Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  4 Компании свързани с лицето ОЛГА ПЕТРОВА ДЯКОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to OLGA PETROVA DYAKOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  131026791ГЛАВПРОЕКТ 1946 ООД
  GLAVPROEKT 1946 OOD

  Публични фондове Public money
  • 5 530 489,00 лв. от 17 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175193817ВИВА АРТ ООД
  VIVA ART OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175264350СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
  SITI PROPARTIS IAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831149263ЕТЕРНА - ОЛГА ДЯКОВА ЕТ
  ETERNA - OLGA DYAKOVA ET

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More