15 Компании свързани с лицето Ивайло Димитров Стоянов (виж второ ниво)
Companies connected to Ivaylo Dimitrov Stoyanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000220548ФОРМОПЛАСТ АД
FORMOPLAST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
030115485БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
BULVARIYA HOLDING EAD

Публични фондове Public money
  • 2 005 250,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121128591ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД
EVROTEST-KONTROL EAD

Публични фондове Public money
  • 309 711,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121243960ДАРУ КАР АД
DARU KAR AD

Публични фондове Public money
  • 160 000,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121444454ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YUNION IVKONI OOD

Публични фондове Public money
  • 14 859 129,00 лв. от 62 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123752283КАРГОЕКСПРЕС СТАРА ЗАГОРА АД
KARGOEKSPRES STARA ZAGORA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130035983ЕВРОХОТЕЛС АД
EVROHOTELS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175145295АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175361492МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД
METAL TEHNOLODZHI GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200758762ИЗТОК ПЛАЗА ЕАД
IZTOK PLAZA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201188219СИНТЕТИКА АД
SINTETIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202893463Адриа Инвест ЕАД
Adria Invest EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204856684ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД
TELELINK INFRA SARVISIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813102397КАРГОЕКСПРЕС ЕООД
KARGOEKSPRES EOOD

Публични фондове Public money
  • 365 465,34 лв. от 7 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
832082699ЕТРОПАЛ АД
ETROPAL AD

Публични фондове Public money
  • 23 208 550,00 лв. от 117 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Ивайло Димитров Стоянов
Check other registries about the person Ivaylo Dimitrov Stoyanov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More