Събития с лица свързани с компанията ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС (ЕИК: 200930824)
Events with persons connected to the company ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS (ID: 200930824)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200930824)
Към 2020-01-27 22:36:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 22:36:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-25 21:42:20СТЕФКО ВЛАДИМИРОВ ДИКОВ
STEFKO VLADIMIROV DIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-10-25 21:42:20ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ
VENELIN IVANOV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: СТЕФКО ВЛАДИМИРОВ ДИКОВ
2016-10-25 21:42:20СТЕФКО ВЛАДИМИРОВ ДИКОВ
STEFKO VLADIMIROV DIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ
2009-11-18 11:35:14ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-18 11:35:14ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ПАВЛОВО ВЕТРУШКА 69
2009-11-18 11:35:14ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН.
2009-11-18 11:35:14ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВ
DIMITAR IVANOV MITREV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-18 11:35:14ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВ
DIMITAR IVANOV MITREV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-18 11:35:14ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ
VENELIN IVANOV MITEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-18 11:35:14ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VALENTIN IVANOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS (ЕИК: 200930824)
Check other registries about the company ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS (ID: 200930824)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More