Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  4 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ПАУНОВ БОНЧЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to PETAR PAUNOV BONCHEV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  130925198ББП КОМЕРС-2002 ООД
  BBP KOMERS-2002 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175326720АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ РУ ООД
  ATOMENERGOREMONT RU OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175369507БИ ЕНД СИ КОНСУЛТИНГ ООД
  BI END SI KONSULTING OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201786914ФОКУС ПРОПЪРТИ АД
  FOKUS PROPARTI AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More