Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за BLG13 намери 57 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
106 ЖОРО ВПМ-97
ZhORO VPM-97
ЕИК 201336027
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550804
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 07/17/2017 няма
%
Образувано НП

Проект: Къщи за гости.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 632 122 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 632 122 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР на къщи за гости - с. Марчево 1 632122.00 70 391160.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

887 Красимира Дукинова
Krasimira Dukinova
ЕИК 202271543
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602332
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 10/07/2019 пълна
100%
391,160.00 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на 2 бр. вилни къщи, находящи се в ПИ 009068, м. "Гроба" - земл. на с. Ковачевица и доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 607 121 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР, обзавеждане и оборудване - етап 2 1 294943.66 190028.17
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР, обзавеждане, оборудване и вертикална планировка - етап 1 1 312177.70 201131.83

Имоти (само за оторизирани потребители).

385 НЕВСЕ МЕХРЕМ
NEVSE MEHREM
ЕИК 202277877
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602395
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 11/12/2019 пълна
100%
391,160.00 лв.
Няма данни за преписка ЕТ БЕЙКОВ 93-КРАСИМИР БЕЙКОВ
811129552

Проект: Хотел в УПИ Х-765,кв.71,с.Огняново,общ.Гърмен, обл.Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 614 287 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 614 287 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част "Конструкции" 1 239405.56 70 152446.37
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част "Електро" 1 28600.60 70 18212.01
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част "Архитектура" 1 269481.57 70 171597.88
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част "ВиК" 1 44838.73 70 28551.97
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част "Вертикална планировка" 1 17014.28 70 10834.19
ЕИК: 0 811129552
">ЕТ БЕЙКОВ 93-КРАСИМИР БЕЙКОВ
811129552
ЕИК: 811129552
Бизнес план 1 14946.64 70 9517.58

Имоти (само за оторизирани потребители).

150 ВАЛЕНТИНА ВПМ 2010
VALENTINA VPM 2010
ЕИК 201335982
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550581
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 06/11/2017 няма
%
Няма данни за преписка МАЛИН МАЛИНОВ ЕООД
201330169
ЕТМАГДАЛЕНА САРАНДЕВА
ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД
101061167

Проект: Къщи за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 626 774 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 626 774 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ГАМИШЕВ - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР - Къщи за гости в УПИ XXXIX-339, с. Лещен 1 562724.00 70 351187.38
ТРАНС МЕБЕЛ ООД ЕИК: 101003413 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане 1 26474.00 70 16522.02
ЕЛ - ЖИ ООД ЕИК: 101558525 ЕИК: 0 Доставка на оборудване 1 11576.00 70 7224.40
ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД ЕИК: 101061167 ЕИК: 0 Разработване и промотиране на туристически пакети, продукти, дейности по публичност и визуализация свързани с проекта 1 6000.00 70 3744.51
ЕИК: 0 201330169
">МАЛИН МАЛИНОВ ЕООД
201330169
ЕИК: 201330169
Инженерно технически проект - част "Архитектура" и част "Конструкции" 1 7000.00 70 4368.59
ЕИК: 0 201330169
ЕТМАГДАЛЕНА САРАНДЕВА
">МАЛИН МАЛИНОВ ЕООД
201330169
ЕТМАГДАЛЕНА САРАНДЕВА
ЕИК: 0
Инженерно-технически проект - част "ВиК", част "Електро", част "ОиВ" 1 7000.00 70 4368.59
ЕИК: 0 201330169
ЕТМАГДАЛЕНА САРАНДЕВА
ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД
101061167
">МАЛИН МАЛИНОВ ЕООД
201330169
ЕТМАГДАЛЕНА САРАНДЕВА
ВАЛЕНТИНО ПГМ ЕООД
101061167
ЕИК: 101061167
Консултантски услуги и бизнес план 1 6000.00 70 3744.51

Имоти (само за оторизирани потребители).

667 ЕТ МАЛИНКА ИВАНОВА-ВАЛЕНТИНА
ET MALINKA IVANOVA-VALENTINA
ЕИК 201770130
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550646
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 05/29/2017 няма
%
Образувано НП

Проект: Къщи за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 613 866 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 613 886 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР къщи за гости 1 613886.00 70 391160.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

670 Ивелия - Фарие Куртева
Iveliq - Farie Kurteva
ЕИК 201405142
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549425
Договориране
Плащане
Населено място: Дъбница
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 06/20/2017 няма
%
Няма данни за преписка Интер консулт груп ООД
175281886

Проект: Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща сграда за семеен хотел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 599 728 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 599 728 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР НАДСТРОЙКА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧАСТ Архитектура 1 211572.00 70 137993.40
Билдинг компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР ПРИСТРОЙКАЧАСТ АРХИТЕКТУРА 1 185096.00 70 120724.98
Билдинг компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМРПРИСТРОЙКАЧАСТ Конструкции 1 129770.00 70 84639.76
Билдинг компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР НАДСТРОЙКА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧАСТ Конструкции 1 44732.00 70 29175.50
Интер консулт груп ООД ЕИК: 175281886 175281886
">Интер консулт груп ООД
175281886
ЕИК: 175281886
РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ 1 28558.00 70 18626.36

Имоти (само за оторизирани потребители).

164 МИРАЖ - Вили Куртова
MIRAZh - Vili Kurtova
ЕИК 811123567
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550496
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 06/22/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости в УПИ 034075, м. "Градец", в землището на с. Огняново, общ. Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 591 272 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 591 246 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Част "Конструктивна" 1 219078.00 70 144938.91
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Част "Електро" 1 46532.00 70 30784.91
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Част "Архитектура" 1 323568.00 70 214068.02
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Изграждане на вътрешен басейн 1 2068.00 70 1368.16

Имоти (само за оторизирани потребители).

421 КОПРИВЛЕН СОЛАР - ВЕНЕТА СТОЙЧЕВА
KOPRIVLEN SOLAR - VENETA STOJChEVA
ЕИК 201841780
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602560
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 11/07/2019 Частична
5%
19,558.00 лв.
Няма данни за преписка ПЕТРОГАЗ - 2003 ЕООД
101644718

Проект: "Kъща за гости" ПИ №034076, м-т ГРАДЕЦ, с.Огняново, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 956 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 561 553 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 СМР 1 369059.84 70 257075.23
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 2413.47 1681.14
МИРАЖ-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване за къща за гости 1 31200.00 21732.92
МИРАЖ-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Оборудване част Релакс (вана с портативен тангентор, фито паро бъчва) 1 25200.00 17553.51
МИРАЖ-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Оборудване към част Атракции (водна пързалка, детска площадка, детски батут, билярдна маса, тенис маса) 1 29080.00 20256.19
МИРАЖ-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Фитнес уреди 1 14300.00 70 9960.92
МИРАЖ-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Туристически колела 4 1200.00 70 3343.53
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 Басейн 1 65700.00 70 45764.51
ФАМИТА ЕООД ЕИК: 101741932 ЕИК: 0 Внедряване на софтуер за управление на къщата за гости и компютърно оборудване 1 9800.00 70 6826.37
ЕИК: 0 101644718
">ПЕТРОГАЗ - 2003 ЕООД
101644718
ЕИК: 101644718
Бизнес план 1 10000.00 70 6965.68

Имоти (само за оторизирани потребители).

696 СТРОЙКОН
STROJKON
ЕИК 101162967
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 507380
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане хотел в УПИ V,кв.71, №771 по плана на с.Огняново, общ.Гърмен, обл.Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 576 310 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 567 798 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Довършителни работи - Етап 2 1 303122.00 208822.86
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Асансьор 1 27088.00 18661.11
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Фаза груб строеж- хотел с. Огняново - Етап 1 1 189686.00 130676.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Кухненско обзавеждане 1 18512.00 12753.05
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Обзавеждане за хотел 1 29390.00 20246.98

Имоти (само за оторизирани потребители).

253 К И К - КРАСИ 2012
K I K - KRASI 2012
ЕИК 201837732
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602297
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 160 лв. 10/08/2019 пълна
100%
391,160.00 лв.
Няма данни за преписка ЕТ Бейков 93 - Красимир Бейков
811129552

Проект: "Къща за гости" в УПИ XI, пл. № 765,881,871, кв. 71, с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. Дванадесета № 6

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 598 184 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 598 184 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 ЕИК: 0 СМР 1 469784.00 70 307197.63
Ауто Макс - 2000 ЕООД ЕИК: 115539780 ЕИК: 0 Закупуване на АТВ 2 12000.00 70 15693.90
АТИДЖАМ ООД ЕИК: 101630693 ЕИК: 0 Обзавеждане, оборудване, интериорен текстил и посуда 1 68000.00 70 44466.05
Мираж - 2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Фитнес уреди, джакузи 2 бр. масажни стола 1 25200.00 70 16478.60
ЕИК: 0 811129552
">ЕТ Бейков 93 - Красимир Бейков
811129552
ЕИК: 811129552
Разходи за консултации 1 11200.00 70 7323.82

Имоти (само за оторизирани потребители).

437 Гълъбица Мавродиева
Gylybica Mavrodieva
ЕИК 202250264
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602370
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
391 131 лв. 10/03/2019 пълна
100%
391,130.97 лв.
Образувано НП ВУДУТЕК ООД
101635772
Дима-М-Проект ЕООД
200095304

Проект: Изграждане и обзавеждане на къща за гости в с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 594 936 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 594 881 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕКОДИН ЕООД ЕИК: 202027635 ЕИК: 0 СМР I етап 1 174587.09 70 114788.00
ЕКОДИН ЕООД ЕИК: 202027635 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 120800.00 70 79431.28
ЕИК: 0 101635772
">ВУДУТЕК ООД
101635772
ЕИК: 101635772
Консултантски услуги 1 27845.27 70 18309.48
Дима-М-Проект ЕООД ЕИК: 200095304 101635772
Дима М Проект ЕООД
200095304
">ВУДУТЕК ООД
101635772
Дима-М-Проект ЕООД
200095304
ЕИК: 200095304
проектантски услуги 1 10130.00 70 6660.92
Община Гърмен ЕИК: 175886629 101635772
Дима М Проект ЕООД
200095304
">ВУДУТЕК ООД
101635772
Дима-М-Проект ЕООД
200095304
ЕИК: 0
издаване разрешение за строеж 1 0.00 70 0.00
ЕКОДИН ЕООД ЕИК: 202027635 101635772
Дима М Проект ЕООД
200095304
">ВУДУТЕК ООД
101635772
Дима-М-Проект ЕООД
200095304
ЕИК: 0
СМР II етап 1 261518.22 70 171970.32

Имоти (само за оторизирани потребители).

377 ЗИРО ЦЕНТЪР
ZIRO cENTYR
ЕИК 201217749
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602495
Договориране
Плащане
Населено място: Крушево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
390 254 лв. 10/08/2019 пълна
100%
390,253.96 лв.
Няма данни за преписка Евроуспех Консулт ЕООД
201883224

Проект: "Къщи за гости в ПИ пл.№194001, месстност "ВАРНИКА", землище с.Крушево, общ.Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 880 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 558 880 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Къща № 1 1 58172.58 40715.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Къща № 2 1 58436.98 40900.06
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Обслужваща сграда - 1 16344.26 11439.35
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Къща №1 1 161939.69 70 113341.63
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Къща № 2 1 161939.69 70 113341.63
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Обслужваща сграда 1 33881.12 70 23713.40
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 41552.00 70 29082.26
ЕИК: 0 201883224
">Евроуспех Консулт ЕООД
201883224
ЕИК: 201883224
Разходи за консултации 1 26613.32 70 18626.67

Имоти (само за оторизирани потребители).

42 Йоана Стоева
Joana Stoeva
ЕИК 202107597
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604107
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
390 012 лв. 10/08/2019 Без санкция
%
Няма данни за преписка АКРИМА ЕООД
200798924

Проект: "Изграждане на къщи за гости за настаняване на туристи и басейн в с.Огняново, общ.Гърмен"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 557 165 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 015 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 557 165 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 390 015 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР - подобект Къща 1 - Етап 1 1 78964.29 70 55275.00
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР - подобект Къща 2 - Етап 1 1 77383.99 70 54168.80
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Подобект: БАСЕЙН 1 35902.52 70 25131.76
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Подобект: БАРБЕКЮ 1 2617.84 70 1832.49
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 26978.72 70 18885.10
Нола 7 ООД ЕИК: 831239547 ЕИК: 0 Оборудване - парна баня за двете къщи 1 20073.49 70 14051.44
Еренджи Груп ООД ЕИК: 201655637 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 65984.17 70 46188.92
ЕИК: 0 200798924
">АКРИМА ЕООД
200798924
ЕИК: 200798924
Разходи за консултации 1 26531.65 70 18572.15
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200798924
">АКРИМА ЕООД
200798924
ЕИК: 0
СМР - подобект Къща 1 - Етап 2 1 107814.56 70 75470.19
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200798924
">АКРИМА ЕООД
200798924
ЕИК: 0
СМР - подобект Къща 2 - Етап 2 1 114913.42 70 80439.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

195 СИН ГАРДЪН
SIN GARDYN
ЕИК 201808645
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 575321
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
389 513 лв. 11/05/2019 пълна
100%
389,513.37 лв.
Няма данни за преписка

Проект: "Семеен хотел - находящ се в УПИ VІІ, пл. № 877 кв. 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 640 830 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 600 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 637 684 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 390 600 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР Хотел с.Огняново-междинно плащане 1 335347.26 70 205409.86
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Подвижно обзавеждане 1 42714.00 70 26163.55
Тотал-77 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част О и В 1 68078.20 70 41699.86
ЛИФТКОМ АД ЕИК: 202155371 ЕИК: 0 Асансьор 1 18873.76 70 11560.72
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР Хотел с.Огняново - за окончателно плащане 1 172671.09 70 105766.01

Имоти (само за оторизирани потребители).

382 ЕР АЙ ДЖИ - ГЕРГАНА ПОПОВА
ER AJ DZhI - GERGANA POPOVA
ЕИК 202381954
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602488
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
387 600 лв. 10/07/2019 Частична
5%
19,379.99 лв.
Няма данни за преписка Мея ЕООД
121452974
ЕТ Тео Арт
101743627

Проект: "Изграждане на къща за гости, находяща се в УПИ VII-132, кв.19, с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград за развитие на интегриран селски туризъм"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 553 928 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 387 749 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 553 716 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 387 601 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Шербетов - М ООД ЕИК: 200953965 ЕИК: 0 Паркоустройство и Благоустройство 1 40972.10 70 28680.47
Шербетов - М ООД ЕИК: 200953965 ЕИК: 0 ОВК инсталации 1 54687.35 70 38281.15
Шербетов - М ООД ЕИК: 200953965 ЕИК: 0 Електроинсталации 1 44700.83 70 31290.58
Мея ЕООД ЕИК: 121452974 121452974
">Мея ЕООД
121452974
ЕИК: 121452974
Разход за консултации 1 25741.83 70 18019.28
ЕИК: 0 121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
">Мея ЕООД
121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
ЕИК: 101743627
Технически проект 1 13137.60 70 9196.32
Шербетов - М ООД ЕИК: 200953965 121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
">Мея ЕООД
121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
ЕИК: 0
ВиК инсталации 1 44893.20 70 31425.24
Шербетов - М ООД ЕИК: 200953965 121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
">Мея ЕООД
121452974
ЕТ Тео Арт
101743627
ЕИК: 0
Архитектурно-Строителна част 1 329583.09 70 230708.16

Имоти (само за оторизирани потребители).

59 ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ-73
GEORGI MAVRODIEV-73
ЕИК 202214058
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602572
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
386 505 лв. 10/13/2019 пълна
100%
386,505.00 лв.
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости", ПИ № 101009, местността "Бряста", землище на с. Гърмен, общ. Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 587 142 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 552 150 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 386 505 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част Конструкции 1 123134.21 70 86193.95
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 25430.13 70 17801.09
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част Електро 1 43823.64 70 30676.55
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част В и К 1 32623.51 70 22836.46
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част Верт.планировка 1 29958.11 70 20970.68
Инерт Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 101639621 ЕИК: 0 Част ОВ 1 53858.52 70 37700.96
МИРАЖ -2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Вътрешен интериор 1 60400.00 70 42280.00
МИРАЖ -2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Джакузи 1 17800.00 70 12460.00
МИРАЖ -2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Сауна 1 9500.00 70 6650.00
МИРАЖ -2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Туристически колела 2 1100.00 70 1540.00
МИРАЖ -2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Тенис маса 1 1050.00 70 735.00
Интер Бетон Транспортстрой ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част "Архитектура" 1 150171.88 70 105120.31
Мираж2010 ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Сибирска фитопаробъчва 1 2200.00 70 1540.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

362 Сузана Газиева - СУЗИ 2012
Suzana Gazieva - SUZI 2012
ЕИК 202309823
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606002
Договориране
Плащане
Населено място: Скребатно
Община: Гърмен
Област: Благоевград
386 468 лв. 10/16/2019 пълна
100%
386,467.56 лв.
Няма данни за преписка Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460
Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460

Проект: Къща за гости с. Скребатно

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 552 547 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 386 783 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 552 547 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 386 783 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Верикална планировка - СМР 1 24123.61 70 16886.53
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 СМР на Къща за гости 1 402985.91 70 282090.13
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане - спални помещения, механа, кухня и рецепция 1 54187.00 70 37930.90
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на парна баня 1 28550.00 70 19985.00
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на сауна 1 7500.00 70 5250.00
Каримпекс-1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на джакузи 1 8200.00 70 5740.00
ЕИК: 0 200042460
">Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Проектиране 1 7000.00 70 4900.00
ЕИК: 0 200042460
Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460
">Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460
Евро Инженеринг Груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Бизнес план 1 20000.00 70 14000.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

645 Конвента 7
Konventa 7
ЕИК 201725199
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550855
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
384 202 лв. 08/09/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Хотелски комплекс

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 745 554 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 548 860 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 384 202 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР Хотелски комплекс - Пристройка и надстройка на съществуващ семеен хотел по части Архитектура, ВиК, Електро и ОиВ 1 333706.87 70 233594.81
Алва Мебел ЕООД ЕИК: 200225611 ЕИК: 0 Закупуване на обзавеждане 1 55132.00 70 38592.40
Нова баня ООД ЕИК: 131552492 ЕИК: 0 Закупуване на СПА оборудване 1 13060.00 70 9142.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР Хотелски комплекс - Пристройка и надстройка на съществуващ семеен хотел по част Конструкции 1 146960.72 70 102872.50

Имоти (само за оторизирани потребители).

674 Еколуксвил
Ekoluksvil
ЕИК 200830845
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509781
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
382 589 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Т.И.Т.-Инжинеринг ЕООД
813022929

Проект: "Къща за гости с ресторант" село Лещен, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 569 874 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 569 365 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част:Архитектура 1 224472.00 154181.42
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част:Конструкции 1 165278.00 113523.27
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част: ВиК, Отопление и вентилация 1 107616.50 70 74002.58
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част Електро 1 55408.00 38057.68
ЕИК: 0 813022929
">Т.И.Т.-Инжинеринг ЕООД
813022929
ЕИК: 813022929
Разходи за консултации /бизнес план 1 16590.00 11395.05

Имоти (само за оторизирани потребители).

179 ЕТСузана Сариева
ETSuzana Sarieva
ЕИК 200643070
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 439215
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
382 558 лв. 06/27/2017 няма
%
Няма данни за преписка Кредит консулт ЕООД
160075663

Проект: "Изграждане на къща за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 546 584 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 382 609 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 546 580 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 382 606 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Караибраимов и синове ЕООД ЕИК: 200154057 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 44000.00 70 30800.00
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Вертикална планировка -ограда 1 19136.00 70 13395.20
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР - част Архитектура, част ВиК инсталации, част Електроинсталации, част ОВ и К инсталации; 1 273164.00 70 191214.80
ТЕО АРТ ЕООД ЕИК: 101743627 ЕИК: 0 технически проект 1 20000.00 70 14000.00
ЕИК: 0 160075663
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕИК: 160075663
Разходи за консултации 1 25074.00 70 17551.80
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 160075663
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕИК: 0
СМР - част Конструкции 1 165206.00 70 115644.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

363 ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ
cVETAN STOJChEV
ЕИК 202373078
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602540
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
377 553 лв. 10/14/2019 Частична
%
4,005.07 лв.
Няма данни за преписка

Проект: ``КЪЩА ЗА ГОСТИ`` УПИ II-271 КВ.19 С.ЛЕЩЕН ОБЩИНА ГЪРМЕН

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 585 411 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 597 240 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 СМР на "Къща за гости и ограда" в УПИ II - 271, кв. 19, с. Лещен 1 512189.61 70 335456.37
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане 1 54400.00 70 35629.05
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 19772.75 70 12950.08
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 10878.00 70 7124.50

Имоти (само за оторизирани потребители).

130 Горски рай 2
Gorski raj 2
ЕИК 101673036
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 512385
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
375 278 лв. 09/09/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Хотелски комплекс Рай с.Огняново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 742 204 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 35768.00 70 18850.92
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Част конструктивна 1 273792.00 70 144297.42
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 ВиК 1 34308.00 70 18081.44
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Архитектура 1 332824.00 70 175409.23
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Отопление,вентилация и климатизация 1 65512.00 70 34526.99
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Част конструктивна 1 273792.00 70 144297.42
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 ВиК 1 34308.00 70 18081.44
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Архитектура 1 332824.00 70 175409.23
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 35768.00 70 18850.92
КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД ЕИК: 131250444 ЕИК: 0 Отопление,вентилация и климатизация 1 65512.00 70 34526.99

Имоти (само за оторизирани потребители).

61 Теринвест
Terinvest
ЕИК 200097371
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604267
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
372 633 лв. 11/27/2019 пълна
100%
372,633.28 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Предоставяне на туристически услуги -Реконструкция на къща за гости, Обзавеждане на стаи, Транспортни средства за неземеделски дейности

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 536 040 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 375 228 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 535 093 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 374 565 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Тео Арт ЕООД ЕИК: 101743627 ЕИК: 0 Проектиране 1 13000.00 70 9100.00
ЛЕСО ИНВЕСТ ООД ЕИК: 833038336 ЕИК: 0 Обзавеждане на кухненски кът 1 20713.16 70 14499.21
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 "Кавазаки" 2 14100.00 70 19740.00
ЛЕСО ИНВЕСТ ООД ЕИК: 833038336 ЕИК: 0 Обзавеждане на стаи 1 35809.40 70 25066.58
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 Каски Аiroh 2 300.00 70 420.00
Миркат ООД ЕИК: 831354916 ЕИК: 0 SUZUKI 1 24346.67 70 17042.67
Добрев Байк ЕООД ЕИК: 202254679 ЕИК: 0 Планински велосипеди 8 433.00 70 2424.80
Елана Инвестмънт АД ЕИК: 130089593 ЕИК: 0 Консултански услуги 1 14000.00 70 9800.00
ЛЕСО ИНВЕСТ ООД ЕИК: 833038336 ЕИК: 0 Реконструкция на къща за гости 1 394959.65 70 276471.75

Имоти (само за оторизирани потребители).

480 БЕСТА ГД
BESTA GD
ЕИК 201176640
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510411
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
367 752 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Магърдич Ованес Хулиян

Проект: "Комплексен инвестиционен проект - къщи за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 536 130 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 375 291 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 536 130 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 375 291 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД ЕИК: 200010904 ЕИК: 0 Преустройство на силажовместилище в склад за сортиране и съхранение на картофи 0.00 60 63700.80
ЕИК: 0 Магърдич Ованес Хулиян
ЕИК: 0
Бизнес план 1 4500.00 60 2700.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

843 ИВА ШЕЛДОН
IVA ShELDON
ЕИК 202587527
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606143
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
367 654 лв. 10/31/2019 пълна
100%
367,653.77 лв.
Няма данни за преписка СОЛАРПРОМ ЕООД
200821255

Проект: "KЪЩИ ЗА ГОСТИ"УПИ XIII 165.166,КВ.15,с.Лещен,общ.Гърмен,обл.Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 525 220 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 367 654 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Авточойс ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Микробус 1 0.00 0 0.00
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 ЕИК: 0 СМР - къщи за гости 1 409835.42 70 286884.80
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 ЕИК: 0 барбекю 1 13784.58 70 9649.21
Мираж-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Вътрешен интериор обзавеждане и оборудване 1 81600.00 70 57120.00
ЕИК: 0 200821255
">СОЛАРПРОМ ЕООД
200821255
ЕИК: 200821255
Разходи за консултации 1 20000.00 70 14000.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

731 ВИОЛЕТА ГЕНДЖЕЛИЕВА ВИЖЪН
VIOLETA GENDZhELIEVA VIZhYN
ЕИК 201745629
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550666
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
367 350 лв. 05/11/2017 няма
%
Няма данни за преписка Енпром ООД
200188376

Проект: Изграждане на къщи за гости на територията на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 526 234 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 368 364 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 526 234 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 368 364 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ АТАНАС ПЕТРОВ САНКЕВ - ЛИЛИЯ САНКЕВА ЕИК: 202615631 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на мебели 1 36134.00 70 25293.80
СИТИ ГТ ООД ЕИК: 147190924 ЕИК: 0 СМР 1 82365.00 70 57655.50
ЕТ АТАНАС ПЕТРОВ САНКЕВ - ЛИЛИЯ САНКЕВА ЕИК: 202615631 ЕИК: 0 Черно бяла техника 1 18520.00 70 12964.00
Текстилано ЕООД ЕИК: 202888391 ЕИК: 0 Спално бельо 1 6542.00 70 4579.40
ЕТ Тео Арт ЕИК: 101743627 ЕИК: 0 Проектиране 1 15900.00 70 11130.00
ЕИК: 0 200188376
">Енпром ООД
200188376
ЕИК: 200188376
Подготовка на проектна документация и управление на проекта 1 20000.00 70 14000.00
Силур 2000 ЕООД ЕИК: 130173169 200188376
">Енпром ООД
200188376
ЕИК: 0
Строително монтажни работи 1 346773.00 70 242741.10

Имоти (само за оторизирани потребители).

436 НАНСИ-КОМ
NANSI-KOM
ЕИК 201782595
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602369
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
357 070 лв. 11/05/2019 Частична
15%
53,560.50 лв.
Няма данни за преписка ЕТБорис Стойчев

Проект: "КЪЩИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ХОТЕЛСКИ ПРИНЦИП"В УПИ IV-63,КВ.21,С.ОГНЯНОВО,ОБЩ.ГЪРМЕН,ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД,ИНДЕНТИФИКАТОР 53326.500.78

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 534 100 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 373 870 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 534 100 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 373 870 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Геоком-2000 ООД ЕИК: 101512168 ЕИК: 0 СМР 1 344006.25 70 240804.38
Мираж-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Обзавеждане,Оборудване 1 128800.00 70 90160.00
Мираж-2010 ЕООД ЕИК: 201387317 ЕИК: 0 Озеленяване 1 1000.00 70 700.00
Фамита ЕООД ЕИК: 101741932 ЕИК: 0 Комп.Оборудване и система за управление на къща за гости 1 4400.00 70 3080.00
Аутомакс 2000 ЕИК: 0 ЕИК: 0 Закупуване на АТВ 2 12000.00 70 16800.00
Ин-тел ЕООД ЕИК: 115658724 ЕИК: 0 Видео наблюдение 1 5200.00 70 3640.00
ЕТБорис Стойчев ЕИК: 0 ЕТБорис Стойчев
ЕИК: 0
Общи разходи 1 15700.00 70 10990.00
Геоком-2000 ООД ЕИК: 101512168 ЕТБорис Стойчев
ЕИК: 0
вертикална планировка 1 10993.75 70 7695.62

Имоти (само за оторизирани потребители).

810 ЕМИЛИЯ ЛУКОВА
EMILIQ LUKOVA
ЕИК 202537182
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603410
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
354 991 лв. 10/15/2019 Без санкция
%
Няма данни за преписка Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460

Проект: СМР за обект: "Къщи за гости" петно"А" и петно"Б"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 512 744 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 358 921 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 512 744 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 358 921 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част "Архитектура" петно"А" и петно"Б" 1 213370.13 70 149359.09
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"ВиК" петно"А" и петно"Б" 1 28048.20 70 19633.74
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"Електро" петно"А" и петно"Б" 1 32893.00 70 23025.10
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"Енергийна ефективност" петно"А" и петно"Б" 1 20346.18 70 14242.33
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"Конструкция" петно"А" и петно"Б" 1 116773.40 70 81741.38
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"ОиВ" петно"А" и петно"Б" 1 62007.60 70 43405.32
БМ-3-Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Част"Вертикална планировка" петно"А" и петно"Б" 1 11805.60 70 8263.92
ЕИК: 0 200042460
">Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Бизнес план 1 20000.00 70 14000.00
Евро инженеринг груп МК ЕООД ЕИК: 200042460 200042460
">Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 0
Разходи за проектиране 1 7500.00 70 5250.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

196 Недялка Мавродиева - НЕЛ - Пропърти
Nedqlka Mavrodieva - NEL - Propyrti
ЕИК 201845501
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 583906
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
352 200 лв. 11/07/2019 Частична
5%
17,610.02 лв.
Няма данни за преписка Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕС ЕФ ДИЗАЙН ЕООД
200958115

Проект: "Изграждане на къща за гости в с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 566 929 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 756 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 552 646 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 386 852 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Гумена постеля за крави с ширина на леглото 1,20 м и дължина 1,80 м 148 465.00 70 48174.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Трактор 1 62580.00 70 43806.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Цистерна за течна тор 1 65300.00 70 45710.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Делта скрепери с дължина на пътеките 2х49 м и ширина 3,60 м и 2,50 м 2 69400.00 70 97160.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Система за почистване на напречния канал 1 36210.00 70 25347.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Изваждаща помпа 1 29000.00 70 20300.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция 1 65000.00 70 45500.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Роторно чесало автоматично 2 7200.00 70 10080.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Доилна зала тип "Рибена кост" 2х10 места с очитане на млякото и автоматично прибиране на апаратите за доене 1 299562.00 70 209693.40
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Мобилна доилна машина за родилното 1 4800.00 70 3360.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Млекоохладителен танк 1 48000.00 70 33600.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Фуражно ремарке 1 95000.00 70 66500.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Коритна поилка, групова, сдвоена, с подгряващо устройство 6 1980.00 70 8316.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Вентилатор за кравеферма 8 1560.00 70 8736.00
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Ветеринарен станок 1 19800.00 70 13860.00
Съгласно анекс от 08.12.2014 г. към договора за строителство с АГРОМАХ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР кравеферма и изграждане на торохранилище и шахта за тор 1 590502.18 70 413351.53
П И С СИСТЕМИ ЕООД ЕИК: 120044023 ЕИК: 0 Делител /бокс/ за крави, сдвоен 74 640.00 70 33152.00
ЕИК: 0 160075663
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕИК: 160075663
Бизнес план 1 50000.00 70 35000.00
Зак инженеринг ЕООД ЕИК: 101784093 160075663
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕИК: 0
Технически проект 1 20833.33 70 14583.33
ДАРИС ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 201630185 160075663
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕИК: 0
СМР на къща за гости 1 542645.89 70 379852.12
ЕС ЕФ ДИЗАЙН ЕООД ЕИК: 200958115 160075663
ЕС ЕФ ДИЗАЙН ЕООД
200958115
">Кредит консулт ЕООД
160075663
ЕС ЕФ ДИЗАЙН ЕООД
200958115
ЕИК: 200958115
Проектиране 1 10000.00 70 7000.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

636 НИКИ ТУР -99
NIKI TUR -99
ЕИК 201178495
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510089
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
344 159 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963

На роднини на бившия депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев. Разкритие на Биволъ.

Проект: Къщи за настаняване на гости с.Лещен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 491 660 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 344 162 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 491 656 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 344 159 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 част Архитектура - етап I 1 90184.00 70 63128.80
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част:Електро 1 19628.00 70 13739.60
ЕИК: 0 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Общи разходи/бизнес план 1 20000.00 70 14000.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Част:Конструккции - етап I 1 95460.00 70 66822.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Част:ВиК 1 31130.00 70 21791.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Част:Вертикална планировка 1 66792.00 70 46754.40
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Част:ОиВ 1 30642.00 70 21449.40
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
Част:Топлоенергийна ефективност 1 14000.00 70 9800.00
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 200158963
">Плевен Агро Консулт ЕООД
200158963
ЕИК: 0
част Архитектура - етап II 1 123820.00 70 86674.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

692 ЕКОХАУС-ЗДРАВКА УШЕВА
EKOHAUS-ZDRAVKA UShEVA
ЕИК 201595421
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550523
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
340 533 лв. 05/16/2017 няма
%
Няма данни за преписка Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010

Проект: "2 БРОЯ КЪЩИ ЗА ГОСТИ В УПИ ІІІ-244 И УПИ ІV-244, кв.13, с.КОВАЧЕВИЦА, общ.ГЪРМЕН"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 528 850 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 370 195 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 527 730 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 369 411 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 СМР за обект "Две къщи за гости" - УПИ ІІІ-244 1 195470.00 70 136829.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Вертикална планировка УПИ ІV-244 1 9618.00 70 6732.60
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 СМР за обект "Две къщи за гости" - УПИ ІV-244 1 211840.00 70 148288.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Вертикална планировка УПИ ІІІ-244 1 4572.00 70 3200.40
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване УПИ ІІІ-244 1 27200.00 70 19040.00
Сънграунд ЕООД ЕИК: 200903663 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване УПИ ІV-244 1 31430.00 70 22001.00
Омега Груп Консултинг ЕООД ЕИК: 200355010 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
Бизнес план 1 19600.00 70 13720.00
МВМ ЕООД ЕИК: 201824788 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 0
проектиране 1 28000.00 70 19600.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

773 ЛАЙВ-21
LAJV-21
ЕИК 201198206
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510430
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
339 874 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Ваканционно селище "Лайв"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 486 942 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 340 864 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 485 548 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 339 884 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР Ваканционно селище "Лайв" реконструкция на съществуваща сграда 1 191950.00 70 134365.00
К&К ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД ЕИК: 200586330 ЕИК: 0 Оборудване за ресторант 1 7738.00 70 5416.60
Ренд Г ООД ЕИК: 202775123 ЕИК: 0 Обзавеждане за бунгала и апартаменти 1 23808.00 70 16665.60
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР Ваканционно селище "Лайв" - изграждане на 3 броя бунгала 1 241862.00 70 169303.40
К&К ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД ЕИК: 200586330 ЕИК: 0 Обзавеждане за бунгала и апартаменти 1 20190.00 70 14133.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

242 ОГНЯНОВО СПА РИСОРТ 2012-ЛЕНКО ПЕТКАНИН
OGNQNOVO SPA RISORT 2012-LENKO PETKANIN
ЕИК 202137640
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602545
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
333 933 лв. 10/08/2019 пълна
100%
333,932.52 лв.
Няма данни за преписка Мея ЕООД
121452974

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КАФЕ АПЕРАТИВ И СПА ЦЕНТЪР"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 500 936 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 350 655 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 500 793 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 350 555 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Строително монтажни работи - къща за госит - три звезди и кафе аператив 1 344815.44 70 241370.81
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Вертикална планировка и озеленяване 1 41666.46 70 29166.52
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Хотелско обзавеждане - стаи и перално помещение. 1 43973.27 70 30781.29
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Обзавеждане Bar and Dinner 1 30789.94 70 21552.96
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Обзавеждане СПА център 1 15700.85 70 10990.60
Мея ЕООД ЕИК: 121452974 121452974
">Мея ЕООД
121452974
ЕИК: 121452974
Консултантски услуги 1 23847.30 70 16693.11

Имоти (само за оторизирани потребители).

60 АХМЕД БИЛЮКОВ
AHMED BILYuKOV
ЕИК 202538291
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603976
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
329 146 лв. 10/31/2019 пълна
100%
329,145.68 лв.
Образувано НП МЕЯ ЕООД
121452974

Проект: Ремонт на ресторант и вила с фитнес, находящ се в поземлен имот с идентификатор 47408.501.36 и 47408.501.37, област Благоевград, община Гърмен, с.Марчево, ул."Канина"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 477 943 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 334 560 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 477 943 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 334 560 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи по осъществяване на ремонт на Ресторант и Вила с фитнес 1 137097.25 70 95968.08
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Мебели и уреди за ресторант и кухня 1 210715.92 70 147501.14
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Мебели за фитнес и фитнес уреди 1 39708.86 70 27796.20
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Перално оборудване 1 42211.38 70 29547.96
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Подмяна на настилка на двор пред ресторант 1 14021.64 70 9815.15
Балкан Стар Ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Лекотоварен автомобил 8+1 места Мерцедес Бенц Vito 116 CDI KB/E 1 0.00 70 0.00
МЕЯ ЕООД ЕИК: 121452974 121452974
">МЕЯ ЕООД
121452974
ЕИК: 121452974
Разходи за консултации 1 22187.75 70 15531.43
ЕС ЕФ ДИЗАЙН ЕООД ЕИК: 200958115 121452974
">МЕЯ ЕООД
121452974
ЕИК: 0
Разходи за разработване на проект по част "Архитектура" 1 12000.00 70 8400.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

879 ЕТ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА 92
ET MARIQ VALENTINOVA 92
ЕИК 202423923
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602715
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
316 400 лв. 10/29/2019 Частична
10%
31,640.02 лв.
Образувано НП Валентина ВПМ 2010 ЕООД
201335982

Проект: Комплексен проект за инвестиционна инициатива - Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 452 000 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 316 400 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 452 000 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 316 400 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Транс мебел ООД ЕИК: 101003413 ЕИК: 0 Солариум, Фитнес уреди, пейнтбол, туристически колела 1 31414.60 70 21990.22
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 ЕИК: 0 СМР на къща за гости 1 267063.38 70 186944.36
Транс мебел ООД ЕИК: 101003413 ЕИК: 0 Озеленяване 1 3170.00 70 2219.00
Транс мебел ООД ЕИК: 101003413 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване на къща за гости 1 27200.00 70 19040.00
Ауто макс ЕООД ЕИК: 115181785 ЕИК: 0 Закупуване на АТВ 2 13800.00 70 19320.00
ЕИК: 0 201335982
">Валентина ВПМ 2010 ЕООД
201335982
ЕИК: 201335982
Изработване на бизнес план 1 20855.00 70 14598.50
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 201335982
">Валентина ВПМ 2010 ЕООД
201335982
ЕИК: 0
Външен басейн, барбекю, джакузи, оборудване на покрив-тераса и оборудване на дворно пространство 1 69593.80 70 48715.66
Гамишев - НКБ ЕООД ЕИК: 200485317 201335982
">Валентина ВПМ 2010 ЕООД
201335982
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 5103.57 70 3572.50

Имоти (само за оторизирани потребители).

297 ДЕКАДА 2008
DEKADA 2008
ЕИК 200227797
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 412196
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
296 624 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА кЪЩИ ЗА ГОСТИ" в село Лещен, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 438 736 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 307 115 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

695 Йога лайф - Юлия Савова
Joga lajf - Yuliq Savova
ЕИК 201538534
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550755
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
291 867 лв. 05/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на хотел за интегриран селски туризъм в с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 362 218 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 253 553 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 424 038 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 296 827 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Йоана Милкова Иванова ЕИК: 203731215 ЕИК: 0 Консултантски услуги 1 13250.00 70 9275.00
Строй Консулт 2002 ООД ЕИК: 101609037 ЕИК: 0 Лицензиран строителен надзор 1 10000.00 70 7000.00
Конструкции ЕООД ЕИК: 203609033 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Конструктивен проект 1 7230.00 70 5061.00
Гардения 2006 ООД ЕИК: 175118227 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Озеленяване 1 760.00 70 532.00
Конструкции ЕООД ЕИК: 203609033 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - технически контрол 1 730.00 70 511.00
Агуа - 3 ЕООД ЕИК: 175089601 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - инвестиционни проекти по част ВиК 1 1740.00 70 1218.00
Бета - 96 ЕООД ЕИК: 175216899 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Проект за ЕЛ фаза 1 1 190.00 70 133.00
Бета - 96 ЕООД ЕИК: 175216899 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - проект за ЕЛ фаза 2 1 208.00 70 145.60
Геоландпроект ООД ЕИК: 200127398 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Част Геодезия 1 800.00 70 560.00
ЕТ ЛК-99 Любомир Керанов ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Архитектурен проект 1 6660.00 70 4662.00
Арх. Семова-Колева ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Арх. Семова-Колева 1 1250.00 70 875.00
Арх. Семова-Колева ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски услуги по договор - Арх. Семова-Колева 1 1150.00 70 805.00
Арс Трейд АД ЕИК: 121236916 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване -съгласно анекс от 12.07.2015г. Към договор с фирма Арс Трейд АД 1 18004.00 70 12602.80
София Франс Ауто ЕИК: 201513221 ЕИК: 0 Пътнически бус 1 39560.00 70 27692.00
Гардения 2006 ООД ЕИК: 175118227 ЕИК: 0 Вертикална планировка - напоителна система 1 12998.00 70 9098.60
Гардения 2006 ООД ЕИК: 175118227 ЕИК: 0 Вертикална планировка - паркоустройство 1 79322.00 70 55525.40
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 ВиК - Етап 1 1 7549.00 70 5284.30
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Ел част - Етап 1 1 6850.00 70 4795.00
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Конструктивна - Етап 1 1 87952.00 70 61566.40
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Архитектура - Етап 1 1 72844.00 70 50990.80
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Архитектура - Етап 2 1 43044.00 70 30130.80
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Ел част - Етап 2 1 878.00 70 614.60
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 ВиК - Етап 2 1 3539.00 70 2477.30
Алекс Строй ООД ЕИК: 101612097 ЕИК: 0 Конструктивна - Етап 2 1 7530.00 70 5271.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

745 Гамихолидей
Gamiholidej
ЕИК 201762105
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550503
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
290 352 лв. 05/28/2017 няма
%
Образувано НП

На роднини на бившия депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев. Разкритие на Биволъ.

Проект: Къщи за гости "Гамихолидей"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 417 074 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 291 952 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 417 074 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 291 952 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР къщи за гости "Гамихолидей" 2 157729.00 70 220820.60
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 2 22284.00 70 31197.60
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 28048.00 70 19633.60
ПИБИЕС ЕООД ЕИК: 101681983 ЕИК: 0 "Разработване на туристически продукти, дизайн и отпечатване на брошури " 1 14000.00 70 9800.00
ПИБИЕС ЕООД ЕИК: 101681983 ЕИК: 0 Разходи за бизнес план. 1 15000.00 70 10500.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

720 ВАНИТА 2
VANITA 2
ЕИК 201804166
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550743
Договориране
Плащане
Населено място: Балдево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
264 203 лв. 07/25/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Стаи за гости и басейн Ванита

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 377 442 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 264 209 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

779 НЕАПОЛИС 1
NEAPOLIS 1
ЕИК 201723472
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550872
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
261 665 лв. 07/25/2018 няма
%
Няма данни за преписка ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ПИБИЕС ЕООД
101681983

Проект: Къща за гости"Неаполис"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 424 154 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 261 708 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 398 056 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 261 708 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 201841780
Разходи за консултации 1 8000.00 70 5259.73
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
СМР Къща за гости Неаполис 1 284996.98 70 187376.02
Принцес ООД ЕИК: 101551064 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Доставка на оборудване 1 14000.00 70 9204.53
Класико Интериор ООД ЕИК: 202788626 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Доставка на обзавеждане 1 20000.00 70 13149.33
Договор с КА ЕНД ДИ ООД ЕИК: 0 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Доставка на специализирано оборудване - фитнес, сауна, вана и басейн 1 29254.00 70 19233.53
Перфект - МК ЕООД, ЕТ Иван Душков - 99, Александър и Александра ЕООД, Величка Илчева ЕИК: 0 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Разходи за проектиране 1 5300.00 70 3484.57
ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева ЕИК: 201841780 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Разработване на туристически услуги и пакети 1 9300.00 70 6114.44
ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева ЕИК: 201841780 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Дейности по публичност и визуализация 1 2000.00 70 1314.93
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 201841780
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 21204.69 70 13941.38
ПИБИЕС ЕООД ЕИК: 101681983 201841780
ПИБИЕС ЕООД
101681983
">ЕТ Копривлен солар - Венета Стойчева
201841780
ПИБИЕС ЕООД
101681983
ЕИК: 101681983
Разходи за консултации 1 0.00 70 2629.87

Имоти (само за оторизирани потребители).

327 Сузана и Веско-СВ
Suzana i Vesko-SV
ЕИК 200146530
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 400995
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
254 063 лв. 09/24/2015 няма
%
Няма данни за преписка Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675

Проект: "Изграждане и оборудване на къща за гости "Гостоприемницата на Веско и Сузи""

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 385 364 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 269 755 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 385 364 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 269 755 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 320642.00 70 224449.40
Юнижел ООД ЕИК: 040319244 ЕИК: 0 Оборудване 1 26372.00 70 18460.40
Закс БГ ЕООД ЕИК: 200981092 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 20000.00 70 14000.00
ЕИК: 0 175419675
">Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675
ЕИК: 175419675
Разходи за консултации 1 18350.00 70 12845.00
Янак Софт ЕООД ЕИК: 130012244 175419675
">Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675
ЕИК: 0
Компютри и софтуер 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

890 ЕТ Теодора Иванова - Мачкова
ET Teodora Ivanova - Machkova
ЕИК 202491614
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606128
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
235 241 лв. 10/10/2019 Частична
10%
23,524.06 лв.
Няма данни за преписка Евро Инженеринг груп МК ЕООД
200042460

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 347 652 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 243 356 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 347 652 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 243 356 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Югострой - 66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 СМР - къща за гости - Етап 2 1 190881.53 70 133617.07
Югострой - 66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 СМР - къща за гости - Етап 1 1 133072.40 70 93150.68
ЕИК: 0 200042460
">Евро Инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Разходи за консултации 1 16197.70 70 11338.39
Евро Инженеринг груп МК ЕООД ЕИК: 200042460 200042460
">Евро Инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 0
Разходи за изготвяне на технически проект 1 7500.00 70 5250.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

423 ВИП - МЕГЛЕНА АЛЕКСОВА
VIP - MEGLENA ALEKSOVA
ЕИК 202283944
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602309
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
234 815 лв. 10/03/2019 Частична
15%
35,222.20 лв.
Няма данни за преписка БМ - 3 ООД
200621546
МЕЯ ЕООД
121452974

Проект: Изграждане на къща за гости, находяща се в УПИ IV - 336, кв.4А с.Гърмен, общ.Гърмен, област Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 335 450 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 234 815 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 335 450 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 234 815 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 ЕИК: 0 СМР по изграждане на Къща за гости - част Конструкция - на междинно плащане 1 77033.39 70 53923.37
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 16048.00 70 11233.60
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 22946.86 70 16062.80
БМ - 3 ООД ЕИК: 200621546 200621546
">БМ - 3 ООД
200621546
ЕИК: 200621546
Разходи за разработване на проекти по части за изграждане на къща за гости 1 16000.00 70 11200.00
МЕЯ ЕООД ЕИК: 121452974 200621546
МЕЯ ЕООД
121452974
">БМ - 3 ООД
200621546
МЕЯ ЕООД
121452974
ЕИК: 121452974
Разходи за Бизнес план 1 15211.88 70 10648.32
КСМ СТРОЙ ООД ЕИК: 200346132 200621546
МЕЯ ЕООД
121452974
">БМ - 3 ООД
200621546
МЕЯ ЕООД
121452974
ЕИК: 0
СМР по изграждане на Къща за гости -на Окончателно плащане 1 188209.41 70 131746.59

Имоти (само за оторизирани потребители).

911 КРИСТИН - ХРИСТИНА БЕЛЕМЕЗОВА
KRISTIN - HRISTINA BELEMEZOVA
ЕИК 202528151
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604470
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
221 477 лв. 10/15/2019 Частична
5%
11,073.84 лв.
Няма данни за преписка ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД
200042460

Проект: СМР за обект: "Къща за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 321 990 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 225 393 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 321 990 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 225 393 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости 1 212496.25 70 148747.38
БМ-3 Инвест ЕООД ЕИК: 200302470 ЕИК: 0 Oбзавеждане 1 19555.00 70 13688.50
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Джакузи, Катерушка, Модулен басейн 1 67463.42 70 47224.39
ЕИК: 0 200042460
">ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Бизнес план 1 14975.73 70 10483.01
ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД ЕИК: 200042460 200042460
">ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП МК ЕООД
200042460
ЕИК: 0
Разходи за проектиране 1 7500.00 70 5250.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

860 ИСКРА ОРАКОВА
ISKRA ORAKOVA
ЕИК 202532826
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 605148
Договориране
Плащане
Населено място: Скребатно
Община: Гърмен
Област: Благоевград
178 608 лв. 10/16/2019 пълна
100%
178,608.08 лв.
Няма данни за преписка Мони Строй - 2013 ЕООД
202502943

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 256 954 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 179 868 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 256 954 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 179 868 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Каримпекс - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 СМР 1 207149.09 70 145004.36
Каримпекс - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане 1 28624.00 70 20036.80
Каримпекс - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 14181.31 70 9926.92
Евро Инженеринг Груп МК ЕООД ЕИК: 200042460 ЕИК: 0 разход за проектиране 1 1.00 70 4900.00
ЕИК: 0 202502943
">Мони Строй - 2013 ЕООД
202502943
ЕИК: 202502943
Разход за консултации 1 0.00 70 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

920 ЕТ Кристина Ижбехова
ET Kristina Izhbehova
ЕИК 202539315
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 607143
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
162 825 лв. 10/10/2019 пълна
100%
162,824.74 лв.
Няма данни за преписка Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460

Проект: ``Къща за гости``

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 232 607 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 162 825 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 232 607 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 162 825 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "Архитектура" 1 122221.81 70 85555.27
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "ВиК" 1 14027.40 70 9819.18
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "Електро" 1 3559.70 70 2491.79
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "Енергийна ефективност" 1 0.00 70 0.00
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "Конструкция" 1 54807.98 70 38365.59
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "Вертикална планировка" 1 1753.10 70 1227.17
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част "ОиВ" 1 18017.40 70 12612.18
А енд Х импорт-експорт ЕООД ЕИК: 202660548 ЕИК: 0 Закупуване на моторна шейна 1 0.00 70 0.00
А енд Х импорт-експорт ЕООД ЕИК: 202660548 ЕИК: 0 закупуване на АТВ 1 0.00 70 0.00
А енд Х импорт-експорт ЕООД ЕИК: 202660548 ЕИК: 0 Закупуване на АТВ 1 0.00 70 0.00
А енд Х импорт-експорт ЕООД ЕИК: 202660548 ЕИК: 0 Закупуване на ремарке 1 0.00 70 0.00
ЕИК: 0 200042460
">Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Разходи за проектиране 1 7500.00 70 5250.00
ЕИК: 0 200042460
Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
">Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
Евро инженеринг груп МК ЕООД
200042460
ЕИК: 200042460
Разходи за консултации 1 10719.37 70 7503.56

Имоти (само за оторизирани потребители).

726 АМИ - АТИДЖЕ ОСМАНЧЕВА
AMI - ATIDZhE OSMANChEVA
ЕИК 201365986
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550517
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
161 167 лв. 06/12/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на нова къща за гости в кв. 1, УПИ XII-298, находяща се в с. Лещен, общ. Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 235 480 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 164 836 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 235 480 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 164 836 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР -Съгласно договор за строителство от 02.07.2012г. с "Петканин" ЕООД и анекс към него от 04.09.2013г. 1 224268.00 70 156987.60
ВЕРА СТРОЙ ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 Разходи за консултации 1 11212.00 70 7848.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

848 Елена Дречева-Владимирова
Elena Drecheva-Vladimirova
ЕИК 202527067
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606760
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
159 761 лв. 11/06/2019 Частична
15%
23,964.19 лв.
Няма данни за преписка Йотов Консулт ЕООД
202300272

Проект: "Основен ремонт на вилна сграда за настаняване на туристи"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 228 479 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 159 935 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 228 479 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 159 935 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
А и А-Еврогруп ЕООД ЕИК: 123745883 ЕИК: 0 Проектантски разходи 1 2169.34 70 1518.54
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Вила за гости 1 89042.03 70 62329.42
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 35325.00 70 24727.50
Принцес ООД ЕИК: 101551064 ЕИК: 0 Техника и оборудване 1 18167.00 70 12716.90
А и А - Еврогруп ЕООД ЕИК: 123745883 ЕИК: 0 Джакузи 1 18739.00 70 13117.30
ЕИК: 0 202300272
">Йотов Консулт ЕООД
202300272
ЕИК: 202300272
Разходи за консултации 1 10468.73 70 7328.11
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 202300272
">Йотов Консулт ЕООД
202300272
ЕИК: 0
АТВ Кавазаки, KVF300 + гребло за почистване на сняг Мус Плое 2 9250.00 70 12950.00
Реклама и Дизайн ЕООД ЕИК: 175023875 202300272
">Йотов Консулт ЕООД
202300272
ЕИК: 0
Рекламни материали 1 6466.00 70 4526.20
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 202300272
">Йотов Консулт ЕООД
202300272
ЕИК: 0
Вила за гости 1 29601.53 70 20721.07

Имоти (само за оторизирани потребители).

870 ТОНИ ЧОЧЕВА
TONI ChOChEVA
ЕИК 202469678
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 604347
Договориране
Плащане
Населено място: Балдево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
157 710 лв. 11/26/2019 Частична
15%
23,656.50 лв.
Няма данни за преписка Валентино ПГМ ЕООД
101061167

Проект: Комплексен проект за инвестиционна инициатива - Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 228 096 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 159 667 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 226 447 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 158 513 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПЕТКАНИН ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 СМР Къща за гости 1 199540.05 70 139678.02
Крум Геров ТМ ЕООД ЕИК: 101657783 ЕИК: 0 Обзавеждане, оборудване и други 1 16124.11 70 11286.88
ЕИК: 0 101061167
">Валентино ПГМ ЕООД
101061167
ЕИК: 101061167
Разходи за консултации 1 10783.21 70 7548.25

Имоти (само за оторизирани потребители).

680 ЛЮБОМИРА ДЕЛЧЕВА - 2011
LYuBOMIRA DELChEVA - 2011
ЕИК 201710756
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550447
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
135 347 лв. 06/08/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ В С. ЛЕЩЕН

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 209 880 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 146 916 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 193 680 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 135 576 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Къща за настаняване на гости - част Архитектура без барбекю/зидарски и покривни работи/-Етап 1 1 22400.00 70 15680.00
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Конструкции 1 47830.00 70 33481.00
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част ВиК 1 12240.00 70 8568.00
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Електро 1 4534.00 70 3173.80
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част ОиВ 1 12842.00 70 8989.40
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Вертикална планировка 1 10462.00 70 7323.40
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Топлоенергийна ефективност 1 9598.00 70 6718.60
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Архитектура - барбекю 1 2500.00 70 1750.00
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотел и механа 1 22544.00 70 15780.80
Югострой-66 ЕООД ЕИК: 101698274 ЕИК: 0 Част Архитектура - без барбекю - Етап 2 1 48730.00 70 34111.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

537 Лещенска идилия
Leshtenska idiliq
ЕИК 201165875
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510501
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
103 110 лв. 01/24/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Довършване и обзавеждане на "Къща за гости" в село Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 176 208 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 123 346 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 168 290 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 117 803 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи на междинно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 55962.00 70 39173.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на дървена дограма. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 10728.00 70 7509.60
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на дървени врати. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 5160.00 70 3612.00
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Изработка на мебели от ковано желязо. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 3012.00 70 2108.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Мебели от МДФ и масивна дървесина. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 7996.00 70 5597.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Обзавеждане кухня и трапезария. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 7356.00 70 5149.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Обзавеждане бани. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 3210.00 70 2247.00
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Мека мебел и матраци. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 3876.00 70 2713.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Велосипеди, шейни и оборудване. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 3206.00 70 2244.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Черно и бяла техника. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 1558.00 70 1090.60
ЕНПРОМ ООД ЕИК: 200188376 ЕИК: 0 Подготовка на проектна документация и Управление на проекта 1 8202.00 70 5741.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР Част Ограда и благоустрояване на междинно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 11694.00 70 8185.80
Гео МАр 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи на окончателно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и 21.11.2014 г. 1 32210.00 70 22547.00
Гео МАр 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР Част Ограда и благоустрояване на окончателно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 14120.00 70 9884.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

753 ЛАВАНДЕ
LAVANDE
ЕИК 201175392
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509551
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
81 045 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Лета консулт ООД
175400924

Проект: Доизграждане и оборудване на къща за настаняване на гости в с.Ковачевица, общ.Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 118 578 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 83 005 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 117 042 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 81 929 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 175400924
Разходи за консултации 1 5572.00 70 3900.40
Прима билд ООД ЕИК: 131123233 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 0
Строително-монтажни работи 1 80798.00 70 56558.60
Прима билд ООД ЕИК: 131123233 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване 1 30672.00 70 21470.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

324 ЕТ Елена Петрелийска
ET Elena Petrelijska
ЕИК 200543234
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 421568
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 06/03/2018 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел в село Огняново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 585 076 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

333 ЕТ СТЕЛА СИНАНОВА
ET STELA SINANOVA
ЕИК 202354989
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 602451
Договориране
Плащане
Населено място: Марчево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 10/10/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на семеен хотел - категория три звезди в УПИ III - 28, 29, кв. 19, с. Марчево, "Огняновски минерални бани", общ. Гърмен, обл. Благоевград"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 582 962 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

850 ЕТМария Петрова-Лещен
ETMariq Petrova-Leshten
ЕИК 202562602
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 607126
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 10/10/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 534 303 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 374 012 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

653 ЕТ Веселина Пелтекова
ET Veselina Peltekova
ЕИК 201781002
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550813
Договориране
Плащане
Населено място: Гърмен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 05/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости с плувен басейн и ограда.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 664 066 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

144 Елексир 2008
Eleksir 2008
ЕИК 200079117
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 372742
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 07/02/2017 няма
%
Няма данни за преписка ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877

Проект: Изграждане на Къща за гости, УПИ XXIII-36, с. Лещен, общ. Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 389 566 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 272 696 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 527 130 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 368 991 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Булагро АД ЕИК: 040206054 ЕИК: 0 Тор 9,85 936.45 50 4612.00
ЗП Жанета Йорданова Станева ЕИК: 0 ЕИК: 0 посадъчен материал лавандула - български сортове 189500 0.18 50 17055.00
Булагро АД ЕИК: 040206054 ЕИК: 0 Био тор Eurofertil Plus 36 Булагро АД 5,7 1531.93 50 4366.00
ЗП Жанета Йорданова Станева ЕИК: 0 ЕИК: 0 Посадъчен материал лавандула - български сортовe 261500 0.18 50 23535.00
Огняново КАД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Варова пепелина 82 31.00 50 1271.00
Сага Строй ООД ЕИК: 123009080 ЕИК: 0 Почвоподготовка в т.ч. риголване и подравняване на терена 204,7 125.00 50 12793.00
Сага Строй ООД ЕИК: 123009080 ЕИК: 0 Почистване на терена 204,7 80.00 50 8188.00
Бизон Инс ООД ЕИК: 123653456 ЕИК: 0 Машина за косене на лавандула с бункер 1 29250.00 50 14625.00
ЕТ Статев Станимир Недялков ЕИК: 124055561 ЕИК: 0 Колесен трактор 2 84491.00 50 84491.00
ЕТ Статев Станимир Недялков ЕИК: 124055561 ЕИК: 0 Окопен култиватор 1 12100.00 50 6050.00
Вока Консулт ООД ЕИК: 131115877 ЕИК: 0 Бизес план 1 12538.00 50 6269.00
БАЛКАНСТРОЙ АД ЕИК: 811169550 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане - Къща за гости, УПИ 23, с. Лещен, общ. Гърмен 1 68000.00 70 47600.00
БАЛКАНСТРОЙ АД ЕИК: 811169550 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости, УПИ 23, с. Лещен, общ. Гърмен 1 445494.00 70 311845.80
ЕИК: 0 131115877
">ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Разходи за консултации. 1 13636.00 70 9545.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.