Начало » Иновативно: Неслучаен съдия е командирован във ВАС за един ден, за да подпише решение в полза на Ковачки

Иновативно: Неслучаен съдия е командирован във ВАС за един ден, за да подпише решение в полза на Ковачки

About the author

Гешо Иванов

Свързани лица

Политически лица

Обществени поръчки

Агенти на ДС

Дългове към НАП

Свързани лица

Политически лица

Обществени поръчки

Агенти на ДС

Дългове към НАП

%d bloggers like this: