Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 131070485 намери 170 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Ремонт на улици на територията на община Враца“
195930 #793332 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-20 4 200 000,00BGN
Договор: „Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм ”,
174778 #758688 Община Вълчедръм
Obshtina Vylchedrym
ЕИК: 000320648
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-07 692 406,93BGN
Договор: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап”
177267 #748488 Община Перник
Obshtina Pernik
ЕИК: 000386751
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-18 1 533 886,54BGN
Договор: „Изпълнение на СМР във връзка с повишаване на енергийната ефективност на част от образователна инфраструктура на гр. Враца”
174748 #744258 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-08 970 124,51BGN
Договор: Изграждане на канализация по ул. „Георги Димитров" от РШ1 до РШ14 в гр. Козлодуй, без изграждане на шахта
176260 #742861 Община Козлодуй
Obshtina Kozloduj
ЕИК: 000193250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-01 694 973,83BGN
Договор: Rзпълнение на СМР за обект: „Изграждане на довеждащ колектор от ОТ 453 в землището на кв. Рудник и кв. Черно Море, гр. Бургас до точката на заустване в площадката на ПСОВ(РШ35)“
173921 #730639 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-31 294 790,99BGN
Договор: Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“: ІІ- ри етап: „Пешеходна зона ул. “Алеко Богориди“ – от ул.“Лермонтов“ до бул. “Демокрация“, гр.Бургас“; Обособена позиция 2: „Реконструкция на площад Жени Патева, гр. Бургас“; Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. Кооператор от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 4: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 5: „Реконструкция на пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 6: „Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 7: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“.
173903 #730793 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-25 2 427 750,05BGN
Договор: Поддръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015 г. на територията на ТП ДГС „Селище”, по обособени позицици.
87716 #684460 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Селище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Selishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 44 702,00BGN
Договор: „Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов” в гр. Харманли
70687 #672213 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-10 2 107 779,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”
51680 #644124 Община Брусарци
Obshtina Brusarci
ЕИК: 000320580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-21 3 422 141,00BGN
Договор: „Укрепване на свлачище по десния бряг на река Дългоделска Огоста, в участък под деривационния канал на МВЕЦ „Орион”, в землището на с. Меляне, община Георги Дамяново”
54951 #638018 Община Георги Дамяново
Obshtina Georgi Damqnovo
ЕИК: 000320694
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-09 1 646 579,00BGN
Договор: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”
66144 #634104 Община Рила
Obshtina Rila
ЕИК: 000261598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-19 2 385 030,00BGN
Договор: "Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места - с. Лехчево, с. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци";
51265 #634969 Община Бойчиновци
Obshtina Bojchinovci
ЕИК: 000320566
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-12 2 983 444,00BGN
Договор: СМР по Изграждане на подпорни стени в участъка на ж.к. "Заряница", бл. 6 и в участъка зад кв. 108 - гр. Берковица
51017 #633223 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-12 1 026 404,00BGN
Договор: „Строително-ремонтни работи за възстановяване на разрушен участък на път № ІV - 10218, клон за с. Праужда, път № VID 3006”
50881 #624600 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-15 777 089,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура в жилищни комплекси на гр. Берковица – ЖК „Заряница“, ЖК „Изгрев“ и ЖК „Стара планина“
50998 #619784 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-13 600 000,00BGN
Договор: "Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник"
63784 #619091 Община Перник
Obshtina Pernik
ЕИК: 000386751
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-11 2 338 949,00BGN
Договор: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО СЕПТЕМВРИЙЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
54180 #615946 Община Вълчедръм
Obshtina Vylchedrym
ЕИК: 000320648
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-17 360 273,00BGN
Договор: “Строително - монтажни работи за изпълнение на проект „Захранващ водопровод село Орешец – село Върбово, община Харманли” по Договор №26/321/01224/14.12.2012 г., финансиран по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.”
70639 #615814 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-16 453 198,00BGN
Договор: „Изграждане на водопровод на главен клон I на кв.ДЗС и на канализация на бивш стопански двор – ДЗС, град Харманли "
70644 #615507 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-09 1 896 443,00BGN
Договор: „Канализация кв. Продимчец, гр. Ловеч – доизграждане вътрешна канализационна мрежа, изграждане довеждащ колектор и помпена канализационна станция“
61270 #614499 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-08 899 033,00BGN
Договор: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Повишаване качеството на живот на населението на община Трън чрез инвестиции в центровете за спорт”
70000 #612663 Община Трън
Obshtina Tryn
ЕИК: 000386790
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-25 3 106 610,00BGN
Договор: “СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”
61588 #609195 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-17 1 854 605,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 14/321/01291 „Реконструкция на път до манастир „Св.Св.Козма и Дамян” с.Гигинци” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци, община Брезник” по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци, община Брезник; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на път до манастир „Св.Св.Козма и Дамян” с.Гигинци”.
51598 #610134 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 000386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-12 3 642 901,00BGN
Договор: Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите включени за ползване през 2014г. по обособени позиции.
87705 #607179 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Селище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Selishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-02 35 409,00BGN
Договор: "Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”.
66088 #604890 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-19 253 337,00BGN
Договор: "Извършване на СМР на обект: "Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ - 1413, кв. 105 в гр. Искър".
58232 #604897 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-16 583 391,00BGN
Договор: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на "Белоградчишката крепост", Обособена позиция №:2 «Реконструкция и основен ремонт на улици: ул. «Княз Борис І», ул. «Цоло Тодоров», ул. «Петко Маринов» - подход към Белоградчишката крепост»
50841 #591082 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-06 670 030,00BGN
Договор: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“
61599 #584049 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-04 1 655 219,00BGN
Договор: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Грашево, община Велинград”
53687 #572617 Община Велинград
Obshtina Velingrad
ЕИК: 000351580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-26 4 021 044,00BGN
Договор: “Изпълнение на строително-монтажни работи в обект, Осемкласно училище в УПИ IV – 559, кв. 11 по регулационния план на с. Голеш община Кайнарджа”
58875 #565566 Община Кайнарджа
Obshtina Kajnardzha
ЕИК: 000565430
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-10 1 917 259,00BGN
Договор: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, община Искър”
58226 #556577 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-20 1 989 970,00BGN
Договор: “Изпълнение на строително-монтажни работи за подобрение на водоснабдителната мрежа на гр. Ловеч”
6842 #549655 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ AD - Lovech
ЕИК: 110549443
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-09 474 176,00BGN
Договор: Допълнителни видове работи за изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на Палеонтологично находище - с. Дорково
66075 #545517 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-11 100 698,00BGN
Договор: "Допълнителни видове работи към предмета на основния договор:Вертикална планировка и път, включващ изкоп земна почва, взаимстван насип земна почва и полагане на трошен камък"
66076 #545650 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-11 25 067,00BGN
Договор: "Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово"
51182 #546825 Община Бобов дол
Obshtina Bobov dol
ЕИК: 000261363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-11 1 579 968,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”.
69975 #535488 Община Трън
Obshtina Tryn
ЕИК: 000386790
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-05 570 196,00BGN
Договор: „Устойчиво развитие на ОБЩИНА БРАЦИГОВО чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева”
51513 #528014 Община Брацигово
Obshtina Bracigovo
ЕИК: 000351565
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-05 805 555,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Община Трън: с отговорност към бъдещето. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ «Гео Милев», град Трън”.
69976 #527836 Община Трън
Obshtina Tryn
ЕИК: 000386790
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-27 398 884,00BGN
Договор: „Извършване на строително – монтажни работи по реставрация, консервация и социализация на късно – античен град „Никополис Ад Нестум”.
55350 #525863 Община Гърмен
Obshtina Gyrmen
ЕИК: 000024752
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-25 1 352 160,00BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка: ”Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012-2013г." Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1: ”Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012-2013г. на територията на І-ви ГСУ”Медени поляни”. Обособена позиция № 2: ”Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012-2013г. на територията на ІІ-ри ГСУ”Селище”. Обособена позиция № 3: ”Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012-2013г. на територията на ІІІ-ти ГСУ”Сърница”.
87681 #523290 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Селище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Selishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-08 15 490,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на пътна връзка – път ІІ-19 – с. Кремен от км 0+030 до км 5+803.68”; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на пътен участък относно общински път – с. Места – с. Филипово – с. Осеново (от км 0+000 до км 6+420);
50568 #516556 Община Банско
Obshtina Bansko
ЕИК: 000024663
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-03 1 776 410,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на пътна връзка – път ІІ-19 – с. Кремен от км 0+030 до км 5+803.68”; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на пътен участък относно общински път – с. Места – с. Филипово – с. Осеново (от км 0+000 до км 6+420);
50569 #516556 Община Банско
Obshtina Bansko
ЕИК: 000024663
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-03 2 085 079,00BGN
Договор: "Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции и изпълнение на туристическа маркировка"
66071 #509540 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-16 679 512,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи по Проект: „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност , допринасяща за устойчивото местно развитие в Община Ракитово"
66068 #504173 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-12 654 495,00BGN
Договор: „Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтиман, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”-гр. Ихтиман”
58321 #497152 Община Ихтиман
Obshtina Ihtiman
ЕИК: 000776299
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-28 743 721,00BGN
Договор: "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци, Община Горна Оряховица"
55102 #493301 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-30 11 415 422,00BGN
Договор: "Почистване на речното корито на река Бистрица и река Марица в района на вливането на р.Бистрица в р.Марица и изграждане на защитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането - град Долна баня"
57094 #491186 Община Долна баня
Obshtina Dolna banq
ЕИК: 122054941
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-10 615 103,00BGN
Договор: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строително-монтажни работи по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” от Оперативна програма „Регионално ртазвитие 2007-2013”, договор № BG161PO001/4.1-04/2010/018 за : „Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”
50957 #487978 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-19 764 487,00BGN
Договор: „Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, община Искър”
58217 #488825 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-19 522 103,00BGN
Договор: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, със следните обособени позици: Обособена позиция 1: „Изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на палеонтологично напходище с. Дорково” Обособена позиция 2: „Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” Обособена позиция 3: „Обновяване на х. Цепина и разширяване на мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на информационен център” Обособена позиция 4: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка” Обособена позиция 5: ”Доставка на съоръжения и оборудване” Обособена позиция 6: ”Създаване на визуални и звукови ефекти на експозицията на палеонтологичното находище”;
66063 #485324 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 344 350,00BGN
Договор: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, със следните обособени позици: Обособена позиция 1: „Изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на палеонтологично напходище с. Дорково” Обособена позиция 2: „Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” Обособена позиция 3: „Обновяване на х. Цепина и разширяване на мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на информационен център” Обособена позиция 4: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка” Обособена позиция 5: ”Доставка на съоръжения и оборудване” Обособена позиция 6: ”Създаване на визуални и звукови ефекти на експозицията на палеонтологичното находище”;
66064 #485324 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 181 179,00BGN
Договор: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, със следните обособени позици: Обособена позиция 1: „Изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на палеонтологично напходище с. Дорково” Обособена позиция 2: „Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” Обособена позиция 3: „Обновяване на х. Цепина и разширяване на мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на информационен център” Обособена позиция 4: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка” Обособена позиция 5: ”Доставка на съоръжения и оборудване” Обособена позиция 6: ”Създаване на визуални и звукови ефекти на експозицията на палеонтологичното находище”;
66065 #485324 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 308 729,00BGN
Договор: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, със следните обособени позици: Обособена позиция 1: „Изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на палеонтологично напходище с. Дорково” Обособена позиция 2: „Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” Обособена позиция 3: „Обновяване на х. Цепина и разширяване на мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на информационен център” Обособена позиция 4: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка” Обособена позиция 5: ”Доставка на съоръжения и оборудване” Обособена позиция 6: ”Създаване на визуални и звукови ефекти на експозицията на палеонтологичното находище”;
66066 #485324 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 14 000,00BGN
Договор: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, със следните обособени позици: Обособена позиция 1: „Изграждане на лека метална конструкция за експозиция и популяризиране на палеонтологично напходище с. Дорково” Обособена позиция 2: „Възстановяване, консервация, опазване, реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности” Обособена позиция 3: „Обновяване на х. Цепина и разширяване на мястото за експониране на историческия паметник и обособяване на информационен център” Обособена позиция 4: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка” Обособена позиция 5: ”Доставка на съоръжения и оборудване” Обособена позиция 6: ”Създаване на визуални и звукови ефекти на експозицията на палеонтологичното находище”;
66067 #485324 Община Ракитово
Obshtina Rakitovo
ЕИК: 000351795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 117 369,00BGN
Договор: Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Писарово, община Искър
58215 #485710 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-29 2 850 171,00BGN
Договор: "Изграждане на смесена канализация на 55бр. профили с обща дължина 9512 метра на с.Ресилово, община Сапарева баня"
66979 #479929 Община Сапарева баня
Obshtina Sapareva banq
ЕИК: 000261616
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-09 4 500 056,00BGN
Договор: "Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на река "Стара река", за предотвратяване на наводнения на територията на град Батак, Община Батак
50633 #479352 Община Батак
Obshtina Batak
ЕИК: 000035154
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-22 452 986,00BGN
Договор: Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище "Братя Миладинови" в с. Микрево, община Струмяни
69126 #474274 Община Струмяни
Obshtina Strumqni
ЕИК: 000024713
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-02 802 392,00BGN
Договор: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ресилово"
66982 #474261 Община Сапарева баня
Obshtina Sapareva banq
ЕИК: 000261616
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-02 1 723 865,00BGN
Договор: "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ОУ "АКАД.М.ДИМИТРОВ" И ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
71370 #474455 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 279 584,00BGN
Договор: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница – общ. Кнежа”
59462 #461542 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-21 508 007,00BGN
Договор: „„Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната градска част на гр. Кнежа, община Кнежа”
59463 #461544 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-21 704 036,00BGN
Договор: „ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ “Христо Ботев”,град Белоградчик и ОУ “Васил Априлов”, село Рабиша - Община Белоградчик ”
50834 #458935 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-24 607 613,00BGN
Договор: "Изграждане на техническа инфраструктура необходима за подобряването и обновяването на основните услуги за населението и икономиката в Община Бойчиновци - І етап" - гр. Бойчиновци - 05236; - с. Владимирово - 11418; - с. Мърчево - 49607; - с. Громшин - 17943, съгласно Договор № 12/321/00464/11.05.2010 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
51253 #454930 Община Бойчиновци
Obshtina Bojchinovci
ЕИК: 000320566
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-20 1 584 894,00BGN
Договор: Укрепване на свлачища и възстановяване на участък повреден от дъждовни води по общински път VID 3006 Чифлик - Стакевце/ клон село Праужда
50833 #454565 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-14 40 273,00BGN
Договор: "Изграждане и подобряване на центрове за спорт и свободно време в гр.Батак и с.Нова Махала, Община Батак"
50627 #453791 Община Батак
Obshtina Batak
ЕИК: 000035154
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-07 1 697 921,00BGN
Договор: „ Аварийно- възстановителни работи на покривите на шест обществени сгради, собственост на Община Кнежа”
59461 #450866 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 257 817,00BGN
Договор: “Изпълнение на строително монтажни работи по проекти от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 322„Обновяване и развитие на населените места”
54156 #450426 Община Вълчедръм
Obshtina Vylchedrym
ЕИК: 000320648
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-12 147 535,00BGN
Договор:
50938 #447192 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-28 3 383 001,00BGN
Договор: Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ „Еделвайс” с.Кайнарджа, Филиал „Пролет” с.Голеш, Филиал „Първа радост” с.Средище и ОУ „Цанко Церковски” с.Средище”
58862 #445669 Община Кайнарджа
Obshtina Kajnardzha
ЕИК: 000565430
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-19 737 493,00BGN
Договор: Строителство на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Неговановци
63103 #440644 Община Ново село
Obshtina Novo selo
ЕИК: 000159643
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-27 1 114 969,00BGN
Договор: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”.
67886 #435822 Община Симитли
Obshtina Simitli
ЕИК: 000024987
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-13 1 237 495,00BGN
Договор: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Кирчево, община Угърчин
70415 #434711 Община Угърчин
Obshtina Ugyrchin
ЕИК: 000291716
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-07 834 782,00BGN
Договор: „Изграждане на подпорна стена и допълнително обезопасяване на републикански път ІІІ – 866 „Девин – Кричим – Стамболийски” в участъка между жилищни сгради с административни номера № 62 и № 64, ул. „Антонивановци”, в регулацията на гр. Кричим”
59863 #432168 Община Кричим
Obshtina Krichim
ЕИК: 115244456
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-16 299 656,00BGN
Договор: Закриване и рекултивация на Общинско депо за битови отпадъци - гр. Вълчедръм, обл. Монтана
136002 #412761 Община Вълчедръм
Obshtina Vylchedrym
ЕИК: 000320648
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-06 299 311,19BGN
Договор: Избор на изпълнител на СМР за окончателно завършване на обект: "Реконструкция на спомагателна сграда в ОУ"П.Р.Славейков"гр.Пещера"
141920 #410727 Община Пещера
Obshtina Peshtera
ЕИК: 000351750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-14 107 981,00BGN
Договор: Реконструкция на мостово съоръжение над р. Марица в гр. Долна баня по път ІV-82002, гр. Долна баня - разклон за с. Пчелин
137178 #410126 Община Долна баня
Obshtina Dolna banq
ЕИК: 122054941
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-10 1 099 898,00BGN
Договор: Строителство на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Неговановци
141317 #403234 Община Ново село
Obshtina Novo selo
ЕИК: 000159643
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-17 1 080 089,00BGN
Договор: Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в ІV район на гр- Кнежа
138694 #379659 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-16 656 518,47BGN
Договор: "Подмяна на водопровод по ул."Райна Княгиня",гр.Кнежа"
138691 #369250 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-27 429 892,69BGN
Договор: Допълнително водоснабдяване на гр. Стрелча от яз."Черешка"
145792 #252407 Община Стрелча
Obshtina Strelcha
ЕИК: 000351864
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-09 2 254 323,00BGN
Договор: “Улична канализация, подмяна водопровод и изграждане на ул. “Иван Вазов” в участъка от О.Т. 687 до О.Т. 59 – гр. Белене”
133294 #228107 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-20 1 454 342,92BGN
Договор: "Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище "Св. Константин" Община Пещера Подобект"Канализационна мрежа към ПСОВ №1" - продължение чрез изграждане на канализационната мрежа към помпени станции за отпадни води / ПСОВ /№ 2 и № 3.
141905 #288415 Община Пещера
Obshtina Peshtera
ЕИК: 000351750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-12 445 340,68BGN
Договор: "Ремонт на ул. "Мургаш" , гр.Костенец, от о.т. 467 до о.т.530"
138808 #381211 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-03 296 819,83BGN
Договор: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. СТАРОСЕЛЦИ", ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
137891 #184464 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-18 295 584,62BGN
Договор: "Реализация на вътрешна канализационна мрежа за битови води летовище "Свети Константин"",подобект:"Канализационна мрежа към ПСОВ №1"
141894 #185329 Община Пещера
Obshtina Peshtera
ЕИК: 000351750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-13 796 213,00BGN
Договор: Канализация и водопровод на кв."Запад" в гр.Перущица.
141801 #184257 Община Перущица
Obshtina Perushtica
ЕИК: 115246756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-13 698 304,00BGN
Договор: Изграждане на отводнителна система и реконструкция на водопровод на ромски квартал"Жеравица"
140391 #184054 Община Медковец
Obshtina Medkovec
ЕИК: 000320865
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-12 727 772,00BGN
Договор: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В РОМСКИ КВАРТАЛИ В С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
137890 #183176 Община Искър
Obshtina Iskyr
ЕИК: 000413942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-31 745 012,75BGN
Договор: Изграждане на канализация по ул."Родопи" - гр.Кнежа
138686 #180797 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-29 707 622,48BGN
Договор: Интеграция на ромското население, чрез подобряване на техническата инфраструктура на квартал "Карловица" - гр.Белоградчик
133363 #180899 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-24 571 726,00BGN
Договор: „НС „ТОПОЛНИЦА” ГНК „ЛЕСИЧЕВО - СТРЯМА” ОТ КМ. 14+609 ДО КМ. 20+793”, ОБЩ. КАЛОЯНОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ
122195 #177782 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-03 1 448 595,00BGN
Договор: Водоснабдяване група Расово ІV - ти етап
140388 #172873 Община Медковец
Obshtina Medkovec
ЕИК: 000320865
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-29 244 846,00BGN
Договор: Канализация на гр. Гулянци - изграждане на главен колектор І
136675 #170182 Община Гулянци
Obshtina Gulqnci
ЕИК: 000413691
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-05 5 420 903,68BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Разкопки, реставрация и консервация на тракийски археологически обекти; трасиране, почистване и маркиране на маршрути до обектите и изграждане на туристическа инфраструктура в Община Белица"
133312 #154779 Община Белица
Obshtina Belica
ЕИК: 000024688
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-04 286 549,25BGN
Договор: Водоснабдяване на с. Долни Цибър-І етап,подетап
135975 #148095 Община Вълчедръм
Obshtina Vylchedrym
ЕИК: 000320648
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-19 123 038,48BGN
Договор: Реконструкция на водопровод и канализация по ул."П.Каравелов","Ат.Малинчев","Москва","П-к П.Милушев","Г. и А. Злачеви","Ст.Бояджиев","Ив.Вазов","Рила" на гр.Перущица
141795 #132563 Община Перущица
Obshtina Perushtica
ЕИК: 115246756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-11 1 915 314,00BGN
Договор: Изграждане на канализация по ул."Христо Ботев", гр.Кнежа, обл.Плевен
138676 #124929 Община Кнежа
Obshtina Knezha
ЕИК: 000193243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-27 496 136,41BGN
Договор: Строителство на обект по проект " Рехабилитация на язовир Сливовшко дере и корекция на коритото на р. Сливовшка с. Сливовик, общ. Медковец, с индификационен №BG2005/017-684.01.30 съгласно работен проект
140383 #111148 Община Медковец
Obshtina Medkovec
ЕИК: 000320865
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Каро трейдинг ООД - София
Karo trejding OOD - Sofiq
ЕИК:131070485
Инфо в ТР/Info Registry: 131070485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-29 544 658,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 348 593 461,97 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 22 октомври 2020
МА

Миглена Авгарски

10.40€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
DG

Dimitar Goshev

5.54€ 15 октомври 2020
ND

Nadejda Daskalova

20.00€ 13 октомври 2020
KK

Kiril Kaloyanov

5.54€ 12 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 5 октомври 2020
ИИ

Иван Иванов

20.00€ 2 октомври 2020
KD

Kaloyan Dachev

5.54€ 2 октомври 2020

благодаря

EB

Emil Bachvarov

20.54€ 2 октомври 2020
YD

Yulian Dimitrov

5.54€ 22 септември 2020