Събития с лица свързани с компанията Иновент Финанс (ЕИК: 202557078)
Events with persons connected to the company Inovent Finans (ID: 202557078)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202557078)
Към 2020-02-19 10:55:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:55:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-24 19:45:49Иновент Финанс
Inovent Finans
LegalForm
Акционерно дружество
2013-04-24 19:45:49Иновент Финанс АД
Inovent Finans AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. Г.М. Димитров 36
2013-04-24 19:45:49Иновент Финанс АД
Inovent Finans AD
SubjectOfActivity
отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, извършване на собствена търговска дейност, финансиране на проекти,както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му
2013-04-24 19:45:49Теодор Иванов Захов
Teodor Ivanov Zahov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-24 19:45:49Валентина Петрова Даскалова
Valentina Petrova Daskalova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-24 19:45:49Живка Методиева Найденова-Танева
ZHivka Metodieva Naydenova-Taneva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-24 19:45:49Теодор Иванов Захов
Teodor Ivanov Zahov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-24 19:45:49Валентина Петрова Даскалова
Valentina Petrova Daskalova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-24 19:45:49Живка Методиева Найденова-Танева
ZHivka Metodieva Naydenova-Taneva
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Иновент Финанс Inovent Finans (ЕИК: 202557078)
Check other registries about the company Иновент Финанс Inovent Finans (ID: 202557078)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More