МВнР пусна обществена поръчка с предварително избран изпълнител

Министерството на външните работи е качило документация за обществена поръчка за поддръжка на визовата система, в която вече е посочен изпълнител – фирмата “Ай Би Ес България”. Така цялата процедура по ЗОП се оказва чиста проформа или пунта-мара, ако използваме лексиката на премиер-министъра.

Става дума за обществена поръчка с номер 00105-2020-0036 „Следгаранционна поддръжка на програмното и техническо осигуряване на Националната визова информационна система с две обособени позиции” за 589 992,00 лв. без ДДС. Поръчката е в областта на отбраната и сигурността и съдържа класифицирана информация поради което техническата спецификация е тайна.

Предварително предрешен подбор

Не е тайна обаче, кой трябва да спечели поръчката според МВнР. Това е фирмата “Ай Би Ес България” ЕООД с едноличен собственик Горан Ангелов. Нейните реквизити се виждат черно на бяло в пакета документи за предварителен подбор, публикуван на сайта на Агенцията за обществени поръчки за втората обособена позиция по поръчката. В точка 59 от Проект на договор / dogovor uslugi ОП 2 са вписани данните на изпълнителя, които съвпадат с адреса, собственика и контактната информация на фирмата “Ай Би Ес България ЕООД”.

В проектодоговора за обществената поръчка изпълнителят вече е вписан.

Файлът с пакета документи се казва T74601-Експорт-20200904.zip и има следната контролна сума:

SHA256: d89fe01ffc30a510b0e7688e00cdfef08da7bcc115e49bc4599bc911c1cd8944

Преди публикацията се постарахме да нотаризираме присъствието именно на този файл в системата на Агенцията за обществени поръчки, като няколко читатели на сайта го свалиха и провериха контролната сума. С нея се идентифицира еднозначно всеки един дигитален обект. Наблюденията на читателите са публикувани като коментар към публикация във Facebook, с което се удостоверява времето на сваляне и съдържанието на файла.

Документите за “предварителния подбор”, който според МВнР очевидно вече е предрешен, са качени на 04 септември 2020 и кандидатите могат да се заявят до 01 октомври. Самият проектодоговор обаче е изготвен по-рано според наличните в него метаданни. Това е станало на 03 август 2020 и последната промяна е направена на 28 август, няколко дни преди да бъде качен в системата на АОП.

Метаданните на файла с проектодоговора.

Фирмата “Ай Би Ес” има солидна история в обществените поръчки, като е спечелила договори за над 59 милиона лева самостоятелно, а ако се брои и участието ѝ в консорциуми, сумата набъбва на 73 милиона лева. Клиенти са големи държавни институции като Министерството на финансите, Министерство на здравеопазването, ДФЗ, ВАС, Агенция “Митници”, както и фирми като Български пощи и АЕЦ Козлодуй и т.н.

За компанията на Горан Ангелов работят над 70 души според справка в НОИ. “Ай Би Ес” е партньор, изпълнител или подизпълнител на 13 проекта от Оперативните програми за периода 2014-2020, показва нашата информационна система. Тя е също така бенефициар на два проекта по ОП за периода 2007-2013 на обща стойност 568401.00 лв. “Ай Би Ес” се труди и по проекта на Държавна агенция “Електронно управление” за прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, финансиран с 6,9 милиона лева европейски средства.

МВнР е сключило вече няколко договора с тази фирма на обща стойност 1,3 милиона лева. Сред тях е и договор от 2018 г. със сходен предмет като въпросната обществена поръчка за “поддръжката на програмното осигуряване (софтуерни лицензи) на инфраструктурата, базирана на платформи на IBM, за нуждите на НВИС и на визовата дейност в консулските служби”.

Желанието на МВнР да запази същата фирма за поддръжката на визовата системата е разбираемо, но процедурата по ЗОП можеше да се спази поне формално. БРРД изпрати въпроси до пресслужбата на МВнР относно това нарушение и ще обнови публикацията след получаване на отговора.

МВнР – Станала е техническа грешка, но всичко е точно

Публикуваме без редакционна намеса отговора от пресслужбата на МВнР, получен на 9 декември 2020 г.

“Въпрос – В документацията за обществена поръчка „Следгаранционна поддръжка на програмното и техническо осигуряване на Националната визова информационна система с две обособени позиции”, за която още не е взето решение за определяне на изпълнител, присъства проектодоговор, в който за изпълнител е определен фирмата Ай Би Ес. Какво е обяснението за това грубо нарушение на ЗОП?

Отговор – По повод искането Ви за обяснение за нарушение на Закона за  обществените поръчки във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на програмното и техническо осигуряване на Националната визова информационна система с две обособени позиции: по Обособена позиция № 2 с наименование „Следгаранционна поддръжка на приложното програмно осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС)“, Ви уведомяваме, че:

Посочените данни в чл. 59, ал. 2, т. 2 от проекта на договора за обособена позиция № 2 представляват допусната техническа грешка предвид, че при подготовка на документацията за образец е ползван предходен договор, който е бил сключен с „Ай Би Ес България“ ЕООД – договор № 42/ОП-Д/2020г. с предмет: “Следгаранционна поддръжка на приложното програмно осигуряване на Националната визова информационна система“ като информацията е публикувана в профила на купувача на адрес: https://www.mfa.bg/bg/zop/procurements/7263.

Констатираната от Вас грешка е техническа и по-никакъв начин не може да води до избор на конкретен изпълнител или да определя изпълнителя на договора по процедурата, която е в ход към настоящият момент. Гражданинът, чиито данни са посочени  в проекто –договора, е записан като лице за контакт и твърденията, че за изпълнител е предопределен „Ай Би Ес България“ ЕООД са неоснователни.

Обвиненията за нарушаване на ЗОП не са основателни, като не са  конкретизирани кои разпоредби на закона не са спазени. Допуснатата техническа грешка не води до опорочаване на процедурата, тъй като тя е несъществена по смисъла на чл. 112, ал. 4, предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП. При сключване на договор с избрания изпълнител техническата грешка би била отстранена с промяна на договора. Веднъж публикувани, в момента няма възможност документите да бъдат коригирани предвид спецификата на системата.

Важен факт, е че с Решение № 33-00-55/02.11.2020г. упълномощеният възложител е допуснал до вторият етап и двамата участници, подали заявления за участие, като и за двамата е констатирано, че отговарят на изискванията за лично състояние и поставените от възложителя критерии за подбор.

На следващия етап от процедурата оценяването от страна на комисията е въз основа на критерия за възлагане – най-ниска цена, и няма механизъм, по който възложителят да предреши избора на изпълнител, стига техническите предложения на участниците да отговарят на изискванията от документацията за обществена поръчка. Съгласно законовия начин на оценяване, избран от възложителя, за изпълнител следва да бъде избран участникът предложил най-ниска цена за изпълнение, като възможностите на електронната платформа ЦАИС са автоматично да класира участниците по обявеният критерий за възлагане  „най- ниска цена“.

В документацията за обществената поръчка се съдържат изисквания и условия, които са недискриминационни, прозрачни и поставят в равнопоставено положение всеки от участниците, като чрез обявяване в Официален вестник, както и чрез избраният вид на провеждане на процедурата, възложителят е дал абсолютна прозрачност на всяко свое действие за възлагане на обществената поръчка.

Всеки гражданин, разполагащ с данни за нарушения на нормативни актове, в това число и ЗОП и ППЗОП, може да подаде сигнал за извършване на  последващ външен контрол от компетентни контролни органи –  Сметна палата и Агенция за държавна финансова инспекция по реда на Глава Тридесет и първа, Раздел II от ЗОП.”

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

ХА

Хан Аспарух

10.40€ 27 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021

About the author

Atanas Tchobanov

роден 26 юни 1968. Разследващ журналист. Гл. редактор на сайта Биволъ 2010-2020. Член на борда на OCCRP 2016-2018. Член на ICIJ от 2020. Atanas Tchobanov is born on 26 June 1968. Investigative journalist. Editor in chief of Bivol.bg 2010-2020. Member of the Board of OCCRP 2016-2018. Member of ICIJ from 2020.