Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @contract_date 2019 намери 21468 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътищана на община Невестино за сезон 2019/2020 година
243660 #951736 Община Невестино
Obshtina Nevestino
ЕИК: 261541
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булплан Инвест ООД - Кюстендил
Bulplan Invest OOD - Kyustendil
ЕИК:200010904
Инфо в ТР/Info Registry: 200010904
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-05 112 583,00BGN
Договор: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура и общолабораторно оборудване за извършване на електрохимични изпитания
234843 #949267 Институт по електрохимия и енергийни системи /ИЕСС/ към Българска академия на науките /БАН/
Institut po elektrohimiq i energijni sistemi /IESS/ kym Bylgarska akademiq na naukite /BAN/
ЕИК: 662089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИноваКомерс ЕООД
InovaKomers EOOD
ЕИК:202880455
Инфо в ТР/Info Registry: 202880455
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-03 188 700,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019 - 2020 и 2020-2021 г."
243407 #949519 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Ива груп - Снегопочистване 2015 - с. Джулюница
DZZD Konsorcium Iva grup - Snegopochistvane 2015 - s. Dzhulyunica
ЕИК:176937101
Инфо в Булстат: 176937101
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-29 329 355,60BGN
Договор: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Кметство с. Поликраище за периода 2019/2020 г.“
235007 #946846 Кметство с. Поликраище, община Горна Оряховица
Kmetstvo s. Polikraishte, obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 1336730030
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-26 60 000,00BGN
Договор: ,,Доставка на електрическа енергия за нуждите на Кметство с. Първомайци за периода 2019/2020 г.“
235006 #948141 Кметство -Първомайци, общ. Горна Оряховица
Kmetstvo -Pyrvomajci, obsht. Gorna Orqhovica
ЕИК: 1336730044
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-20 60 000,00BGN
Договор: Осигуряване на данни от 2019 - 2020 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води
234781 #949603 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Izpylnitelna agenciq po okolna sreda /IAOS/
ЕИК: 831901762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ФОРТИС – И БЕИ – ИРА
DZZD FORTIS – I BEI – IRA
ЕИК:177307162
Инфо в Булстат: 177307162
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-19 108 000,00BGN
Договор: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст подлежащи на задължителна подготовка за учебната 2019/2020 година на ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кюстендил“
229616 #949037 VI Основно училище/ОУ/ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Кюстендил
VI Osnovno uchilishte/OU/ "Sv. Paisij Hilendarski", gr. Kyustendil
ЕИК: 251807
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
КАВЕГИ ЕООД - Кюстендил
KAVEGI EOOD - Kyustendil
ЕИК:203620656
Инфо в ТР/Info Registry: 203620656
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-15 78 365,00BGN
Договор: „Организиране и провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г.“
236775 #944980 Министерство на правосъдието /МП/
Ministerstvo na pravosydieto /MP/
ЕИК: 695349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елит Травел Интернешънъл ООД - София
Elit Travel Interneshynyl OOD - Sofiq
ЕИК:130589107
Инфо в ТР/Info Registry: 130589107
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-14 44 149,65BGN
Договор: „Чуждоезиково обучение за периода 2019 г. – 2022 г. на парламентарни служители и народни представители“
239154 #946228 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Цебо 99 ООД - София
cebo 99 OOD - Sofiq
ЕИК:121896267
Инфо в ТР/Info Registry: 121896267
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-13 115 000,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по осигуряване на храна и напитки за участници в различни мероприятия, организирани от или с участието на ОФ „Пловдив 2019“
246506 #949223 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Дан Травел ЕООД - Пловдив
Dan Travel EOOD - Plovdiv
ЕИК:160113854
Инфо в ТР/Info Registry: 160113854
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-06 30 000,00BGN
Договор: Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника/СОТ/ и жива, денонощна невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Разград
239877 #943989 Областно пътно управление /ОПУ/ - Разград
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Razgrad
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Енигма-СОД-2019 - Разград
DZZD Enigma-SOD-2019 - Razgrad
ЕИК:177388082
Инфо в Булстат: 177388082
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-04 125 232,00BGN
Договор: Предоставяне на комплексна услуга по организационно-техническа подготовка и провеждане на 54-та Генерална асамблея на ПАЧИС (гр. София, 19-21.11.2019г., резервен период 12-14.11.2019 г.)
239155 #944758 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Меркурий-97 ЕООД /ново наименование/ Меркурий-97 ООД /старо наименование/ - София
Merkurij-97 EOOD /novo naimenovanie/ Merkurij-97 OOD /staro naimenovanie/ - Sofiq
ЕИК:121295074
Инфо в ТР/Info Registry: 121295074
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-29 92 748,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции."
240267 #941951 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-25 52 898,26BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции."
240268 #941951 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-25 69 029,92BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции."
240269 #941951 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-25 71 635,37BGN
Договор: “Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД за периода 2019 – 2022 г.”
237506 #943767 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-22 800 000,00BGN
Договор: Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market 2019 в Лондон, Великобритания
236899 #939133 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
А и Б Дизайн ЕООД София
A i B Dizajn EOOD Sofiq
ЕИК:175035589
Инфо в ТР/Info Registry: 175035589
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-11 329 000,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.”
236266 #937700 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Демакс ди пи ай АД - София
Demaks di pi aj AD - Sofiq
ЕИК:175206054
Инфо в ТР/Info Registry: 175206054
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-04 835 247,00BGN
Договор: "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителени сезони 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г."
233832 #937899 Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
Ezikova gimnaziq "Prof. d-r Asen Zlatarov" gr. Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ситигаз България ЕАД /АД/ - София
Sitigaz Bylgariq EAD /AD/ - Sofiq
ЕИК:131285259
Инфо в ТР/Info Registry: 131285259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-02 115 000,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на печати за секционните/подвижните избирателни комисии за изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.”
236265 #936363 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-01 27 924,00BGN
Договор: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2021 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда з
237505 #935860 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Томбоу-България ЕООД - старо наименование ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
Tombou-Bylgariq EOOD - staro naimenovanie TOMBOU-BYLGARIQ OOD
ЕИК:40336507
Инфо в ТР/Info Registry: 40336507
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-30 576 816,00BGN
Договор: Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх.А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. София през 2019-2021 г.
251756 #935640 Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Himikotehnologichen i metalurgichen universitet /HTMU/
ЕИК: 670673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПС Гард ЕООД
PS Gard EOOD
ЕИК:130981137
Инфо в ТР/Info Registry: 130981137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-25 372 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236862 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-20 35 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236863 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-20 10 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236858 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-18 280 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236859 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-18 6 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236860 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-18 5 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236861 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-18 5 000,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по дизайн на комуникационни материали за нуждите на ОФ „Пловдив 2019“.
246502 #949222 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пункт ООД
Punkt OOD
ЕИК:160072701
Инфо в ТР/Info Registry: 160072701
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-18 40 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236854 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-17 9 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236855 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-17 550 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236856 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-17 200 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани
236857 #939310 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Българска телекомуникационна компания /БТК/ ЕАД /старо АД/
Bylgarska telekomunikacionna kompaniq /BTK/ EAD /staro AD/
ЕИК:831642181
Инфо в ТР/Info Registry: 831642181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-17 650 000,00BGN
Договор: „Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г.“
236518 #934174 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Джей Си Деко Имидж АД
Dzhej Si Deko Imidzh AD
ЕИК:204826560
Инфо в ТР/Info Registry: 204826560
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-13 26 317,72BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Брезник през зимен сезон 2019–2020г. по три обособени позиции
240494 #936826 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нивел Строй ЕООД - Брезник
Nivel Stroj EOOD - Breznik
ЕИК:113580690
Инфо в ТР/Info Registry: 113580690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-12 80 500,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Брезник през зимен сезон 2019–2020г. по три обособени позиции
240495 #936826 Община Брезник
Obshtina Breznik
ЕИК: 386559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нивел Строй ЕООД - Брезник
Nivel Stroj EOOD - Breznik
ЕИК:113580690
Инфо в ТР/Info Registry: 113580690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-12 75 500,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
231918 #933031 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елит транс - 14 ООД, Раднево
Elit trans - 14 OOD, Radnevo
ЕИК:203538390
Инфо в ТР/Info Registry: 203538390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-12 25 946,25BGN
Договор: „Доставка на ел. енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на ел. енергия и координатор на стандартна балансир. група през 2019-2020-III
251755 #935068 Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Himikotehnologichen i metalurgichen universitet /HTMU/
ЕИК: 670673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юропиан Трейд ОФ Енерджи АД
Yuropian Trejd OF Enerdzhi AD
ЕИК:201869388
Инфо в ТР/Info Registry: 201869388
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-09 270 800,00BGN
Договор: Осигуряване на директна връзка със SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана гинекологична хирургия в София през 2019 г.
235684 #933117 Медицински университет /МУ/ - Плевен
Medicinski universitet /MU/ - Pleven
ЕИК: 405689
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Фифт Дигрии ООД- София
Fift Digrii OOD- Sofiq
ЕИК:121050438
Инфо в ТР/Info Registry: 121050438
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-09 71 950,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
231917 #933031 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
"ВИДИАН - 1" ЕООД
"VIDIAN - 1" EOOD
ЕИК:202242303
Инфо в ТР/Info Registry: 202242303
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-09 39 682,50BGN
Договор: Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на "Европейски конкурс за млади учени 2019 - EUCYS2019“ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
236580 #932578 Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интер Експо Център ЕООД
Inter Ekspo centyr EOOD
ЕИК:121122275
Инфо в ТР/Info Registry: 121122275
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-28 183 775,65BGN
Договор: Организиране на протоколни мероприятия в рамките на 2019 г. с участието на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
236291 #930800 Министерство на външните работи /МВнР/
Ministerstvo na vynshnite raboti /MVnR/
ЕИК: 695228
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
КА ЕЛ Офис ООД - София
KA EL Ofis OOD - Sofiq
ЕИК:200799937
Инфо в ТР/Info Registry: 200799937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-23 32 800,00BGN
Договор: СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.
239996 #934624 Община Априлци
Obshtina Aprilci
ЕИК: 291627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пътприбор ООД - София
Pytpribor OOD - Sofiq
ЕИК:831854370
Инфо в ТР/Info Registry: 831854370
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-21 257 432,02BGN
Договор: Изработка и доставка на рекламни материали на Студентски съвет при УНСС за 2019 и 2020 година и на УНСС за 2020г.
250541 #928142 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Принт груп България ЕООД
Print grup Bylgariq EOOD
ЕИК:202533458
Инфо в ТР/Info Registry: 202533458
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-13 8 900,00BGN
Договор: "Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции"
240257 #930380 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инфракънстракшън ЕАД
Infrakynstrakshyn EAD
ЕИК:202603814
Инфо в ТР/Info Registry: 202603814
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-09 83 339,80BGN
Договор: "Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции"
240258 #930380 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инфракънстракшън ЕАД
Infrakynstrakshyn EAD
ЕИК:202603814
Инфо в ТР/Info Registry: 202603814
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-09 25 005,72BGN
Договор: Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, по прекратени обособени позиции
236424 #927964 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гамаконсулт ЕООД - София
Gamakonsult EOOD - Sofiq
ЕИК:121310462
Инфо в ТР/Info Registry: 121310462
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-09 2 882,36BGN
Договор: Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, по прекратени обособени позиции
236425 #927964 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна)
Sofarma Trejding AD (Predishno naimenovanie: Sanita Trejding AD - Varna)
ЕИК:103267194
Инфо в ТР/Info Registry: 103267194
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-09 142 432,49BGN
Договор: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА И ДЕЙНОСТИ В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ЗА 2019 Г.
236521 #928362 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Тренд Глоуб ЕООД
Trend Gloub EOOD
ЕИК:201613798
Инфо в ТР/Info Registry: 201613798
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-08 90 000,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ”
231916 #926183 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елит транс - 14 ООД, Раднево
Elit trans - 14 OOD, Radnevo
ЕИК:203538390
Инфо в ТР/Info Registry: 203538390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-05 9 666,25BGN
Договор: „Доставка на автомобилен Бензин А 95H, Дизелово моторно гориво и Газ - пропан бутан, чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на ИЖН-Костинброд за 2019-2020г.”
234845 #923391 Институт по животновъдни науки - Костинброд
Institut po zhivotnovydni nauki - Kostinbrod
ЕИК: 130458200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-17 49 900,00BGN
Договор: Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, по прекратени обособени позиции
236423 #927109 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вега Медикал ЕООД - старо наименование Вега Медикал ООД
Vega Medikal EOOD - staro naimenovanie Vega Medikal OOD
ЕИК:201090465
Инфо в ТР/Info Registry: 201090465
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-15 848 783,48BGN
Договор: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.
230843 #926178 Българска академия на науките /БАН/
Bylgarska akademiq na naukite /BAN/
ЕИК: 662018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Мост Енерджи АД
Most Enerdzhi AD
ЕИК:201325372
Инфо в ТР/Info Registry: 201325372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-10 200 418,59BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти за 2019 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държ. бюджет на лечението на бълг.граждани,по прекрат.об.поз-я"METHADONE"
236426 #920489 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Фармнет АД - Варна
Farmnet AD - Varna
ЕИК:202513217
Инфо в ТР/Info Registry: 202513217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-03 250 892,40BGN
Договор: "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
246494 #929064 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Марбро Турс ООД - Пловдив
Marbro Turs OOD - Plovdiv
ЕИК:825391828
Инфо в ТР/Info Registry: 825391828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-02 120 000,00BGN
Договор: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик”АД-2019
237502 #919454 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кумер ООД /старо ЕООД/ - София
Kumer OOD /staro EOOD/ - Sofiq
ЕИК:200907117
Инфо в ТР/Info Registry: 200907117
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-27 320 000,00BGN
Договор: “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 21-22.06.2019 г.”
240330 #918168 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 24695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Франкофоли АД 341102770
Frankofoli AD 341102770
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-19 460 000,00BGN
Договор: „Осигуряване на нощувки и изхранване на участниците в Международно полево учение ModEX Montana 2019” във връзка с логистичното осигуряване на международно полево учение за модули MODEX 2019 Монтана
231987 #915110 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София
Glavna direkciq - Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto/GDPBZN/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti - MVR, gr. Sofiq
ЕИК: 129010164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ем Джи Холидей 2016 ООД
Em Dzhi Holidej 2016 OOD
ЕИК:202503290
Инфо в ТР/Info Registry: 202503290
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-05 28 900,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМИ ЗА КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
234970 #915690 Институт по роботика при БАН, /Старо име - Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ - БАН/
Institut po robotika pri BAN, /Staro ime - Institut po sistemno inzhinerstvo i robotika /ISIR/ - BAN/
ЕИК: 175905481
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Еврика 7 ЕООД
Evrika 7 EOOD
ЕИК:175343779
Инфо в ТР/Info Registry: 175343779
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-31 975 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г.
239729 #914942 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водолей - 13 ЕООД - Несебър
Vodolej - 13 EOOD - Nesebyr
ЕИК:102869803
Инфо в ТР/Info Registry: 102869803
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-29 123 017,46BGN
Договор: "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
246495 #929064 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атлас Травелс ЕООД
Atlas Travels EOOD
ЕИК:130026450
Инфо в ТР/Info Registry: 130026450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-29 70 000,00BGN
Договор: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
234961 #915686 Институт по роботика при БАН, /Старо име - Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ - БАН/
Institut po robotika pri BAN, /Staro ime - Institut po sistemno inzhinerstvo i robotika /ISIR/ - BAN/
ЕИК: 175905481
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кари - 10 ЕООД, София
Kari - 10 EOOD, Sofiq
ЕИК:130915154
Инфо в ТР/Info Registry: 130915154
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-28 79 143,17BGN
Договор: „Организиране на срещата на лицата за контакт от държавите-членки на ЕС по подбор на наблюдатели за мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU EOM), 6-7 юни 2019 г .“
236282 #914836 Министерство на външните работи /МВнР/
Ministerstvo na vynshnite raboti /MVnR/
ЕИК: 695228
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Триера Комюникейшънс ЕООД - София
Triera Komyunikejshyns EOOD - Sofiq
ЕИК:175455251
Инфо в ТР/Info Registry: 175455251
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-27 9 600,00BGN
Договор: „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.”
237500 #913540 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна)
Sofarma Trejding AD (Predishno naimenovanie: Sanita Trejding AD - Varna)
ЕИК:103267194
Инфо в ТР/Info Registry: 103267194
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-16 130 470,00BGN
Договор: „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.”
237501 #913540 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Капамед ЕООД
Kapamed EOOD
ЕИК:203273675
Инфо в ТР/Info Registry: 203273675
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-16 30 375,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г."
236257 #910452 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Демакс АД - София
Demaks AD - Sofiq
ЕИК:831453003
Инфо в ТР/Info Registry: 831453003
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-08 98 849,85BGN
Договор: „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.”
237498 #913540 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик /МБАЛ - Пазарджик/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Pazardzhik /MBAL - Pazardzhik/
ЕИК:130072241
Инфо в ТР/Info Registry: 130072241
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-07 11 944,00BGN
Договор: „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.”
237499 #913540 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Pazardzhik AD
ЕИК: 130072241
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интергаленика ООД - Пловдив
Intergalenika OOD - Plovdiv
ЕИК:115258267
Инфо в ТР/Info Registry: 115258267
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-07 107 800,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“
252153 #911355 Централна избирателна комисия /ЦИК/
centralna izbiratelna komisiq /cIK/
ЕИК: 176481459
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Печатница на Българска народна банка АД
Pechatnica na Bylgarska narodna banka AD
ЕИК:130800278
Инфо в ТР/Info Registry: 130800278
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-07 1 229 986,36BGN
Договор: Предоставяне на партньорство и рекламни услуги във връзка с провеждане на "Годишни музикални награди на БГ Радио 2019"
246500 #914533 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Метрорадио ЕООД
Metroradio EOOD
ЕИК:121887866
Инфо в ТР/Info Registry: 121887866
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-02 130 000,00BGN
Договор: Участие на България на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново в периода 18-20 април 2019 г.
236890 #908625 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново
carevgrad Tyrnov EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104593509
Инфо в ТР/Info Registry: 104593509
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-16 69 800,00BGN
Договор: Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" гр. Шумен за срок от две години -2019-2021
233616 #917370 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-16 1 000 000,00BGN
Договор: Реклама на туристическа дестинация България по време на Световна купа по художествена гимнастика - 12-14.04.2019 г. в гр. София, зала "Арена Армеец"
236889 #907686 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сдружение Българска Федерация по Художествена Гимнастика
Sdruzhenie Bylgarska Federaciq po Hudozhestvena Gimnastika
ЕИК:121330447
Инфо в ТР/Info Registry: 121330447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-11 20 000,00BGN
Договор: Предоставяне на партньорство и рекламни услуги при провеждане на фестивал "ФАРА 2019"
246496 #908244 Общинска фондация - Пловдив 2019 - /Старо наименование - Фондация - Пловдив - Европейска столица на културата/
Obshtinska fondaciq - Plovdiv 2019 - /Staro naimenovanie - Fondaciq - Plovdiv - Evropejska stolica na kulturata/
ЕИК: 176182033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АРА-България ЕООД
ARA-Bylgariq EOOD
ЕИК:175332188
Инфо в ТР/Info Registry: 175332188
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-09 29 000,00BGN
Договор: Организиране на МФТФ - България "На източния бряг на Европа" Велико Търново 2019 г.
241214 #905900 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агенция за консултации и комуникации ЕООД - Несебър
Agenciq za konsultacii i komunikacii EOOD - Nesebyr
ЕИК:200620131
Инфо в ТР/Info Registry: 200620131
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-04 28 095,00BGN
Договор: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през периода 2019-2024.
251754 #906715 Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Himikotehnologichen i metalurgichen universitet /HTMU/
ЕИК: 670673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Топлофикация София ЕАД
Toplofikaciq Sofiq EAD
ЕИК:831609046
Инфо в ТР/Info Registry: 831609046
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-29 2 506 713,00BGN
Договор: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. в две обособени позиции“
233604 #902626 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пестицид ЕООД - гр. Костинброд
Pesticid EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:837082832
Инфо в ТР/Info Registry: 837082832
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-22 32 000,00BGN
Договор: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2019 год. в две обособени позиции“
233605 #902626 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пестицид ЕООД - гр. Костинброд
Pesticid EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:837082832
Инфо в ТР/Info Registry: 837082832
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-22 129 571,00BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234994 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Балджиеви - 91 ООД - Севлиево
Baldzhievi - 91 OOD - Sevlievo
ЕИК:107059276
Инфо в ТР/Info Registry: 107059276
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 26 400,00BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234995 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 368,00BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234996 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Балджиеви - 91 ООД - Севлиево
Baldzhievi - 91 OOD - Sevlievo
ЕИК:107059276
Инфо в ТР/Info Registry: 107059276
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 42 369,06BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234997 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 320,00BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234998 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НИТРОФЕРТ ЕООД - Девня
NITROFERT EOOD - Devnq
ЕИК:203644479
Инфо в ТР/Info Registry: 203644479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 3 741,50BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2019 година
234999 #904334 Институт по царевицата - Кнежа
Institut po carevicata - Knezha
ЕИК: 106524772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Балджиеви - 91 ООД - Севлиево
Baldzhievi - 91 OOD - Sevlievo
ЕИК:107059276
Инфо в ТР/Info Registry: 107059276
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-21 18 000,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива за 2019 г.”
232907 #904614 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
М-Форма ЕООД - София /Гоце Делчев/
M-Forma EOOD - Sofiq /Goce Delchev/
ЕИК:130921214
Инфо в ТР/Info Registry: 130921214
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-08 3 308 741,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239725 #900300 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Мира фууд ЕООД
Mira fuud EOOD
ЕИК:202604179
Инфо в ТР/Info Registry: 202604179
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-05 12 000,00BGN
Договор: „Доставки на пакетирани закуски, мляко или плодове за учениците от първи до четвърти клас на 10 СУ „Теодор Траянов“, гр.София за 2019 година“
229601 #905282 10-то Средно училище "Теодор Траянов" гр. София
10-to Sredno uchilishte "Teodor Traqnov" gr. Sofiq
ЕИК: 667823
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Палма сто ЕООД
Palma sto EOOD
ЕИК:203549426
Инфо в ТР/Info Registry: 203549426
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-01 41 200,00BGN
Договор: Периодична доставка на течни горива за нуждите на Национална служба за охрана
239707 #900933 Национална служба за охрана /НСО/
Nacionalna sluzhba za ohrana /NSO/
ЕИК: 698427
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-12 2 205 000,00BGN
Договор: Реклама на туристическа дестинация България по време на Световния мъжки тенис турнир SOFIA OPEN 2019 (03-10 февруари 2019 г.)
236886 #893842 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС
SDRUZhENIE BYLGARSKA FEDERAcIQ PO TENIS
ЕИК:708469
Инфо в ТР/Info Registry: 708469
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-01 50 000,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: -в р.VI.3
244012 #893137 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 24916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-11 122 000,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: -в р.VI.3
244013 #893137 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 24916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Живел енерджи ООД
Zhivel enerdzhi OOD
ЕИК:200561448
Инфо в ТР/Info Registry: 200561448
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-11 120 000,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: -в р.VI.3
244014 #893137 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 24916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-11 100 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Братя Даскалови и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
240467 #893213 Община Братя Даскалови
Obshtina Bratq Daskalovi
ЕИК: 817568
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АПК ООД - с. Зетьово
APK OOD - s. Zetxovo
ЕИК:123739389
Инфо в ТР/Info Registry: 123739389
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-11 194 663,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239718 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
БЕТА - 12 - Иванови ЕООД - Пловдив
BETA - 12 - Ivanovi EOOD - Plovdiv
ЕИК:40114702
Инфо в ТР/Info Registry: 40114702
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 55 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239719 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 35 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239720 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 30 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239721 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елиаз ООД - София
Eliaz OOD - Sofiq
ЕИК:175111752
Инфо в ТР/Info Registry: 175111752
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 8 500,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239722 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 70 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239723 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 35 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г.
239724 #889151 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Димитър Даракчиев ООД - Смолян
Dimityr Darakchiev OOD - Smolqn
ЕИК:120541733
Инфо в ТР/Info Registry: 120541733
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-03 40 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 10 427 451 382,95 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.