8 Компании свързани с лицето СПАС ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SPAS VESELINOV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131439509ДЖИ ЕС ТИ КОРПОРЕЙШЪН ООД
DZHI ES TI KORPOREYSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131515031ФАНИТА-Т ЕООД
FANITA-T EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200268235В.ПАУЪР ООД
V.PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200796767Юник София Дивелъпмънт ЕООД
YUnik Sofiya Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200800058В.Пауър-II ООД
V.Pauar-II OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201205063В.Пауър-3 ООД
V.Pauar-3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201756426В.Пауър-4 ООД
V.Pauar-4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202637955ЛОКАЛЪ 13 ООД
LOKALA 13 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More