Клиентите на ББР: 2 милиарда обществени поръчки и 123 милиона дълг към НАП

About the author

Bureau for Investigative Reporting and Data