4 Компании свързани с лицето СВЕТОСЛАВ ПАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOSLAV PANCHEV BOYADZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121679993СИЕНЕС ООД
SIENES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175118978ПАРНО.БГ ООД
PARNO.BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175249155КУПОН БГ ООД
KUPON BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202763270РЕЙС КЛАУД АД
REYS KLAUD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОСЛАВ ПАНЧЕВ БОЯДЖИЕВ
Check other registries about the person SVETOSLAV PANCHEV BOYADZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More