Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за LOV02 намери 30 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
176 Трейд енерджи - 2009
Trejd enerdzhi - 2009
ЕИК 200834950
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549384
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
391 160 лв. 07/18/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Завър ЕООД
103851797

Проект: Изграждане на две къщи за гости в ПИ 52218.533.97, гр. Априлци, общ. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 561 312 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 561 312 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР, етап първи 1 163184.00 70 113717.60
ЕТ Инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР, етап втори 1 371400.00 70 258816.53
ЕИК: 0 103851797
">Завър ЕООД
103851797
ЕИК: 103851797
Бизнес план 1 26728.00 70 18625.87

Имоти (само за оторизирани потребители).

711 Виолета Атанасова-Тур
Violeta Atanasova-Tur
ЕИК 201720790
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550065
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
391 160 лв. 06/13/2017 няма
%
Няма данни за преписка ЗАВЪР ЕОД

Проект: Изграждане на два броя къщи за гости - в ПИ №52218.570.2, м."Чуклата I", гр.Априлци, общ.Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 573 704 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 573 550 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Част Конструктивна - Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 163064.00 70 111179.48
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Част Архитектурна - Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 134828.00 70 91927.76
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Част Електро - Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 53428.00 70 36428.01
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Част ВиК - Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 25384.00 70 17307.19
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Част ОВК - Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 81408.00 70 55505.20
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 Вертикална планировка- Изграждане на два броя Къщи за гости в ПИ 52218.570.2 /УПИ І - 2/, м. Чуклата І, гр. Априлци 1 88126.00 70 60186.54
ЕИК: 0 ЗАВЪР ЕОД
ЕИК: 0
Бизнес план 1 27312.00 70 18625.82

Имоти (само за оторизирани потребители).

153 Видима - 2008
Vidima - 2008
ЕИК 200459646
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 396874
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
391 119 лв. 03/22/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕТ Пенко Терзиев - ТРОЯНАРХ
820176088
РИОСВ - Плевен
Община Априлци
820175584

Проект: Изграждане на Пансион за селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 624 426 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 626 586 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Строител-Троян ЕООД ЕИК: 110562608 ЕИК: 0 СМР - част "Груб строеж", част "Довършителни работи", част "ВиК", част "Електрозахранване" - по опис 1 462404.00 70 288665.80
Топалов ЕООД ЕИК: 103604875 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - по опис 1 117032.00 70 73059.78
Тед Бед ЕАД ЕИК: 200908653 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - по опис 1 9394.00 70 5864.41
Вратица ООД ЕИК: 106070394 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - по опис 1 438.00 70 273.43
Бултром ЕООД ЕИК: 200833581 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - по опис 1 22370.00 70 13964.96
Яна АД ЕИК: 102004258 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - по опис 1 1448.00 70 903.95
ЕИК: 0 110536848
">ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕИК: 110536848
Общи разходи включително и разходите за консултации 11500.00 70 7179.13
ЕИК: 0 110536848
ЕТ Пенко Терзиев ТРОЯНАРХ
820176088
">ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕТ Пенко Терзиев - ТРОЯНАРХ
820176088
ЕИК: 820176088
Проектиране 1 2000.00 70 1248.54
Вестник Сега ЕИК: 0 110536848
ЕТ Пенко Терзиев ТРОЯНАРХ
820176088
">ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕТ Пенко Терзиев - ТРОЯНАРХ
820176088
ЕИК: 0
Рекламна публикация. 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 110536848
ЕТ Пенко Терзиев ТРОЯНАРХ
820176088
РИОСВ Плевен
">ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕТ Пенко Терзиев - ТРОЯНАРХ
820176088
РИОСВ - Плевен
ЕИК: 0
Такса РИОСВ - Плевен. 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 110536848
ЕТ Пенко Терзиев ТРОЯНАРХ
820176088
РИОСВ Плевен
Община Априлци
820175584
">ЕТ Виатурс-Росен Кирилов
110536848
ЕТ Пенко Терзиев - ТРОЯНАРХ
820176088
РИОСВ - Плевен
Община Априлци
820175584
ЕИК: 820175584
Одобряване на проект. 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

595 Априлци 2008
Aprilci 2008
ЕИК 200206851
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401965
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
390 863 лв. 10/07/2019 В процес
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 376 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 863 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 558 376 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 390 863 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР - етап І 1 154105.39 70 107873.77
ЕТ инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР - етап ІІ 1 364127.09 70 254888.97
ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели 1 29015.00 70 20310.50
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Текстил 1 2716.22 70 1901.35
Тай 2000 ООД ЕИК: 202459933 ЕИК: 0 Електрооборудване 1 6582.00 70 4607.40
ДИМЕКС ООД ЕИК: 200337375 ЕИК: 0 Посуда 1 1830.25 70 1281.18

Имоти (само за оторизирани потребители).

958 Алегра-Елина Тодорова
Alegra-Elina Todorova
ЕИК 202525529
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606175
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
388 718 лв. 10/07/2019 Частична
15%
58,307.63 лв.
Отказ да се образува ДП Вока Консулт ООД
131115877
Троянарх ЕООД
200005693

Проект: Изграждане на Къща за гости в парцел ІІ -211, 259, 271, кв. 56, кв. Центъра, гр. Априлци, общ Априлци, обл. Ловеч

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 555 311 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 388 718 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СДВЪЗХОД-АРНЬО-Апостолов и Лазаров ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР за обект "Къща за гости", гр. Априлци 1 537925.94 376548.16
ЕИК: 0 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Разходи за консултации 1 11134.80 7794.36
ЕИК: 0 131115877
Троянарх ЕООД
200005693
">Вока Консулт ООД
131115877
Троянарх ЕООД
200005693
ЕИК: 200005693
Проектантски услуги 1 6250.00 4375.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

751 ЕЛОДИ ХОЛИДЕЙС
ELODI HOLIDEJS
ЕИК 201482683
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550692
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
379 101 лв. 06/21/2017 няма
%
Няма данни за преписка ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963

Проект: Къща за гости в УПИ VI-370, кв.71, гр. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 571 134 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 571 134 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МАЗАЛАТ ЕООД ЕИК: 817045463 ЕИК: 0 СМР "КЪЩА ЗА ГОСТИ" в УПИ VI-370, КВ.71, гр. Априлци етап 1 1 326920.99 70 216439.92
ЕИК: 0 200158963
">ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963
ЕИК: 200158963
Бизнес план 1 26550.00 70 18994.97
ДЕСИМА ЕООД ЕИК: 110003476 200158963
">ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963
ЕИК: 0
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 1 13574.00 70 9711.40
МАЗАЛАТ ЕООД ЕИК: 817045463 200158963
">ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД
200158963
ЕИК: 0
СМР "КЪЩА ЗА ГОСТИ" в УПИ VI-370, КВ.71, гр. Априлци етап 2 1 204089.01 70 146013.71

Имоти (само за оторизирани потребители).

22 НУВИХ
NUVIH
ЕИК 200853729
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 499356
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
374 289 лв. 04/15/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос-М.Митков
КОМПАС ООД
111006742

Проект: "Ваканционно селище с пет къщи в гр.Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 556 500 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 550 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 556 498 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 389 549 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 200772096
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
ЕИК: 200772096
Биснес план 1 15900.00 70 11130.00
ИСКРА-Георгиев,Костов,Плевненски ООД ЕИК: 0 200772096
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
ЕИК: 0
СМР 1 249300.00 70 174510.00
БГ СЪРВИС ЕООД ЕИК: 201310139 200772096
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 29150.00 70 20405.00
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
ЕИК: 110545644
Строителен надзор 1 1144.00 70 800.80
ИСКРА-Георгиев,Костов,Плевненски ООД ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
ЕИК: 0
ВП 1 8932.00 70 6252.40
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
ЕИК: 820182785
Изработка на проучвателни и проектни работи. 1 494.00 70 345.80
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕИК: 200206899
Проектиране 1 2860.00 70 2002.00
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕИК: 110531826
Изработка на проучвателни и проектни работи: Електро и ВиК 1 3574.00 70 2501.80
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос М.Митков
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос-М.Митков
ЕИК: 0
Изработка на проучвателни и проектни работи: ВиК , енергийна ефективност. 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос М.Митков
КОМПАС ООД
111006742
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос-М.Митков
КОМПАС ООД
111006742
ЕИК: 111006742
Трасиране и вертикална планировка. 1 1184.00 70 828.80
ИСКРА-Георгиев,Костов,Плевненски ООД ЕИК: 0 200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос М.Митков
КОМПАС ООД
111006742
">БОТО ФОРТ ЕООД
200772096
Първанов Сие ЕООД
110545644
СИМПРОЕКТ-гр.Ловеч
820182785
РАПИД ПРОЕКТ ЕООД
200206899
ЕЛЕКТРОПРОЕКТ ООД
110531826
ЕТАрхос-М.Митков
КОМПАС ООД
111006742
ЕИК: 0
СМР 1 243960.00 70 170772.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

263 ВИЛМАРТУР
VILMARTUR
ЕИК 200203472
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409835
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
370 540 лв. 10/10/2019 пълна
100%
370,540.27 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в Община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 470 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 929 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 529 343 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 370 540 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР етап I 1 139120.99 70 97384.69
ЕТ инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР етап II 1 327792.33 70 229454.63
ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели 1 27816.00 70 19471.20
СПОРТ - ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес оборудване 1 7272.65 70 5090.86
Тай 2000 ООД ЕИК: 202459933 ЕИК: 0 Електроуреди 1 20457.00 70 14319.90
СОФКЪМПАНИ ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 ATV превозни средства и оборудване 1 0.00 70 0.00
Тирол сервиз ЕООД ЕИК: 201159406 ЕИК: 0 Домакинско оборудване 1 5384.27 70 3768.99
Тай 2000 ООД ЕИК: 202459933 ЕИК: 0 Корпоративен сайт 1 1500.00 70 1050.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

673 М-Миглена Райковска
M-Miglena Rajkovska
ЕИК 201555170
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550792
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
340 318 лв. 05/29/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Къща за настаняване,Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 490 764 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 343 535 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 490 748 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 343 524 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Част: Кострукции и архитектурна-етап 1 1 302390.00 70 211673.00
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Вертикална планировка-ЕТАП 2 1 8428.00 70 5899.60
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Част ОВК 1 44370.00 70 31059.00
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Част: Електро- ЕТАП 2 1 6630.00 70 4641.00
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Част: ВИК -ЕТАП 2 1 5136.00 70 3595.20
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 20414.00 70 14289.80
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 Вертикална планировка- етап 1 1 0.00 70 0.00
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 ЧАСТ ЕЛЕКТРО -ЕТАП 1 1 16312.00 70 11418.40
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 ЧАСТ ВИК -ЕТАП 1 1 8904.00 70 6232.80
ТОБО ООД ЕИК: 117543628 ЕИК: 0 ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ И АРХИТЕКТУРА -ЕТАП 2 1 78164.00 70 54714.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

835 ГНТ - Нели Тодорова
GNT - Neli Todorova
ЕИК 201765215
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550326
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
306 448 лв. 06/21/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877

Проект: "Къща за гости" гр. Априлци, община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 383 798 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 268 659 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 438 106 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 306 674 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МАРМЕТ ООД ЕИК: 831829811 ЕИК: 0 СМР за обект: "Жилищна сграда/къща за гости", гр. Априлци 1 306930.00 70 214851.00
МАРМЕТ ООД ЕИК: 831829811 ЕИК: 0 Вертикална планировка за обект: "Жилищна сграда/къща за гости", гр. Априлци 1 69104.00 70 48372.80
МАРМЕТ ООД ЕИК: 831829811 ЕИК: 0 Оборудване архитектура за обект: "Жилищна сграда/къща за гости", гр. Априлци 1 32640.00 70 22848.00
ИНЖ. МАРИН ВАСИЛЕВ ПОПОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски разходи 1 9000.00 70 6300.00
ЕИК: 0 131115877
">ВОКА КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Консултантски разходи - Бизнес план 1 20432.00 70 14302.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

446 Георги Кръстев-РОЛ
Georgi Krystev-ROL
ЕИК 114001565
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602349
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
298 318 лв. 11/03/2019 пълна
100%
298,317.87 лв.
Няма данни за преписка ВОДОЛЕЙ-2007 ЕООД
127626798

Фирмата е на бащата на Кристина Георгиева, старши експерт в ДФЗ. Разкритие на Биволъ. Виж още...

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ГР. АПРИЛЦИ,ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 521 302 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 364 911 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 521 302 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 364 911 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости 263 м2 в гр. Априлци, обл. Ловеч 1 204307.53 70 143015.27
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 ЕИК: 0 СМР - изграждане на басейн 1 37319.37 70 26123.56
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 ЕИК: 0 СМР вертикална планировка 958 кв. м. 1 94300.37 70 66010.26
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 ЕИК: 0 СМР - Изместване на външен водопровод в границете на УПИ 52218.547.688 1 13316.25 70 9321.37
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 54400.00 70 38080.00
НИСАН СОФИЯ ЕАД ЕИК: 200532731 ЕИК: 0 Автомобил 1 30825.00 70 21577.50
СОФИЯ ФРАНС АУТО АД ЕИК: 201513221 ЕИК: 0 Велосипеди и спортни скутери 1 22224.21 70 15556.94
АРТ АРХ ООД ЕИК: 200271772 ЕИК: 0 Проектиране във фаза Технически проект на Къща за гости за интегриран селски туризъм в УПИ 52218.547.688 по плана на гр. Априлци, обл. Ловеч 1 25403.78 70 17782.65
ЕИК: 0 127626798
">ВОДОЛЕЙ-2007 ЕООД
127626798
ЕИК: 127626798
Разходи за консултации/разходи за изготвяне на бизнес план/ 1 23614.18 70 16529.93
ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД ЕИК: 131382428 127626798
">ВОДОЛЕЙ-2007 ЕООД
127626798
ЕИК: 0
СМР - Външно барбекю с място за хранене 30м2 1 15590.86 70 10913.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

467 АПРИЛСКИ ДАР
APRILSKI DAR
ЕИК 200345183
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 446854
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
254 692 лв. 05/10/2016 няма
%
Няма данни за преписка Финсис  ООД
131509605

Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 430 424 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 301 297 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 430 424 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 301 297 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 131509605
Общи разходи, включително и разходите за консултации 1 20324.00 70 14226.80
Сими ЕООД ЕИК: 104588096 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
СМР по опис - етап І 1 173664.00 70 121564.80
Сими ЕООД ЕИК: 104588096 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
СМР по опис - етап ІІ 1 205104.00 70 143572.80
Денси М ЕООД ЕИК: 104672822 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
Техника по опис 1 10858.00 70 7600.60
Мебелни Къщи Ралица АД ЕИК: 175244069 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
Мебели по опис 1 18236.00 70 12765.20
Кос ЕООД ЕИК: 107526185 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
Текстил по опис 1 1530.00 70 1071.00
Димекс ООД ЕИК: 200337375 131509605
">Финсис  ООД
131509605
ЕИК: 0
Посуда по опис 1 708.00 70 495.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

935 МДЛ ГРУП
MDL GRUP
ЕИК 202573367
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606794
Договориране
Плащане
Населено място: Драшкова поляна
Община: Априлци
Област: Ловеч
251 828 лв. 10/27/2019 пълна
100%
251,827.93 лв.
Няма данни за преписка Тора Консулт ЕООД
201578991

Проект: Къща за гости-доизграждане

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 368 694 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 258 086 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 368 694 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 258 086 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройпродукт ЕООД ЕИК: 200984455 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване кухня, съгласно Анекс 2 от 07.04.2015г., към договор със "Стройпродукт" ЕООД 1 19600.00 70 13720.00
Тора Консулт ЕООД ЕИК: 201578991 201578991
">Тора Консулт ЕООД
201578991
ЕИК: 201578991
Консултантски разходи 1 17556.87 70 12289.81
Стройпродукт ЕООД ЕИК: 200984455 201578991
">Тора Консулт ЕООД
201578991
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване стаи, съгласно Анекс 2 от 07.04.2015г., към договор със "Стройпродукт" ЕООД 1 28000.00 70 19600.00
Стройпродукт ЕООД ЕИК: 200984455 201578991
">Тора Консулт ЕООД
201578991
ЕИК: 0
Вертикална планировка, съгласно Анекс 2 от 07.04.2015г., към договор със "Стройпродукт" ЕООД 1 56582.16 70 39607.51
Стройпродукт ЕООД ЕИК: 200984455 201578991
">Тора Консулт ЕООД
201578991
ЕИК: 0
Къща за гости – доизграждане, съгласно Анекс 2 от 07.04.2015г., към договор със "Стройпродукт" ЕООД 1 246955.22 70 172868.65

Имоти (само за оторизирани потребители).

417 Монтрейд
Montrejd
ЕИК 200184520
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 396876
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
186 487 лв. 09/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП ЕТВИАТУРС-РОСЕН КИРИЛОВ

Проект: Изграждане на Семеен хотел със снекбар

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 639 656 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 267 320 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 187 124 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Драго-Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 СМР - част "Груб строеж", част "Ограда" от Етап 1, къща "Б-Северна" към семеен хотел със снек бар - Съгласно Анекс от 28.02.2013г. с ЕТ "Драго - Драгомир Кирилов" 1 95910.00 70 67137.00
ЕТ Драго - Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 СМР - Останала част Етап 1, къща "Б-Северна" към семеен хотел със снек бар 1 122802.00 70 85961.40
ЕТ Драго - Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване къща "Б-Северна" 1 35612.00 70 24928.40
Община Априлци ЕИК: 820175584 ЕИК: 0 Одобрение на проекта и разрещение за строеж 1 0.00 0 0.00
РИОСВ ЕИК: 127629901 ЕИК: 0 Становище от РИОСВ 1 280.00 70 196.00
ЕИК: 0 ЕТВИАТУРС-РОСЕН КИРИЛОВ
ЕИК: 0
Разходи за бизнес план 1 12716.00 70 8901.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

1032 ЕТ ИВАН СТЕФАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
ET IVAN STEFANOV TERZIJSKI
ЕИК 203185175
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 632823
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
139 860 лв. 02/18/2020 пълна
100%
139,859.99 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на туристически комплекс за спорт и развлечения.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 199 800 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 139 860 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

990 Марин Коев
Marin Koev
ЕИК 820143024
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 608385
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
130 754 лв. 10/13/2019 Частична
10.%
13,729.19 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 186 792 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 130 754 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 186 792 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 130 754 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

685 Добра енергия
Dobra energiq
ЕИК 200785268
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510095
Договориране
Плащане
Населено място: Скандалото
Община: Априлци
Област: Ловеч
123 850 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814

Проект: Изграждане на ваканционно селище АКВА ТЕРА - с. Скандало, общ. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 178 928 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 125 250 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 178 928 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 125 250 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг-П ООД ЕИК: 119634418 ЕИК: 0 СМР- вертикална планировка, довършителни работи - спа център, басейн, метална конструкция и др. 1 71010.00 70 49707.00
Имресия 99 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Закупуване и монтаж на детска площадка 1 6590.00 70 4613.00
Елис Пуулс ЕООД ЕИК: 103909670 ЕИК: 0 Оборудване на плувен басейн 1 17720.00 70 12404.00
Елис Пуулс ЕООД ЕИК: 103909670 ЕИК: 0 Доставка на джакузи 1 17970.00 70 12579.00
Кателиеви-90 ООД ЕИК: 030034229 ЕИК: 0 Доставка на сауна и аксесоари към нея 1 5460.00 70 3822.00
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели и интериорен текстил, обзавеждане на баня и електроуреди 1 40000.00 70 28000.00
ЕИК: 0 103014814
">ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814
ЕИК: 103014814
Консултански услуги 1 8520.00 70 5964.00
Билдинг-П ООД ЕИК: 119634418 103014814
">ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814
ЕИК: 0
СМР- довършителни работи-спа център 1 11658.00 70 8160.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

919 Николинка Начева
Nikolinka Nacheva
ЕИК 20207017
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 603682
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
120 934 лв. Частична
още%
26,143.32 лв.
Няма данни за преписка 29289,90
Бизнес Агро Консулт ЕООД
110569798

Проект: "Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости и интернет-клуб в гр. Априлци с цел развитие на селски туризъм"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 172 763 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 120 934 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 172 763 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 120 934 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Фаворит 96 ООД ЕИК: 107009348 ЕИК: 0 Ремонт, реконструкция и оборудване на къща за гости в УПИ VI, кв. 58, на гр. Априлци, обл. Ловеч, в ПИ 52218.546.348 1 125151.03 70 87605.72
Фронтал плюс ЕООД ЕИК: 201418197 29289,90
ЕИК: 0
Обзавеждане на къща за гости 1 29289.90 70 20502.93
Аркплан ООД ЕИК: 200355487 29289,90
ЕИК: 0
Проектиране 1 8200.00 70 5740.00
ЕИК: 0 110569798
">29289,90
Бизнес Агро Консулт ЕООД
110569798
ЕИК: 110569798
Консултантски услуги 1 7722.05 70 5405.43
Аркплан ООД ЕИК: 200355487 110569798
">29289,90
Бизнес Агро Консулт ЕООД
110569798
ЕИК: 0
Авторски надзор 1 2400.00 70 1680.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

978 Весела Симеонова - 2012
Vesela Simeonova - 2012
ЕИК 201911823
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 582784
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
82 965 лв. 09/02/2018 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Подобряване на туристическите услуги, предлагани от семеен хотел "Панорама гр. Априлци, чрез модернизиране на помещенията за гости, оборудване на многофункционална спортна площадка и подобряване на инфраструктурата.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 118 851 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 83 196 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 118 522 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 82 965 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

787 ЕТМариела Балабанова
ETMariela Balabanova
ЕИК 201168985
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 549620
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 06/25/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къщи за настаняване на туристи в местността Елевското Букарски Л, кв.Острец, гр. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 565 458 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 565 458 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

23 Априлци Инвестмънт
Aprilci Investmynt
ЕИК 200618803
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 510275
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 09/02/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на ваканционен комплекс - 3 броя къщи за настаняване на туристи"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 643 170 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

1055 Сарача 2010
Saracha 2010
ЕИК 201154576
Мярка: M41 проекти, М312
АНУЛИРАН
УРН: 582940
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 07/10/2018 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Реконструкция на стопански постройки за срашка работилница и къща за гости "При Сарача" - гр. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 52 892 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 37 025 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 44 074 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 30 852 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

298 БАЛКАН ТОП ХОЛИДЕЙ
BALKAN TOP HOLIDEJ
ЕИК 175305604
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 400877
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Доизграждане на къщи за гости за селски туризъм в община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 415 040 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 290 528 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

71 Писан Шарен
Pisan Sharen
ЕИК 200938059
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 510513
Договориране
Плащане
Населено място: Скандалото
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 07/11/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в с. Скандалото , общ. Априлци.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 596 312 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

371 Нексин
Neksin
ЕИК 200326069
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398790
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 03/28/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къщи за гости за селски туризъм в Община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 416 238 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 291 367 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

380 ЕТ ФАНИ - Фанка Терзиева
ET FANI - Fanka Terzieva
ЕИК 201815740
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 606188
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 10/22/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КЪЩА ЗА ГОСТИ, ДВЕ НОВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, АТЕЛИЕ, ВИНАРНА, ЛЯТНА КУХНЯ, БАРБЕКЮ, БАСЕЙН, ВОДНО ОГЛЕДАЛО, ОГРАДА И ПЕРГОЛА

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 656 758 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

395 РОСБУЛКАР 77
ROSBULKAR 77
ЕИК 202207882
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 602642
Договориране
Плащане
Населено място: Велчево
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 10/10/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къща за гости в УПИ-ХІV, кв. 2, с Велчево, общ. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 379 231 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 265 462 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

914 Апри Груп
Apri Grup
ЕИК 202526809
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 605917
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 11/05/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Реконструкция на съществуваща жилищна сграда на Къща за гости", местностата "Първовци", гр. Априлци, Община Априлци.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 233 767 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 163 637 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

722 ЕТ Ваня Узунова - 72
ET Vanq Uzunova - 72
ЕИК 201181872
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 549644
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 05/21/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на 3 бр. къщи за гости в кв. Острец, гр. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 561 238 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

471 ХЕЛИА БЪЛГАРИЯ
HELIA BYLGARIQ
ЕИК 200742224
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 507268
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 11/11/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: „Семеен хотел „Хелиа” - почивка в сърцето на Балкана”

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 546 174 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 382 322 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020