9 Компании свързани с лицето АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS PETROV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
127569347СТАРС - ОЙЛ ООД
STARS - OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805485АТАНАСОВИ ИНВЕСТМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН АД
ATANASOVI INVESTMANT KORPOREYSHAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201832124ОЛИМПИЯ ШУМЕН ООД
OLIMPIYA SHUMEN OOD

Публични фондове Public money
  • 39 275,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201833844ПРИМЕРА ЕКСПРЕС ООД
PRIMERA EKSPRES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202041147СТАРС ФАСИЛИТИ КЪМПАНИ ЕООД
STARS FASILITI KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202646517БИТОВА ГАЗ - ШУМЕН ООД
BITOVA GAZ - SHUMEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203404815ПРИМЕРА ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД
PRIMERA INSHURANS BROKER EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203948172СТАРС ИКУИПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
STARS IKUIPMANT KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
837055486МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD

Публични фондове Public money
  • 582 384,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person ATANAS PETROV ATANASOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More