Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за VTR13 намери 30 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
710 ЕЛЕНА СТОЙКОВА-26
ELENA STOJKOVA-26
ЕИК 104104143
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550331
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
391 160 лв. 06/29/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ - Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 699 920 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ОВК 1 35258.00 70 19704.42
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 166276.00 70 92925.65
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Архитектурна 1 373122.00 70 208524.40
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Електро 1 42994.00 70 24027.79
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ВиК 1 37206.00 70 20793.09
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Външен басейн 1 35818.00 70 20017.39
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Джакузи фитнес 1 9246.00 70 5167.26
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 166276.00 70 92925.65
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Архитектурна 1 373122.00 70 208524.40
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Електро 1 42994.00 70 24027.79
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ВиК 1 37206.00 70 20793.09
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ОВК 1 35258.00 70 19704.42
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Външен басейн 1 35818.00 70 20017.39
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Джакузи фитнес 1 9246.00 70 5167.26
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 166276.00 70 92925.65
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Архитектурна 1 373122.00 70 208524.40
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Електро 1 42994.00 70 24027.79
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ВиК 1 37206.00 70 20793.09
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част ОВК 1 35258.00 70 19704.42
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Външен басейн 1 35818.00 70 20017.39
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Джакузи фитнес 1 9246.00 70 5167.26

Имоти (само за оторизирани потребители).

501 Елена-хотели
Elena-hoteli
ЕИК 201081205
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510413
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
386 616 лв. 09/30/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Семеен хотел в УПИ І-8 стр.квартал 2

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 588 570 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 588 570 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Строително монтажни работи, в т.ч. вертикална планировка на терена Съгласно анекс от 20.06.2013г. към договор от 05.10.2011г. 1 588570.00 70 391160.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

435 Илвея
Ilveq
ЕИК 201360601
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602323
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
379 674 лв. 11/07/2019 пълна
100%
379,673.69 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на къщи за гости в гр. Елена, общ. Елена, за разнообразяване към неземеделски дейности и развитие на интегриран селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 542 412 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 379 688 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 542 391 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 379 674 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Груб строеж Къща А (част I, III, IV, V, VI, VII от приложени КС и КСС) 1 76312.38 70 53418.67
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Груб строеж Къща Б1 (х2) (част I, III, IV, V, VI, VII от приложени КС и КСС) 2 52194.99 70 73072.99
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Груб строеж Къща Б2 (част I, III, IV, V, VI, VII от приложени КС и КСС) 1 49538.96 70 34677.27
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи, и инсталации /ВиК, Ел, ОВК/ - Къща А (част II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV от приложени КС и КСС), съгласно Анекс 1 от 15.07.2015 г. и Анекс 2 от 14.08.2015 г. с "Генов и Ко' ЕООД 1 67310.44 70 47117.31
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи, и инслатации /ВиК, Ел, ОВК/ - Къща Б1 (х2) (част II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVот приложени КС и КСС) 2 79890.68 70 55923.48
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи, и инслатации /ВиК, Ел, ОВК/ - Къща Б2 (част II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV от приложени КС и КСС) 1 38797.38 70 27158.16
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 СМР беседка 1 15000.00 70 10500.00
ГЕНОВ И КО ЕООД ЕИК: 131467704 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 111151.17 70 77805.82

Имоти (само за оторизирани потребители).

408 Магдалена Донева - мярка 311
Magdalena Doneva - mqrka 311
ЕИК 202476142
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602325
Договориране
Плащане
Населено място: Раювци
Община: Елена
Област: Велико Търново
365 692 лв. 10/01/2019 Без санкция
%
Няма данни за преписка Ем Пи Проект Консулт ЕООД
202382223

Проект: Къща за гости (ТУРИСТИЧЕСКИ РЕНЕСАНС В РАЮВЦИ)

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 522 635 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 365 844 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 522 418 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 365 692 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Евро Нике - Йордан Минчев ЕИК: 814152346 ЕИК: 0 Обзавеждане на стаи за гости 1 24000.00 70 16800.00
ЕИК: 0 202382223
">Ем Пи Проект Консулт ЕООД
202382223
ЕИК: 202382223
Радходи за консултации 1 24877.03 70 17413.92
ЕТ Евро Нике - Йордан Минчев ЕИК: 814152346 202382223
">Ем Пи Проект Консулт ЕООД
202382223
ЕИК: 0
СМР - междинен етап 1 288167.54 70 201717.28
ЕТ Евро Нике - Йордан Минчев ЕИК: 814152346 202382223
">Ем Пи Проект Консулт ЕООД
202382223
ЕИК: 0
СМР - окончателен етап 1 108641.16 70 76048.81
ЕТ Евро Нике - Йордан Минчев ЕИК: 814152346 202382223
">Ем Пи Проект Консулт ЕООД
202382223
ЕИК: 0
Обзавеждане на ресторант и кухня 1 76731.93 70 53712.35

Имоти (само за оторизирани потребители).

916 ШАЙ ХАУЗИС 1
ShAJ HAUZIS 1
ЕИК 201495271
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549264
Договориране
Плащане
Населено място: Бадевци
Община: Елена
Област: Велико Търново
358 998 лв. 10/26/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане и обзавеждане на четири типови еднофамилни двуетажни къщи за настаняване на гости в ПИ 02169.351.59 по кадастралната карта на с. Бадевци, общ. Елена, обл. В. Търново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 513 132 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 359 192 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 513 132 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 359 192 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
НИВСТРОЙ ЕООД ЕИК: 103869902 ЕИК: 0 Изпълнение на СМР 1 448878.00 70 314214.60
ЛАЗАРА ЕООД ЕИК: 148078277 ЕИК: 0 Закупуване на оборудване (техника) 1 28920.00 70 20244.00
ФОМАСТИЛ ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Изработка и доставка на обзавеждане 1 29220.00 70 20454.00
ЛИАФОРМ ЕООД ЕИК: 148004041 ЕИК: 0 Проектиране 1 6114.00 70 4279.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

328 Елена - Ел
Elena - El
ЕИК 200574125
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401375
Договориране
Плащане
Населено място: Бръчковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
342 497 лв. 06/01/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "КЪЩИ ЗА ГОСТИ В ПИ 06662.359.15, с. Бръчковци"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 569 828 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

288 Еко Бадевци
Eko Badevci
ЕИК 202106157
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602831
Договориране
Плащане
Населено място: Бадевци
Община: Елена
Област: Велико Търново
291 207 лв. 11/07/2019 Без санкция
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости в ПИ 02169.351.71 с. Бадевци, община Елена, област Велико Търново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 511 634 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 291 214 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 511 524 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 291 214 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 Архитектура 1 249994.81 142323.85
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 Конструкции 1 104542.52 59516.82
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 Ел. Инсталации 1 33652.14 19158.41
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 ВиК 1 40909.65 23290.16
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 ОВИ 1 27704.83 15772.55
Валери Александров - 52 ООД ЕИК: 117680324 ЕИК: 0 Благоустройство 1 33719.90 19196.98
ЕНПРОМ ЕООД ЕИК: 203202607 ЕИК: 0 "Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери.Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите " 1 21000.00 11955.45

Имоти (само за оторизирани потребители).

361 КрисБо холидейс - Живка Генчева
KrisBo holidejs - Zhivka Gencheva
ЕИК 202437357
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603287
Договориране
Плащане
Населено място: Яковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
279 069 лв. 10/06/2019 Частична
15%
41,860.35 лв.
Няма данни за преписка Валмар Консултинг ЕООД
201179330

Проект: СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА "СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ - КРИСБО" СЕЛО ЯКОВЦИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 601 051 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 462 760 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 323 932 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Обзавеждане - Снек БАР 1 10279.61 7195.70
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости 1 212668.99 148868.29
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Площадково В и К и Помпена шахта 1 32039.98 22427.99
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Обзавеждане - Къща за гости 1 24749.10 17324.37
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 53143.22 37200.25
ЛАЗАРОВ ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 СМР - Снек БАР 1 86513.89 60559.72
БИОТЕХ - БГ ООД ЕИК: 202444657 ЕИК: 0 Пречиствателна станция (ПОСВ), мод. ВТ - 35 и мазниноуловител 1 11550.00 8085.00
Валмар Консултинг ЕООД ЕИК: 201179330 201179330
">Валмар Консултинг ЕООД
201179330
ЕИК: 201179330
Консултантски разходи. 1 0.00 15083.07
ЕТ АРХИЧ-Иван Чолаков ЕИК: 041073678 201179330
">Валмар Консултинг ЕООД
201179330
ЕИК: 0
Предварителни разходи за проектиране. 1 10268.11 7187.68

Имоти (само за оторизирани потребители).

691 НИКИ - ДАНИЕЛА ИВАНОВА
NIKI - DANIELA IVANOVA
ЕИК 201744934
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550361
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
234 849 лв. 05/10/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Екоинвес-88 ООД
131353978
Екоинвес-88 ООД
131353978

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ в ПИ с идентификатор 27190.966.451, ул. "Долни Чукани" №19, град Елена

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 343 488 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 240 442 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 част ВиК 1 17072.00 70 11950.40
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 77344.00 70 54140.80
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 част Архитектура 1 187430.00 70 131201.00
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 част Електро 1 11286.00 70 7900.20
Булдени ООД ЕИК: 831222131 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 34000.00 70 23800.00
ЕИК: 0 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 131353978
Бизнес план 1 16356.00 70 11449.20
Булдени ООД ЕИК: 831222131 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 0
Част Конструктивна 1 77344.00 70 54140.80
Булдени ООД ЕИК: 831222131 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 0
част Архитектура 1 187430.00 70 131201.00
Булдени ООД ЕИК: 831222131 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 0
част Електро 1 11286.00 70 7900.20
Булдени ООД ЕИК: 831222131 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 0
част ВиК 1 17072.00 70 11950.40
Булдени ООД ЕИК: 831222131 131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 34000.00 70 23800.00
ЕИК: 0 131353978
Екоинвес 88 ООД
131353978
">Екоинвес-88 ООД
131353978
Екоинвес-88 ООД
131353978
ЕИК: 131353978
Бизнес план 1 16356.00 70 11449.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

707 Ралица Илиева 2010
Ralica Ilieva 2010
ЕИК 201209542
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549421
Договориране
Плащане
Населено място: Буйновци
Община: Елена
Област: Велико Търново
233 077 лв. 05/15/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Къща за гости в УПИ VII-192, кв.16, по плана на с. Буйновци.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 338 716 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 237 101 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

211 ДАЙОРА-ДАНИЕЛА РАЙКОВА
DAJORA-DANIELA RAJKOVA
ЕИК 201090957
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 475351
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
214 369 лв. 07/06/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ в м."Чугорила", гр.Елена

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 328 960 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 230 272 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 306 242 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 214 369 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Архитектурно-строителна Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 101136.00 70 70795.20
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Довършителни работи Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 78114.00 70 54679.80
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Вътрешно ел. захранване Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 12512.00 70 8758.40
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Външно ел. захранване Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 6076.00 70 4253.20
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част ОИВ Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 25410.00 70 17787.00
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част ВиК Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 16678.00 70 11674.60
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Ограда Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 21470.00 70 15029.00
СД ГАЛАНТ 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Част Вертикална планировка Съгласно анекс 1 със "СД ГАЛАНТ-2" ЕООД от 17.12.2012 г. 1 23264.00 70 16284.80
ЕИК: 0 200158963
">ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Общи разходи свързани с консултации 1 14232.00 70 9962.40
ИПРОКОН ООД ЕИК: 0 200158963
">ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Общи разходи проектиране 1 7350.00 70 5145.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

951 ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ - 93
DANIEL VASILEV - 93
ЕИК 202567670
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606913
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
199 165 лв. 10/07/2019 пълна
100%
199,165.44 лв.
Отказ да се образува ДП ВизАрх НГ ЕООД
104689379
Велиагро консулт ЕООД
200177230

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 356 812 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 249 769 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 302 262 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 211 583 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Лазаров ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи-Етап 1 1 142764.54 70 99935.17
Лазаров ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 18970.00 70 13279.00
Лазаров ЕООД ЕИК: 201893204 ЕИК: 0 Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ 1 4000.00 70 2800.00
ВизАрх НГ ЕООД ЕИК: 104689379 104689379
">ВизАрх НГ ЕООД
104689379
ЕИК: 104689379
Проектиране 1 10500.00 70 7350.00
ЕИК: 0 104689379
Велиагро консулт ЕООД
200177230
">ВизАрх НГ ЕООД
104689379
Велиагро консулт ЕООД
200177230
ЕИК: 200177230
Разходи за консултации 1 13893.41 70 9725.39
Лазаров ЕООД ЕИК: 201893204 104689379
Велиагро консулт ЕООД
200177230
">ВизАрх НГ ЕООД
104689379
Велиагро консулт ЕООД
200177230
ЕИК: 0
Строително-монтажни работи - Етап 2 1 112133.61 70 78493.53

Имоти (само за оторизирани потребители).

824 Мика-94-Калина Хатипова
Mika-94-Kalina Hatipova
ЕИК 202527964
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606722
Договориране
Плащане
Населено място: Мийковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
196 408 лв. 10/13/2019 пълна
100%
196,407.76 лв.
Няма данни за преписка ШИПАНОВ-БИЗНЕС И ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД
200723163

Проект: Изграждане на къща за гости с допълващо застрояване в село Мийковци, общ. Елена

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 564 117 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 301 975 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 211 383 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Мултибилд инженеринг ООД ЕИК: 202068280 ЕИК: 0 СМР 1 216680.26 69,34 151676.18
Мултибилд Инженеринг ООД ЕИК: 202068280 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 19175.00 69,34 13422.50
АСТЕДИ ЕООД ЕИК: 104693581 ЕИК: 0 Хонорари на архитекти и инженери 1 18894.90 69,34 13226.43
ЕИК: 0 200723163
">ШИПАНОВ-БИЗНЕС И ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД
200723163
ЕИК: 200723163
Консултантски услуги /бизнес план/ 1 13459.60 69,34 9421.72
Мултибилд Инженеринг ООД ЕИК: 202068280 200723163
">ШИПАНОВ-БИЗНЕС И ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД
200723163
ЕИК: 0
Вертикална Планировка 1 33765.51 69,34 23635.86

Имоти (само за оторизирани потребители).

166 НОВ БИОСВЯТ
NOV BIOSVQT
ЕИК 201748098
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 561134
Договориране
Плащане
Населено място: Каменари
Община: Елена
Област: Велико Търново
195 580 лв. 10/10/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Нов биосвят" ЕООД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 562 575 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

806 БГАдванс
BGAdvans
ЕИК 201436586
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550735
Договориране
Плащане
Населено място: Яковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
184 269 лв. 07/11/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Ландинвест ЕООД
814226266

Фирмата е на първия братовчед на кмета на Горна Оряховица Добромир Добрев от ГЕРБ. Къщата се продава за 200 000 евро. Виж още...

Проект: Къща за гости в имот номер 140012 в землището на с. Яковци.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 263 242 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 184 269 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 263 242 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 184 269 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Джамбо 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 СМР за изграждане на груб строеж, съгласно договор с "Джамбо 33" ЕООД от 30.07.2013г. 1 76298.00 70 53408.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Съоражение за пречистване на отпадни води 1 10248.00 70 7173.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Джакузи с две лежащи места с покривало, съгласно анекс от 29.07.2013г. 1 12348.00 70 8643.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Слънчева инсталация за битова гореща вода с обем на бойлера 200л. 1 6492.00 70 4544.40
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 Довършителни СМР по фасади 1 24830.00 70 17381.00
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 СМР вътрешни работи 1 37880.00 70 26516.00
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 Ел. инсталации 1 5368.00 70 3757.60
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 В и К 1 7730.00 70 5411.00
ДВАМБО 33 ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 1 15782.00 70 11047.40
ВЕС ЕООД ЕИК: 110572591 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 18266.00 70 12786.20
Ландинвест ЕООД ЕИК: 814226266 ЕИК: 0 Проектиране 1 9000.00 70 6300.00
Агенция Стройконтрол - ВТ ООД ЕИК: 104120208 ЕИК: 0 Строителен надзор 1 9000.00 70 6300.00
Изо Гарант ЕООД ЕИК: 103779390 ЕИК: 0 Мотор ATV 2 12000.00 70 16800.00
ЕИК: 0 814226266
">Ландинвест ЕООД
814226266
ЕИК: 814226266
Бизнес план 1 6000.00 70 4200.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

693 ЕТ Титан-Емил Блажев
ET Titan-Emil Blazhev
ЕИК 201504521
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550525
Договориране
Плащане
Населено място: Гърдевци
Община: Елена
Област: Велико Търново
148 145 лв. 08/17/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Профешанъл мениджмънт груп - София ООД
175066912

Проект: Интегриран селски туризъм - семеен хотел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 217 806 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 152 464 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 217 804 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 152 463 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Елит Комерс ЕООД ЕИК: 104624158 ЕИК: 0 СМР-етап 1 1 88402.00 70 61881.40
ЕИК: 0 175066912
">Профешанъл мениджмънт груп - София ООД
175066912
ЕИК: 175066912
Бизнес-план 1 10370.00 70 7259.00
Елит Комерс ЕООД ЕИК: 104624158 175066912
">Профешанъл мениджмънт груп - София ООД
175066912
ЕИК: 0
СМР-етап 2 1 119032.00 70 83322.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

587 Василеви Хоумс
Vasilevi Houms
ЕИК 200684187
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448714
Договориране
Плащане
Населено място: Харваловци
Община: Елена
Област: Велико Търново
111 534 лв. 03/25/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Ремонт и обзавеждане на къща за целите на селския туризъм"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 159 334 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 111 534 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

789 МАРИЕЛА ДИНЕВА
MARIELA DINEVA
ЕИК 201734535
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 550602
Договориране
Плащане
Населено място: Бойковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
104 864 лв. 06/15/2017 няма
%
Няма данни за преписка Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963

Проект: "Семеен хотел за селски туризъм" в ПИ 05164.200.1 с Бойковци,общ.Елена обл.В.Търново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 655 366 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част Отоплителна инсталация 1 51402.00 70 30679.66
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част Конструкции 1 192448.00 70 114864.00
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част Архитектура 1 298370.00 70 178084.32
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част ВиК 1 23070.00 70 13769.50
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част Електро 1 36296.00 70 21663.53
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 СМР част Вертикална планировка - Ограда 1 25280.00 70 15088.56
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 ЕИК: 0 Пречиствателна станция 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Бизнес план 1 28500.00 70 17010.43
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Конструкции 1 192448.00 70 114864.00
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Архитектура 1 298370.00 70 178084.32
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част ВиК 1 23070.00 70 13769.50
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Отоплителна инсталация 1 51402.00 70 30679.66
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Електро 1 36296.00 70 21663.53
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Вертикална планировка - Ограда 1 25280.00 70 15088.56
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Пречиствателна станция 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Бизнес план 1 28500.00 70 17010.43
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Конструкции 1 192448.00 70 114864.00
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Архитектура 1 298370.00 70 178084.32
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част ВиК 1 23070.00 70 13769.50
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Отоплителна инсталация 1 51402.00 70 30679.66
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Електро 1 36296.00 70 21663.53
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР част Вертикална планировка - Ограда 1 25280.00 70 15088.56
Лиан-строй ЕООД ЕИК: 200050973 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Пречиствателна станция 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Бизнес план 1 28500.00 70 17010.43

Имоти (само за оторизирани потребители).

524 ЦВЕТИ ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА
cVETI DIMITRINKA ILIEVA
ЕИК 201200582
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510641
Договориране
Плащане
Населено място: Пейковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за настаняване на туристи

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 134 040 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 93 830 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

565 ТИТЕВЦИ
TITEVcI
ЕИК 200699495
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 445934
Договориране
Плащане
Населено място: Титевци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 02/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ КЪЩИ ЗА ГОСТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 598 010 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 158 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

317 ЕТДесислава Момева
ETDesislava Momeva
ЕИК 201734789
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606380
Договориране
Плащане
Населено място: Христовци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 11/05/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Развитие на интегриран селски туризъм чрез изграждане на къща за гости в с. Христовци, общ. Еленеа"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 345 388 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 241 772 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

583 МОНТЕ ПЕДРО
MONTE PEDRO
ЕИК 200826238
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510101
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 12/09/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: „Къщи за настаняване в гр. Елена”

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 628 536 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

586 Къщи Стойчевци
Kyshti Stojchevci
ЕИК 200586840
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 403115
Договориране
Плащане
Населено място: Стойчевци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 08/17/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Двуетажни къщи за селски туризъм"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 544 830 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 381 381 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 544 830 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 381 381 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

340 Килъжевци
Kilyzhevci
ЕИК 200272618
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 411554
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 12/03/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на две къщи за гости /къща № 2 и 3/ за целите на селския туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 623 814 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

864 ЕТ Виктория 2006 - Маргарита Георгиева
ET Viktoriq 2006 - Margarita Georgieva
ЕИК 202542208
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 606195
Договориране
Плащане
Населено място: Лазарци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 10/13/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Два броя къщи за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 364 796 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 255 357 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

622 ПЕТКОВЦИ ЛОДЖ
PETKOVcI LODZh
ЕИК 200816752
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 510102
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Петковци Лодж-къщи за настаняване"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 666 772 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

390 ДАНИ 1982
DANI 1982
ЕИК 200286807
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398216
Договориране
Плащане
Населено място: Буйновци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613

Проект: ПРЕУСТРОЙСТВО И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 220 346 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 154 242 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 183 620 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 128 534 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Демонтажни работи 1 2512.00 70 1758.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 19430.00 70 13601.00
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 60144.00 70 42100.80
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част В и К 1 3522.00 70 2465.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
Барбекю 1 8252.00 70 5776.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 0
Вертикална планировка (и ограда) 1 55058.00 70 38540.60
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
обзавеждане 1 20000.00 70 14000.00
Растер-2 ЕООД ЕИК: 204090794 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
ЕИК: 204090794
разходи за проектиране 1 4500.00 70 3150.00
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
ЕИК: 0
Част Електро 1 4202.00 70 2941.40
Витис Консулт ЕООД ЕИК: 101773613 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
разходи за бизнес план 1 6000.00 70 4200.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

143 Хардленд
Hardlend
ЕИК 104684116
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 360466
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 05/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЕЛЕНА

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 526 082 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 368 257 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

709 ЕТ ЯНИЦА НЕЙНСКА - КЪНТРИ ТУРИЗЪМ
ET QNIcA NEJNSKA - KYNTRI TURIZYM
ЕИК 201753679
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 550322
Договориране
Плащане
Населено място: Каменари
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 05/09/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости в с. Каменари"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 499 538 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 349 677 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 499 538 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 349 677 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

490 БИБ-08
BIB-08
ЕИК 200532247
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 446334
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 10/12/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на две къщи за гости, снек бар и зала за обучение за целите на селския туризъм"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 616 476 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020