3 Компании свързани с лицето Дафинка Найденова Илиева (виж второ ниво)
Companies connected to Dafinka Naydenova Ilieva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
127526627БОРМАН ЕООД
BORMAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127584783ЕМДИ - ЕС ЕООД
EMDI - ES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
837062737КООПЕРАЦИЯ ПРЕСЛАВ К
KOOPERATSIYA PRESLAV K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Дафинка Найденова Илиева
Check other registries about the person Dafinka Naydenova Ilieva

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More