)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate