Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 836143969 намери 4 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на барабани за ТМО
190566 #765532 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Химмаш АД - Хасково
Himmash AD - Haskovo
ЕИК:836143969
Инфо в ТР/Info Registry: 836143969
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-30 3 206 554,64BGN
Договор: изпълнение на строителни и монтажни работи за реализация на проект"Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001/1.4-05/2009/016" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП"РР" от 16.07.2010 г.-обособена позиция №1 : Реконструкция и рехабилитация на 16 улици, както следва : "А. войвода", "Ч. Храбър", "Спартак", " Ч. войвода", "М. герджиков", "Тракия", "Л. Маджаров", "Г. Кондолов", "Г.Раковски", "Хр. Смирненски", "Ивайло", "п. Волов", "Л. Каравелов", "Н. Вапцаров", "Иван Асен ІІ" и "Яворов"
65615 #454072 Община Първомай
Obshtina Pyrvomaj
ЕИК: 000471536
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Евроареа - Хасково
DZZD Evroarea - Haskovo
ЕИК:176085709
Инфо в ТР/Info Registry: 176085709
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-17 2 927 098,00BGN
Договор: Производство и доставка на три броя долни щитове на проточната част за ХГ - 1, ХГ - 2 и ХГ - 3 във ВЕЦ “Ивайловград”.
131254 #117496 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
"Nacionalna Elektricheska Kompaniq" /NEK/ EAD
ЕИК: 000649348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Химмаш АД - Хасково
Himmash AD - Haskovo
ЕИК:836143969
Инфо в ТР/Info Registry: 836143969
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-05 101 004,00BGN
Договор: Доставка на радиално-пробивна машина
131246 #117504 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
"Nacionalna Elektricheska Kompaniq" /NEK/ EAD
ЕИК: 000649348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Химмаш АД - Хасково
Himmash AD - Haskovo
ЕИК:836143969
Инфо в ТР/Info Registry: 836143969
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-04 48 533,00EUR

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 6 329 587,19 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More