Събития с лица свързани с компанията ИСТ КАР (ЕИК: 130523534)
Events with persons connected to the company IST KAR (ID: 130523534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130523534)
Към 2020-01-19 11:07:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 11:07:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-03-18 17:02:51ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-11-26 09:16:29ИСТ КАР
IST KAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-26 09:16:29ИСТ КАР ООД
IST KAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул. ЛАТИНКА 43А
2010-11-26 09:16:29ИСТ КАР ООД
IST KAR OOD
SubjectOfActivity
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ДРУГИ СДЕЛКИ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА ИЛИ ЗА ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ.
2010-11-26 09:16:29ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
VLADIMIR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-26 09:16:29СВЕТОСЛАВ МАКСИМОВ КАЛО
SVETOSLAV MAKSIMOV KALO
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
VLADIMIR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29ИВАЙЛО ХРИСТОВ КИРКОВ
IVAYLO HRISTOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29СОНЯ ВЛАДИМИРОВА ЙОЧЕВА
SONYA VLADIMIROVA YOCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29ДАРИЯ ЦВЕТКОВА КАРАКОЛОВА
DARIYA TSVETKOVA KARAKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29МАРИЙКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
MARIYKA MINCHEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-26 09:16:29ИВАНКА ПЕНЕВА МАРКОВА
IVANKA PENEVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИСТ КАР IST KAR (ЕИК: 130523534)
Check other registries about the company ИСТ КАР IST KAR (ID: 130523534)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More