Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели

Търсенето за незаконно имущество намери 39 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 55 5 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
... Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203(Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ...
184 934 лв./ BGN 103 077 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
... Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203(Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ...
197 781 лв./ BGN 92 336 лв./ BGN 2020-05-20
ПМС 55 4 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
... Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203(Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ...
188 702 лв./ BGN 79 166 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 6 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
... Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203(Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ...
174 705 лв./ BGN 73 565 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 4 МЕИК-98
121593957
... чрез МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА E045900F1882[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕИК-98 MEIK-98 121593957(Корона|ТР)
МЕИК-98 ...
63 789 лв./ BGN 29 809 лв./ BGN 2020-05-29
ПМС 55 5 МЕИК-98
121593957
... чрез МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА E045900F1882[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕИК-98 MEIK-98 121593957(Корона|ТР)
МЕИК-98 ...
61 764 лв./ BGN 27 947 лв./ BGN 2020-06-30
ПМС 55 4 ЛАКИ - 99
201425497
... . Пловдив 4006 бул. Цариградско шосе 2 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ЛАКИ - 99 ООД ЦЗЮН ЛИ 9D3B514D2B56[..](Корона|ТР)
ЛАКИ - 99 ...
48 660 лв./ BGN 18 996 лв./ BGN 2020-05-20
ПМС 55 6 МЕИК-98
121593957
... чрез МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА E045900F1882[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕИК-98 MEIK-98 121593957(Корона|ТР)
МЕИК-98 ...
64 463 лв./ BGN 17 763 лв./ BGN 2020-07-24
ПМС 55 3 ЛАКИ - 99
201425497
... . Пловдив 4006 бул. Цариградско шосе 2 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ЛАКИ - 99 ООД ЦЗЮН ЛИ 9D3B514D2B56[..](Корона|ТР)
ЛАКИ - 99 ...
49 424 лв./ BGN 12 472 лв./ BGN 2020-05-08
ПМС 55 4 СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
831767263
... 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT INTERNESHANAL 831767263(Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT ...
20 1 024 лв./ BGN 12 290 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 5 СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
831767263
... 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT INTERNESHANAL 831767263(Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT ...
17 1 150 лв./ BGN 11 730 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
831767263
... 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT INTERNESHANAL 831767263(Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT ...
21 849 лв./ BGN 10 698 лв./ BGN 2020-05-18
Микро и малки 175191613 ЕВРО ДИАЛОГ ООД
175191613
... 14 МИРОСЛАВА ИВАНОВА КАДУРИНА-ИЛИЕВА 2A0276955719[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ЕВРО ДИАЛОГ EVRO DIALOG 175191613(Корона|ТР)
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 102907983 ОПТИМА - ГАРАНТ ИНВЕСТ ЕООД
102907983
... ОПИЧКОВА-ДИМОВА E54EEBF7B9BC[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ОПТИМА - ГАРАНТ ИНВЕСТ OPTIMA - GARANT INVEST ...
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 200705181 ДИПРЕС-ДХ ЕООД
200705181
... ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ 1DCD23A41A8D[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДИПРЕС-ДХ DIPRES-DH 200705181(Корона|ТР)
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201708812 ВУТ - Експорт ЕООД
201708812
... КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ЕЛИЦА ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА 23B243C57ADE[..](Корона|ТР)
...
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 130323544 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПАНАЦЕЯ ООД
130323544
... ПЕТЪР ВЕРЧОВ СВЕЩАРОВ 8D15EE1D483C[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПАНАЦЕЯ MEDITSINSKI TSENTAR ...
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202209997 ДОБРОВАСТ ООД
202209997
... ХРИСТИНА КОНГ НГУЕН 12B636306CB1[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202494927 БОРГРУП-51 ЕООД
202494927
... . Македония 55 БОЯН БОРИСОВ ПЕТРОВ 1FAF5C0C7F4A[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
БОРГРУП-51 BORGRUP-51 202494927(Корона|ТР)
inf лв./ BGN 9 200 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 6 СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
831767263
... 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT INTERNESHANAL 831767263(Корона|ТР)
СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ SPORT ...
15 722 лв./ BGN 6 497 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 МЕИК-98
121593957
... чрез МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА E045900F1882[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕИК-98 MEIK-98 121593957(Корона|ТР)
МЕИК-98 ...
67 132 лв./ BGN 5 305 лв./ BGN 2020-04-24
ПМС 151 7 СУПЕР ЛУКС-84
118583419
... , ; НИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА 2F05418F4F9F[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
СУПЕР ЛУКС-84 SUPER LUKS-84 118583419(Корона|ТР)
10 863 лв./ BGN 5 178 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 8 СУПЕР ЛУКС-84
118583419
... , ; НИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА 2F05418F4F9F[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
СУПЕР ЛУКС-84 SUPER LUKS-84 118583419(Корона|ТР)
10 788 лв./ BGN 4 728 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 9 СУПЕР ЛУКС-84
118583419
... ; НИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА 2F05418F4F9F[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
СУПЕР ЛУКС-84 SUPER LUKS-84 118583419(Корона|ТР)
СУПЕР ...
10 751 лв./ BGN 4 503 лв./ BGN 2020-10-29
Микро и малки 130965142 ИВАКРА ООД
130965142
... гр. София 1000 Българска морава 102 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ИВАКРА IVAKRA 130965142(Корона|ТР)
inf лв./ BGN 3 700 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 4 ВЕНИКА 2009
200720982
... 9 ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ 1F2BDD880E06[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ВЕНИКА 2009 VENIKA 2009 200720982(Корона|ТР)
ВЕНИКА 2009 ...
14 393 лв./ BGN 3 298 лв./ BGN 2020-05-27
ПМС 151 7 ОММЕРТ - ТЕФИК
200275564
... 6679 Светла Илиянова Маринова 41D2992F62A2[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ОММЕРТ - ТЕФИК OMMERT - TEFIK 200275564(Корона|ТР)
4 914 лв./ BGN 2 195 лв./ BGN 2020-09-15
ПМС 55 4 ЛИЛАНА - ЛИ
201140605
... Ритейл парк Пловдив, магазин Панда КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕЙДЗЯО ЛИ B605382134FA[..](Корона|ТР)
ЛИЛАНА - ЛИ LILANA - LI ...
1 3 246 лв./ BGN 1 948 лв./ BGN 2020-05-18
ПМС 151 8 ОММЕРТ - ТЕФИК
200275564
... 6679 Светла Илиянова Маринова 41D2992F62A2[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ОММЕРТ - ТЕФИК OMMERT - TEFIK 200275564(Корона|ТР)
4 803 лв./ BGN 1 928 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 55 5 ВЕНИКА 2009
200720982
... 5600 МИЗИЯ 9 ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ 1F2BDD880E06[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ВЕНИКА 2009 VENIKA 2009 200720982(Корона|ТР)
12 263 лв./ BGN 1 897 лв./ BGN 2020-06-19
ПМС 151 9 ОММЕРТ - ТЕФИК
200275564
... 6679 Светла Илиянова Маринова 41D2992F62A2[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ОММЕРТ - ТЕФИК OMMERT - TEFIK 200275564(Корона|ТР)
3 972 лв./ BGN 1 750 лв./ BGN 2020-10-22
ПМС 55 3 ВЕНИКА 2009
200720982
... 5600 МИЗИЯ 9 ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ 1F2BDD880E06[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ВЕНИКА 2009 VENIKA 2009 200720982(Корона|ТР)
12 243 лв./ BGN 1 750 лв./ BGN 2020-05-05
ПМС 55 4 ДОБРОВАСТ
202209997
... ХРИСТИНА КОНГ НГУЕН 12B636306CB1[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
5 464 лв./ BGN 1 392 лв./ BGN 2020-05-14
ПМС 55 3 ЛИЛАНА - ЛИ
201140605
... Ритейл парк Пловдив, магазин Панда КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
МЕЙДЗЯО ЛИ B605382134FA[..](Корона|ТР)
ЛИЛАНА - ЛИ LILANA - LI ...
1 1 948 лв./ BGN 1 169 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 55 6 ВЕНИКА 2009
200720982
... 5600 МИЗИЯ 9 ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ 1F2BDD880E06[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ВЕНИКА 2009 VENIKA 2009 200720982(Корона|ТР)
10 166 лв./ BGN 999 лв./ BGN 2020-07-17
ПМС 55 3 ДОБРОВАСТ
202209997
... ХРИСТИНА КОНГ НГУЕН 12B636306CB1[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
5 305 лв./ BGN 914 лв./ BGN 2020-04-15
ПМС 55 5 ДОБРОВАСТ
202209997
... ХРИСТИНА КОНГ НГУЕН 12B636306CB1[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
5 277 лв./ BGN 832 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 55 3 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
... Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E5[..](Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203(Корона|ТР)
ГЛОБАЛ БРАНДС ...
1 712 лв./ BGN 427 лв./ BGN 2020-06-04
ПМС 55 6 ДОБРОВАСТ
202209997
... КОНГ НГУЕН 12B636306CB1[..](Корона|ТР)
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997(Корона|ТР)
2 247 лв./ BGN 297 лв./ BGN 2020-07-17

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 609 754 BGN

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020