Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 102122146 намери 20 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско по обособени позиции
198948 #766925 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-12 12 180,00BGN
Договор: “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско по обособени позиции
177809 #762534 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-23 61 750,00BGN
Договор: „ Доставка чрез покупка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Павликени".
63354 #493864 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-25 65 710,00BGN
Договор: Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на община Несебър по 5 обособени позиции
62662 #490349 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-05 20 150,00BGN
Договор: “Доставка на съдове за твърди битови отпадъци и ръчни машини за събиране на отпадъци за нуждите на община Крумовград” по обособени позиции: ОП № 1 „Контейнери за ТБО тип „Бобър” с вместимост 1100 литра”, ОП № 2 „Кофи за ТБО пластмасови с вместимост 120 литра”, ОП № 3 „Паркови кошчета с бетонова основа с вместимост от 60 до 85 литра”, ОП № 4 „Ръчни вакуумни самоходни машини за събиране на отпадъци по улици, площади, тротоари и други територии за обществено ползване”.
59982 #462830 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 000235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-22 13 824,00BGN
Договор: "Доставка на сметосъбирачен автомобил с капацитет 9 куб.м. и доставка на съдове за смет тип „Бобър”
66234 #442375 Община Рудозем
Obshtina Rudozem
ЕИК: 000615075
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 84 900,00BGN
Договор: "Доставка на сметосъбирачен автомобил с капацитет 9 куб.м. и доставка на съдове за смет тип „Бобър”
66235 #442375 Община Рудозем
Obshtina Rudozem
ЕИК: 000615075
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 22 048,00BGN
Договор: Доставка на съдове за битови отпадъци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на метални контейнери тип „Бобър” - 1100 л Обособена позиция № 2 Доставка на пластмасови контейнери - 1100 л Обособена позиция № 3 Доставка на метални кофи тип „Мева” - 110 л
137668 #402607 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-14 69 097,50BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”.
145781 #401430 Община Стралджа
Obshtina Straldzha
ЕИК: 000970432
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-04 77 900,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на изплащане на 1 (един) брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване”.
146002 #400284 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-17 118 076,87BGN
Договор: Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци на територията на Община Павликени.
141511 #400074 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-11 73 518,00BGN
Договор: "Доставка на сметоизвозна кола за нуждите на Община Братя Даскалови"
133882 #381097 Община Братя Даскалови
Obshtina Bratq Daskalovi
ЕИК: 000817568
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-16 96 900,00BGN
Договор: "Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Омуртаг"
141342 #372781 Община Омуртаг
Obshtina Omurtag
ЕИК: 000875817
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-31 179 777,00BGN
Договор: Доставка на контейнери за твърди битови отпадъци тип "Бобър" 1,1 кб.м.
138554 #329099 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-16 166 463,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ТИП "БОБЪР" И ДОСТАВКА НА 2 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
136037 #184759 Община Върбица
Obshtina Vyrbica
ЕИК: 000931415
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-17 219 648,00BGN
Договор: Доставка на подвижни (с малки колела) съдове за отпадъци от подцикована ламарина тип "Бобър" с вместимост 1.1 куб. м. (1100 л.) за нуждите на Община Царево.
146886 #159725 Община Царево
Obshtina carevo
ЕИК: 000057097
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-19 180 000,00BGN
Договор: Доставка на специализирани контейнери за събиране на битови отпадъци тип „Бобър” 1,1 куб.м.
138438 #126856 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-20 83 027,00BGN
Договор: “Доставка на сметосъбирачен камион за битови отпадъци обслужващ контейнери тип „Бобър” при условията на финансов лизинг
138423 #123805 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-27 85 200,00BGN
Договор: “Избор на изпълнител за доставка на 200 бр. поцинковани съдове за отпадъци контейнери тип „Бобоър” 1100 л”
140836 #116510 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-23 93 600,00BGN
Договор: Доставка на контейнери и сметосъбращи и сметоизвозващи автомобили за събиране на ТБО на територията на Община Руен, на обособени позиции:1.контейнери тип"Бобър"1,1м3-420 бр.; 2.нови специализирани автомобили-комбинирани за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци обслужващиконтейнери тип "Бобър" и кофи с общ полезен обем 7 куб.м.-2бр.
143721 #116624 Община Руен
Obshtina Ruen
ЕИК: 000057211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-23 392 960,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 2 116 729,37 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More