3 Компании свързани с лицето ИРЕНА НИКОЛОВА МИНЬОВСКА (виж второ ниво)
Companies connected to IRENA NIKOLOVA MINYOVSKA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122094900ИРЕНА НИКОЛОВА -СТЕГАЛ ЕТ
IRENA NIKOLOVA -STEGAL ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202780241Стрелец - 90 ООД
Strelets - 90 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203692335СТЕГАЛ 13 ЕООД
STEGAL 13 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИРЕНА НИКОЛОВА МИНЬОВСКА
Check other registries about the person IRENA NIKOLOVA MINYOVSKA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More