Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @contract_date 2018 намери 22339 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Годишен абонамент за поддържане на лицензите и потребителите на системата за управление на човешките ресурси "HeRMeS" v.5 и надграждане чрез закупуване на нови модули през 2018 година.
213678 #884574 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ТехноЛогика ЕAД - гр. София
TehnoLogika EAD - gr. Sofiq
ЕИК:201593301
Инфо в ТР/Info Registry: 201593301
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-17 39 202,28BGN
Договор: Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Невестино за сезон 2018/2019 г.
220512 #883292 Община Невестино
Obshtina Nevestino
ЕИК: 000261541
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булплан Инвест ООД - Кюстендил
Bulplan Invest OOD - Kyustendil
ЕИК:200010904
Инфо в ТР/Info Registry: 200010904
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-11 102 333,00BGN
Договор: Актуализация и поддръжка на Информационна система "Потребителски цени"-2018 г.
216529 #883069 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Дейта Солюшънс ООД - София
Dejta Solyushyns OOD - Sofiq
ЕИК:131021545
Инфо в ТР/Info Registry: 131021545
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-11 49 400,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян”, Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистван
217310 #881803 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адимит ООД - с. Баните
Adimit OOD - s. Banite
ЕИК:203126324
Инфо в ТР/Info Registry: 203126324
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-04 35 000,00BGN
Договор: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Завет през експлоатационни сезони 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г.”
219372 #882279 Община Завет
Obshtina Zavet
ЕИК: 000505814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПЪТ КОНСУЛТ ООД - Разград
PYT KONSULT OOD - Razgrad
ЕИК:116044896
Инфо в ТР/Info Registry: 116044896
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-30 158 750,00BGN
Договор: Доставка на лекарствен продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от репуб. бюджет за лечението на български граждани за 2018 г.
213472 #881949 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/
Medeks OOD /Staro naimenovanie Medeks Farmasyutikyls OOD/
ЕИК:131268894
Инфо в ТР/Info Registry: 131268894
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-27 318 436,80BGN
Договор: „Провеждане на 10 (десет) броя 3-дневни изнесени специализирани обучения“ по проект „Специализирани обучения за служителите на ММС“, финансиран съгласно Договор №BG05SFOP001-2.006-0031-С01/12.07.2018
213586 #880419 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Обучителен център - Европа ЕООД - с. Мировяне
Obuchitelen centyr - Evropa EOOD - s. Mirovqne
ЕИК:203894447
Инфо в ТР/Info Registry: 203894447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-22 98 175,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Антоново за експлоатационни сезони 2018 / 2019г., 2019 / 2020г.
217146 #882780 Община Антоново, област Търговище
Obshtina Antonovo, oblast Tyrgovishte
ЕИК: 000875557
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пътинженерингстрой-Т ЕАД/старо Пътинженерингстрой-Т АД - Търговище
Pytinzheneringstroj-T EAD/staro Pytinzheneringstroj-T AD - Tyrgovishte
ЕИК:835009611
Инфо в ТР/Info Registry: 835009611
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-21 400 000,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели 50 000 литра (+/- 20%) за отоплителен сезон 2018 - 2019 год.
210130 #878577 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Видин
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Vidin
ЕИК: 000158071
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-13 91 550,00BGN
Договор: "ТЕКУЩА ОЦЕНКА НА ПРСР 2014-2020 г. ДО 2018 г."
213539 #877087 Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//
Ministerstvo na zemedelieto, hranite i gorite /predishno - Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP//
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Евростарт 2008 ЕООД - София
Evrostart 2008 EOOD - Sofiq
ЕИК:200260808
Инфо в ТР/Info Registry: 200260808
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-06 119 100,00BGN
Договор: „Възлагане на обществена поръчка за изготвяне на работен проект на тема: "Подмяна маслоохладители и реконструкция на системи 5,6YD50,60" по т.2.1041.1 от Инвестиционната програма за 2018 г.”
207709 #879989 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
"AEc Kozloduj" EAD, gr. Kozloduj
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
И Кю И България АД - София
I Kyu I Bylgariq AD - Sofiq
ЕИК:831068772
Инфо в ТР/Info Registry: 831068772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-01 63 000,00BGN
Договор: „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2018 г.“ по прекратени обособени позиции
213467 #876866 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Данс Фарма ЕООД - София
Dans Farma EOOD - Sofiq
ЕИК:130868975
Инфо в ТР/Info Registry: 130868975
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-30 37 452,00BGN
Договор: „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2018 г.“ по прекратени обособени позиции
213466 #876866 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гамаконсулт ЕООД - София
Gamakonsult EOOD - Sofiq
ЕИК:121310462
Инфо в ТР/Info Registry: 121310462
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-26 6 554,25BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции"
217450 #875076 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-23 62 158,25BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции"
217451 #875076 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-23 45 900,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 г. по обособени позиции"
217452 #875076 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-23 59 897,50BGN
Договор: „Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018 г.“
216968 #872982 Областна администрация - област Враца
Oblastna administraciq - oblast Vraca
ЕИК: 106063115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гарант- 90-Цонев и сие ООД - Враца
Garant- 90-conev i sie OOD - Vraca
ЕИК:203769479
Инфо в ТР/Info Registry: 203769479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-08 121 603,30BGN
Договор: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителен сезон 2018 - 2019 г."
210970 #873407 Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
Ezikova gimnaziq "Prof. d-r Asen Zlatarov" gr. Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-03 27 225,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за повиш.информ. на опред.целеви гр. от населението за профилактика на орал.забол-я по НППОЗ при деца от 0-18г. в РБ,за 2018
213468 #874752 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Български зъболекарски съюз
Bylgarski zybolekarski syyuz
ЕИК:121842390
Инфо в ТР/Info Registry: 121842390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-03 9 016,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за повиш.информ. на опред.целеви гр. от населението за профилактика на орал.забол-я по НППОЗ при деца от 0-18г. в РБ,за 2018
213469 #874752 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Български зъболекарски съюз
Bylgarski zybolekarski syyuz
ЕИК:121842390
Инфо в ТР/Info Registry: 121842390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-03 30 150,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2018-2019 г. по три обособени позиции
217653 #870563 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 000386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нивел Строй ЕООД - Брезник
Nivel Stroj EOOD - Breznik
ЕИК:113580690
Инфо в ТР/Info Registry: 113580690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-02 64 083,33BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2018-2019 г. по три обособени позиции
217654 #870563 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 000386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нивел Строй ЕООД - Брезник
Nivel Stroj EOOD - Breznik
ЕИК:113580690
Инфо в ТР/Info Registry: 113580690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-02 68 666,67BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2018-2019 г. по три обособени позиции
217655 #870563 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 000386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нивел Строй ЕООД - Брезник
Nivel Stroj EOOD - Breznik
ЕИК:113580690
Инфо в ТР/Info Registry: 113580690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-02 73 583,33BGN
Договор: „Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Велико Търново за отоплителни сезони 2018 - 2019 г.; 2019 - 2020 г. и 2020 - 2021 г.“
223759 #873854 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново
Rajonna zdravnoosiguritelna kasa /RZOK/ - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 1218582201465
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/
Overgaz Mrezhi AD / staro Sofiqgaz EAD/
ЕИК:130533432
Инфо в ТР/Info Registry: 130533432
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-01 62 500,00BGN
Договор: "Доставка на газьол за отопление с тарифен номер 2710 19 43 по Комбинирана номенклатура 2018 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017 / 1925 на Комисията от 12.10.2017 г.) за нуждите на хотел "Странноприемн
211814 #875944 Етнографски музей на открито "Етър" - Габрово /Старо наименование - Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" - Габрово/ /Старо наименование - Архитектурно-етнографски музей на открито "Етър" - Габрово/
Etnografski muzej na otkrito "Etyr" - Gabrovo /Staro naimenovanie - Arhitekturno-etnografski kompleks "Etyr" - Gabrovo/ /Staro naimenovanie - Arhitekturno-etnografski muzej na otkrito "Etyr" - Gabrovo/
ЕИК: 000210397
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Дизелор ЕООД - София
Dizelor EOOD - Sofiq
ЕИК:130568248
Инфо в ТР/Info Registry: 130568248
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-01 72 000,00BGN
Договор: Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019г.в общ. Венец с 4 позиции:І.Венец-Габрица-Венец;ІІ.Венец-Черноглавци-Венец;ІІІ.Венец-Ясенково-Борци-Венец;ІV.Венец-Буйновица-Изгрев-Венец
218431 #875222 Община Венец
Obshtina Venec
ЕИК: 000931397
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лидер тур ООД - с. Ясенково
Lider tur OOD - s. Qsenkovo
ЕИК:200195075
Инфо в ТР/Info Registry: 200195075
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-28 9 735,00BGN
Договор: Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019г.в общ. Венец с 4 позиции:І.Венец-Габрица-Венец;ІІ.Венец-Черноглавци-Венец;ІІІ.Венец-Ясенково-Борци-Венец;ІV.Венец-Буйновица-Изгрев-Венец
218432 #875222 Община Венец
Obshtina Venec
ЕИК: 000931397
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лидер тур ООД - с. Ясенково
Lider tur OOD - s. Qsenkovo
ЕИК:200195075
Инфо в ТР/Info Registry: 200195075
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-28 19 470,00BGN
Договор: Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019г.в общ. Венец с 4 позиции:І.Венец-Габрица-Венец;ІІ.Венец-Черноглавци-Венец;ІІІ.Венец-Ясенково-Борци-Венец;ІV.Венец-Буйновица-Изгрев-Венец
218433 #875222 Община Венец
Obshtina Venec
ЕИК: 000931397
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лидер тур ООД - с. Ясенково
Lider tur OOD - s. Qsenkovo
ЕИК:200195075
Инфо в ТР/Info Registry: 200195075
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-28 14 602,50BGN
Договор: Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019г.в общ. Венец с 4 позиции:І.Венец-Габрица-Венец;ІІ.Венец-Черноглавци-Венец;ІІІ.Венец-Ясенково-Борци-Венец;ІV.Венец-Буйновица-Изгрев-Венец
218434 #875222 Община Венец
Obshtina Venec
ЕИК: 000931397
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лидер тур ООД - с. Ясенково
Lider tur OOD - s. Qsenkovo
ЕИК:200195075
Инфо в ТР/Info Registry: 200195075
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-28 18 253,13BGN
Договор: Предоставяне на комплексна услуга по организацията на провеждането на 51-то заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси към ПАЧИС (София, 01-04 октомври 2018 г.)
216395 #870881 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Плутон 1 ЕООД
Pluton 1 EOOD
ЕИК:115038506
Инфо в ТР/Info Registry: 115038506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-28 87 541,00BGN
Договор: Доставка на природен газ за отоплителен сезон 2018/2019 г.
210969 #871876 Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
Ezikova gimnaziq "Prof. d-r Asen Zlatarov" gr. Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ситигаз България ЕАД /АД/ - София
Sitigaz Bylgariq EAD /AD/ - Sofiq
ЕИК:131285259
Инфо в ТР/Info Registry: 131285259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-25 16 000,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
209367 #867562 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елит транс - 14 ООД, Раднево
Elit trans - 14 OOD, Radnevo
ЕИК:203538390
Инфо в ТР/Info Registry: 203538390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-10 22 770,00BGN
Договор: Реклама на туристическа дестинация България по време на Световното първенство по художествена гимнастика - 10-16.09.2018 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"
213958 #867391 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сдружение Българска Федерация по Художествена Гимнастика
Sdruzhenie Bylgarska Federaciq po Hudozhestvena Gimnastika
ЕИК:121330447
Инфо в ТР/Info Registry: 121330447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-05 50 000,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ за периода 2018-2020г.
207627 #866639 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
"AEc Kozloduj" EAD, gr. Kozloduj
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АО Русатом Сервис
AO Rusatom Servis
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-31 4 379 047,00BGN
Договор: „Основен ремонт покриви на сгради, общинска собственост, в община Бойница през 2018 г.”
217560 #869648 Община Бойница
Obshtina Bojnica
ЕИК: 000159472
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АВ БИЛД ЕООД
AV BILD EOOD
ЕИК:202678749
Инфо в ТР/Info Registry: 202678749
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-31 79 628,01BGN
Договор: Доставка на природен газ за периода от 01.11.2018 год. до 31.10.2019 год. за СУ"Отец Паисий" гр.Кърджали
224783 #867720 Средно училище "Отец Паисий"/СУ/ , гр. Кърджали - /Старо наименование - Средно общообразователно училище "Отец Паисий"/СОУ/ , гр. Кърджали/
Sredno uchilishte "Otec Paisij"/SU/ , gr. Kyrdzhali - /Staro naimenovanie - Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisij"/SOU/ , gr. Kyrdzhali/
ЕИК: 000228580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ситигаз България ЕАД /АД/ - София
Sitigaz Bylgariq EAD /AD/ - Sofiq
ЕИК:131285259
Инфо в ТР/Info Registry: 131285259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-27 90 000,00BGN
Договор: Доставка на учебни помагала по английски език за децата от предучилищните групи на детските градини в град Велико Търново, ДГ „Пламъче”, гр. Дебелец и ДГ „Надежда”, гр. Килифарево за учебната 2018/201
218374 #865298 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-22 7 125,00BGN
Договор: Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми на обучение за 2018 г.
213821 #868914 Министерство на правосъдието /МП/
Ministerstvo na pravosydieto /MP/
ЕИК: 000695349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София
Di Em Aj Divelopmynt EOOD - Sofiq
ЕИК:201557566
Инфо в ТР/Info Registry: 201557566
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-22 71 984,00BGN
Договор: Доставка на книжка „Пътешествията на първокласника” за всички първокласници от учебните институции на територията на община Велико Търново за учебната 2018/2019 г.
218373 #865297 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-21 3 333,33BGN
Договор: „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на фонтан на площад "Независимост" до Окръжен съд, сух фонтан на площад България и сух фонтан Операта на територията на Община Варна за 2018 година“
218256 #863219 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нола-7 ЕООД - София
Nola-7 EOOD - Sofiq
ЕИК:831239547
Инфо в ТР/Info Registry: 831239547
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-10 47 400,00BGN
Договор: Доставка на 90 000 литра гориво за отопление /газьол, дизелово гориво, тежко гориво или друго гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за пет отоплителни сезона от 2018 до 2023 год
209769 #864298 Детска градина "Детелина" гр. Видин
Detska gradina "Detelina" gr. Vidin
ЕИК: 000150530
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Криейтив М Груп ЕООД
Kriejtiv M Grup EOOD
ЕИК:202416234
Инфо в ТР/Info Registry: 202416234
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-07 166 356,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
209365 #863620 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
"ВИДИАН - 1" ЕООД
"VIDIAN - 1" EOOD
ЕИК:202242303
Инфо в ТР/Info Registry: 202242303
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-07 39 468,00BGN
Договор: "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
217446 #863629 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гарант- 90-Цонев и сие ООД - Враца
Garant- 90-conev i sie OOD - Vraca
ЕИК:203769479
Инфо в ТР/Info Registry: 203769479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-01 94 225,00BGN
Договор: Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на фонтаните и обществените чешми, намиращи се територията на Община Варна
218236 #861388 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Оптимал 2018 - Варна
DZZD Optimal 2018 - Varna
ЕИК:177275857
Инфо в Булстат: 177275857
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-01 179 920,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия през 2018 - 2020 г за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Бойница за срок от 24 м-ца от сключване на договора, след от 31.07.2018 г
217557 #869532 Община Бойница
Obshtina Bojnica
ЕИК: 000159472
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
„Кумер” ЕООД, София
„Kumer” EOOD, Sofiq
ЕИК:200907117
Инфо в ТР/Info Registry: 200907117
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-01 56 077,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
209366 #863620 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Евро Бегс ЕООД - Раднево
Evro Begs EOOD - Radnevo
ЕИК:123747763
Инфо в ТР/Info Registry: 123747763
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-30 9 614,00BGN
Договор: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени позиции“
207842 #857682 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Майкромет ЕООД - Белене
Majkromet EOOD - Belene
ЕИК:114141282
Инфо в ТР/Info Registry: 114141282
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-13 88 639,40BGN
Договор: Осигуряване на самолетни билети за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23-26 септември 2018 г.
211931 #858542 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Izpylnitelna agenciq "Odit na sredstvata ot Evropejskiq syyuz"
ЕИК: 175618225
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атлас Травелс ЕООД
Atlas Travels EOOD
ЕИК:130026450
Инфо в ТР/Info Registry: 130026450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-12 140 000,00BGN
Договор: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2018 година“
218540 #857214 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гарант- 90-Цонев и сие ООД - Враца
Garant- 90-conev i sie OOD - Vraca
ЕИК:203769479
Инфо в ТР/Info Registry: 203769479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-11 305 000,00BGN
Договор: „Създаване на "Български екологичен алманах - 2018" за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“
213658 #858669 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Обединение „Фокус Арт Груп“
Obedinenie „Fokus Art Grup“
ЕИК:177279599
Инфо в ТР/Info Registry: 177279599
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-09 578 500,00BGN
Договор: „Участие на Министерството на туризма на фестивала „Празници на изкуствата Аполония 2018 г.“ /31 август - 08 септември 2018 г., град Созопол/“
213952 #856119 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Фондация - Аполония
Fondaciq - Apoloniq
ЕИК:678257
Инфо в ТР/Info Registry: 678257
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-06 10 000,00BGN
Договор: Периодична покупка на бензин А – 95 Н, дизелово гориво и газ пропан – бутан за нуждите на автомобилния парк на РДГ Бургас през 2018 г.“
223890 #857237 Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Бургас - /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Бургас
Regionalna direkciq po gorite/RDG/ - Burgas - /Staro naimenovanie - Regionalno upravlenie na gorite /RUG/ - Burgas
ЕИК: 000057880
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-05 114 024,23BGN
Договор: "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2018 г.
217288 #856249 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД - София
SODEKSO PASS BYLGARIQ EOOD - Sofiq
ЕИК:131085380
Инфо в ТР/Info Registry: 131085380
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-02 71 500,00BGN
Договор: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти изпълнявани от Община Враца през 2018 г.“
218525 #851658 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Любен Ковачев - Враца
ET Lyuben Kovachev - Vraca
ЕИК:106500127
Инфо в ТР/Info Registry: 106500127
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-13 36 250,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г.
216926 #851587 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водолей - 13 ЕООД - Несебър
Vodolej - 13 EOOD - Nesebyr
ЕИК:102869803
Инфо в ТР/Info Registry: 102869803
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-07 93 426,98BGN
Договор: Изпълнение на реклама на туристическа дестинация България по време на СП по волейбол за мъже в гр. София, гр. Варна и гр. Русе (9-23.09.2018 г.) и ВЛН в гр. София и гр. Варна (1-17.06.2018 г.)
213950 #851202 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сдружение Българска федерация по волейбол
Sdruzhenie Bylgarska federaciq po volejbol
ЕИК:121268102
Инфо в ТР/Info Registry: 121268102
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-01 200 000,00BGN
Договор: “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 22-23.06.2018 г.”
217485 #848580 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Франкофоли АД 341102770
Frankofoli AD 341102770
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-23 460 000,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА И ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНА ЗА ОРАЛНА ВАКСИНАЦИЯ НА ЛИСИЦИТЕ СРЕЩУ БЯС И ОТЧИТАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВАКСИНАЦИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.“
208187 #852815 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Биовета еър - София
DZZD Bioveta eyr - Sofiq
ЕИК:176290728
Инфо в Булстат: 176290728
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-17 16 042 069,50BGN
Договор: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 уч
217828 #849423 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Балъкчиеви ООД - Поморие
Balykchievi OOD - Pomorie
ЕИК:147012708
Инфо в ТР/Info Registry: 147012708
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-16 22 018,35BGN
Договор: „Доставка на 80 броя челни въздухоспирателни кранове G1" (40 броя леви и 40 броя десни) и 850 броя въздухоспирателни кранове G1?” (425 броя леви и 425 броя десни) за 2018 г.”
207841 #849176 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Транском С ООД - София
Transkom S OOD - Sofiq
ЕИК:121870137
Инфо в ТР/Info Registry: 121870137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-14 0,00Не се публикува
Договор: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 уч
217827 #849423 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Комерс Тони-91 ЕООД - Бургас
Komers Toni-91 EOOD - Burgas
ЕИК:102207753
Инфо в ТР/Info Registry: 102207753
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-14 36 697,25BGN
Договор: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 уч
217826 #849423 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
България хотел мениджмънт ЕАД - София
Bylgariq hotel menidzhmynt EAD - Sofiq
ЕИК:204994137
Инфо в ТР/Info Registry: 204994137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-09 82 568,81BGN
Договор: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 2018 и 2019 календарни год. за служителите на Национален исторически музей, работещи в гр. София, общ.Разлог, общ.Перник и общ.Враца
216476 #851029 Национален исторически музей, гр. София
Nacionalen istoricheski muzej, gr. Sofiq
ЕИК: 000673210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Български пощи /БП/ ЕАД - София
Bylgarski poshti /BP/ EAD - Sofiq
ЕИК:121396123
Инфо в ТР/Info Registry: 121396123
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-08 90 000,00BGN
Договор: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 уч
217825 #849423 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Роском 63 ЕООД - Поморие
Roskom 63 EOOD - Pomorie
ЕИК:201091154
Инфо в ТР/Info Registry: 201091154
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-03 27 522,94BGN
Договор: Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.
212075 #844802 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Балджиеви - 91 ООД - Севлиево
Baldzhievi - 91 OOD - Sevlievo
ЕИК:107059276
Инфо в ТР/Info Registry: 107059276
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-24 40 323,92BGN
Договор: „Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на 2 събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.:
213581 #846361 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
РЕЛАКС ТРАВЕЛ ЕООД
RELAKS TRAVEL EOOD
ЕИК:201961096
Инфо в ТР/Info Registry: 201961096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-20 228 294,25BGN
Договор: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2018 год. в две обособени позиции“
210812 #842927 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пестицид ЕООД - гр. Костинброд
Pesticid EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:837082832
Инфо в ТР/Info Registry: 837082832
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-18 89 475,00BGN
Договор: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2018 год. в две обособени позиции“
210813 #842927 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пестицид ЕООД - гр. Костинброд
Pesticid EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:837082832
Инфо в ТР/Info Registry: 837082832
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-18 23 640,00BGN
Договор: Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.
212071 #844802 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-17 26 840,00BGN
Договор: Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.
212072 #844802 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-17 256,50BGN
Договор: Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.
212073 #844802 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-17 17 100,00BGN
Договор: Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново през април 2018 г.
213949 #842896 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново
carevgrad Tyrnov EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104593509
Инфо в ТР/Info Registry: 104593509
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-17 19 500,00BGN
Договор: „Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
213634 #845577 Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Инвентс Груп
DZZD Invents Grup
ЕИК:177260894
Инфо в Булстат: 177260894
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-16 385 181,27BGN
Договор: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 07.07.2018 г. за 830 участника"
217798 #849424 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интерхотел-Поморие АД
Interhotel-Pomorie AD
ЕИК:812117072
Инфо в ТР/Info Registry: 812117072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-16 163 800,00BGN
Договор: "Доставка на гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод за 2018 година
211103 #840104 "Експериментална база" ДП към ИЗ - Шумен
"Eksperimentalna baza" DP kym IZ - Shumen
ЕИК: 200464696
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-28 185 457,68BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции
207120 #842457 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
17-to Sredno uchilishte "Damqn Gruev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Издателска къща Рива АД
Izdatelska kyshta Riva AD
ЕИК:204152370
Инфо в ТР/Info Registry: 204152370
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-23 821,67BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции
207122 #842457 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
17-to Sredno uchilishte "Damqn Gruev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-23 2 160,30BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции
207124 #842457 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
17-to Sredno uchilishte "Damqn Gruev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Колибри ООД - София
Kolibri OOD - Sofiq
ЕИК:40780729
Инфо в ТР/Info Registry: 40780729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-23 2 666,67BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018 - 2019 година по шест обособени позиции
207125 #842457 17-то Средно училище "Дамян Груев" гр. София
17-to Sredno uchilishte "Damqn Gruev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-23 780,00BGN
Договор: „Организиране на събития за нуждите на председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018“
213267 #840250 Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Ministerstvo za Bylgarskoto predsedatelstvo na Syveta na Evropejskiq syyuz 2018
ЕИК: 177167454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Трансглобъл ООД
Transglobyl OOD
ЕИК:121686596
Инфо в ТР/Info Registry: 121686596
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-22 500 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на събитията в сектор „Младеж“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
213580 #835648 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СОЛИТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
SOLITA INTERNEShYNYL OOD
ЕИК:203363674
Инфо в ТР/Info Registry: 203363674
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-15 268 308,33BGN
Договор: Реклама на туристическа дестинация България по време на Световната купа по художествена гимнастика в гр. София в периода 30 март - 1 април 2018 г.
213947 #836640 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сдружение Българска Федерация по Художествена Гимнастика
Sdruzhenie Bylgarska Federaciq po Hudozhestvena Gimnastika
ЕИК:121330447
Инфо в ТР/Info Registry: 121330447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-09 20 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на копирни услуги за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“
213266 #833079 Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Ministerstvo za Bylgarskoto predsedatelstvo na Syveta na Evropejskiq syyuz 2018
ЕИК: 177167454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
КОЗИРОГ ЕООД
KOZIROG EOOD
ЕИК:127509243
Инфо в ТР/Info Registry: 127509243
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-28 233 000,00BGN
Договор: „УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕРИОДА ОТ 05.03.2018 Г. ДО 07.03.2018 ГОДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМ
223961 #831598 Сдружение "Съюз на транспортните синдикати в България"
Sdruzhenie "Syyuz na transportnite sindikati v Bylgariq"
ЕИК: 130017031
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
„ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД
„TERA TUR SERVIZ” EOOD
ЕИК:40902318
Инфо в ТР/Info Registry: 40902318
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-21 36 666,67EUR
Договор: Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2018 година”, за четвъртата година от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г
207836 #832435 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД - София
SODEKSO PASS BYLGARIQ EOOD - Sofiq
ЕИК:131085380
Инфо в ТР/Info Registry: 131085380
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-20 397 984,61BGN
Договор: Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.Орехите на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2018 г
217284 #834528 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пътнически превози ЕООД - Добрич
Pytnicheski prevozi EOOD - Dobrich
ЕИК:834025484
Инфо в ТР/Info Registry: 834025484
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-19 47 104,17BGN
Договор: „Доставка на течни горива за 2018 г.”
210255 #830490 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
М-Форма ЕООД - София /Гоце Делчев/
M-Forma EOOD - Sofiq /Goce Delchev/
ЕИК:130921214
Инфо в ТР/Info Registry: 130921214
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-13 3 266 563,60BGN
Договор: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ ЗА 2018/2019 ГОД.
215150 #828808 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Д. Павлович" - Свищов ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r D. Pavlovich" - Svishtov EOOD
ЕИК: 104509202
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Джи ел ойл ООД - София
Dzhi el ojl OOD - Sofiq
ЕИК:200398218
Инфо в ТР/Info Registry: 200398218
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-02 375 800,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на ОбАи автомобилите на специализираната автомобилна техника на ОП "ЧОБ", Бобов дол
217535 #826560 Община Бобов дол
Obshtina Bobov dol
ЕИК: 000261363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-19 107 120,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Кирково през зимни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г.”
219644 #825192 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Керамол ЕООД
Keramol EOOD
ЕИК:203800992
Инфо в ТР/Info Registry: 203800992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-17 27 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216921 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елиаз ООД - София
Eliaz OOD - Sofiq
ЕИК:175111752
Инфо в ТР/Info Registry: 175111752
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-08 8 500,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216914 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 12 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216915 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 50 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216916 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Едрина ООД - София
Edrina OOD - Sofiq
ЕИК:121123555
Инфо в ТР/Info Registry: 121123555
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 62 500,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216917 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 30 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216918 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 30 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216919 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 30 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2018 г.
216920 #823365 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 35 000,00BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”
220274 #823202 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 000133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Родопа - Г. Оряховица - 96 ЕООД
Rodopa - G. Orqhovica - 96 EOOD
ЕИК:104044415
Инфо в ТР/Info Registry: 104044415
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-03 155 289,72BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”
220273 #823202 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 000133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Славянка ЕАД - Горна Оряховица
Slavqnka EAD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814190076
Инфо в ТР/Info Registry: 814190076
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-02 18 957,45BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 9 504 304 645,90 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.