Въпроси и отговори за ваксините срещу COVID-19

About the author

Angel Aleksiev

Ангел Алексиев е доктор на фармацевтичните науки. Тема на дисертацията му е фармацевтична технология и биофармация.